CHRÓŚCICKI JULIAN ks.

ur. 26 V 1892 w Szymonach (k. Mińska Mazowieckiego), zm. 9 IX 1973 w Warszawie, Pedagog, duszpasterz.

Po ukończeniu warsz. seminarium duch. przyjął 1916 święcenia kapł.; 1927 uzyskał na UW doktorat z teologii mor.; pracował jako wik. w Warce, Łowiczu, Łodzi, Koluszkach, nast. był prefektem w warsz...

CHRÓŚCIECHOWSKI, Chruściechowski JULIAN TADEUSZ MIC

ur. 21 VTII 1912 w Warszawie, zm. 16 VII 1976 w Fawley Court (pn. Anglia), Działacz kośc, publicysta.

Po studiach prawniczych na UW uzyskał 1938 doktorat na podstawie pracy Poglądy filozoficzno-prawne Łukasza Górnickiego (Wwa 1939). Podczas okupacji brał udział w pracach konspiracyjnych organizacji kat. w...

DEMBIŃSKI JULIAN ks.

ur. 2 I 1882 w Żerkowie (k. Jarocina), zm. 13 III 1941 w Dachau, Działacz nar., duszpasterz.

Po studiach teol. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1908 święcenia kapł. i został mansjonarzem w Poznaniu; 1913-19 jako prob, w Imielnie prowadził okresowo pracę duszpast. wśród pol. emigracji w Saksonii; 1918-19...

ECHAUST JULIAN ks.

ur. 19 II 1839 w Nekli (k. Wrześni), zm. 28 VII 1909 w Poznaniu, działacz społeczny.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1864 święcenia kapł.; został wik. w Ostrowie Wlkp., 1867 prob, w Skrzebowie, a 1891 w Ostrowie, 1893 kanonikiem katedralnym i radcą konsystorskim oraz...

FELIŃSKI JULIAN ks.

ur. 21 VIII 1 8 2 6 w Wojutyniena Wołyniu, zm. 16 V 1885 w Gorycji (pn.-wsch. Włochy),brat Zygmunta i b r a t a n e k Alojzego.

Studia teol. rozpoczął w Żytomierzu, a kontynuował naGregorianum, gdzie uzyskał d o k t o r a t ; 1 8 6 2 przyjął święceniakapł. w Warszawie i tu został ojcem duch., a nast...

GOMEZ FERNANDEZ JULIAN ÖGD

Imię zak. Sylweriuszod św. Teresy, ur. 8 III 1878 w Escobados de Arriba (Burgos),zm. 10 III 1954 w Mazatlán (Meksyk), historyk zakonu,wydawca tekstów mistycznych.

Po studiach filoz. w seminarium diec. w Burgos wstąpił1895 do zakonu w L a r r e a (prow. Alava); studia teol. odbyłw seminarium zak. w Burgos i...

GOSLAR JULIAN MACIEJ

Tyrowicz, Prawda i mit w biografii Juliana Macieja G.

Julian Ursyn Niemcewicz (1757-1841)

» W zupełności zasłużył sobie na tę pochwa­łę poseł inflancki, jeden z najrozumniejszych mówców Sejmu Czteroletniego i jeden z najwybitniejszych przedstawicieli jego poezji politycznej, wierny towarzysz, przy­jaciel i powiernik Kościuszki Julian Ursyn Niemcewicz (1757-1841), urodzony w Skokach ńa Litwie (o milę od Brześcia), zmarły w Paryżu.

Julian Ursyn Niemcewicz - POŻAR, BAJKA ORYGINALNA (1794)

  W obszernym domie, z dawna zamieszkanym, Lecz jak się zdaje, na klęski skazanym, W domie, gdzie mieszkał bogaty i mierny, Zajął się pożar niezmierny. Co bardziej jeszcze powiększyło trwogę, Ze wszech stron wiatry srogie, Wznosząc iskry, dym, płomienie, Ognistą łoną niebieskie sklepienie...

ALEKSANDROWICZ JULIAN

(1908 - 1986) Prof. medycyny. Wieloletni kierownik KlinikiHematologicznej AM w Krakowie. Współtwórca Nieformalnego Instytutu Ekologii Profilaktyki. Jeden z najgorętszych zwolenników i propagatorówmedycyny naturalnej i holistycznej koncepcji człowieka. Zajmował sięm.in. problemami ochrony środowiska, zdrowej...

Święty Julian

Julian, męczennik.

Błogosławiona Julian(n)a z Mont Cornillon

Julian(n)a z Mont Cornillon, pustelnica.

OCHOROWICZ JULIAN

(1850 - 1917). Matematyk, przyrodnik, filozof, psycholog. Wynalazca wdziedzinie telefonu i elektrotechniki. Zajmował się równieżparapsychologią i był przed -> OSSOWIECKIM jej najwybitniejszym polskimprzedstawicielem. Zajmował się szczególnie -> HIPNOZĄ i spostrzeganiempozazmysłowym. Prowadził badania z...

LUBIENIECKI Julian

LUBIENIECKI Julian (1803—1862) — wybitnypszczelarz-praktyk, dobry organizator i nauczyciel,autor pierwszego polskiego podręcznika dlapszczelarzy; w' 1857 r.

Papież Zozym i Julian z Eklanum

Julian, zwolennik idei pelagiańskich od dawna, choć łagodniej traktował ascetyczne wymagania niż Pelagiusz,stał się przywódcą pelagian, gdy w 418 roku jako biskup Eklanum w Apulii nie podpisał z 18 innymibiskupami italskimi dekretu papieża Zozyma przeciw pelagianizmowi.

JULIAN APOSTATA

W ten właśnie dość mętny świat wizji i nocnych obrzędów, w którym wyobraźnia i zmysły większą grają rolę niż logiczne myślenie, Julian zagłębia się z uniesieniem; prowadzi go Maksym z Efezu, interpretator Jamblicha i zapewne szarlatan, którego Julian czyni najważniejszą osobą na dworze i nazywa Mistrzem.

Julian Apostata

331-363 rok, cesarz rzymski, syn przyrodniego brata Konstantyna. Wróciwszy potajemnie do pogaństwa [stąd przydomek Apostata - „Odstępca"], gdy doszedł do władzy, otwarcie oświadczył, że jest poganinem i, krótkie swoje panowanie (361-363 r.) poświęcił próbom odrodzenia starej...

Julian Ursyn Niemcewicz (1757 — 1841)

Urodził się koło Brześcia Litewskiego. Staranne wykształcenie, jakie odebrał w warszawskim Korpusie Kadetów, uzupełnił jeszcze później w trakcie podróży zagranicznych po Francji, Anglii, Włoszech. Aktywnie działał na polu politycznym. Był posłem na Sejm Wielki i jednym z autorów Konstytucji 3...

Julian Przyboś (1901 - 1971)

Urodził się w Gwoźnicy kołó Krosna w Rzeszowskiem. Studia humanistyczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 1926 pracował jako nauczyciel w Cieszynie, jednocześnie wraz z Jalu Kurkiem redagował awangardowe pismo literackie „Linia”, wychodzące w Krakowie.

W latach 1937—1939 przebywał...