NIEMCEWICZ JULIAN, URSYN

NIEMCEWICZ JULIAN, URSYN, ur.

OCHOROWICZ JULIAN

OCHOROWICZ JULIAN, ur. Julian Mohort.

PREJS (Preyss) JULIAN WALENTY, pseud. Sjerp-Polaczek

PREJS (Preyss) JULIAN WALENTY, pseud.

PRZYBOŚ JULIAN

PRZYBOŚ JULIAN, ur.

ROMANOWSKI (JAN JULIAN) MIECZYSŁAW

ROMANOWSKI (JAN JULIAN) MIECZYSŁAW, ur.

JULIAN APOSTATA

Dopiero humanizm przynosi sprawiedliwsze oceny Juliana, a zasadniczy zwrot następuje w czasach Oświecenia, zwł. rzekomych ostatnich słów Juliana, przypisywanych mu przez kościół kat.

STRYJKOWSKI JULIAN, właśc. J. Stark

STRYJKOWSKI JULIAN, właśc.

ŚWIĘCICKI JULIAN ADOLF

ŚWIĘCICKI JULIAN ADOLF, ur.

TUWIM JULIAN

TUWIM JULIAN, ur.

WIENIAWSKI JULIAN, pseud. Jordan

WIENIAWSKI JULIAN, pseud.

WOŁOSZYNOWSKI JULIAN

WOŁOSZYNOWSKI JULIAN, ur.

ORDON Julian Konstanty

Kapitan wojsk polskich, w czasie powstania listopadowego dowodził 6 IX 1831 baterią artylerii w forcie 54 (dziś przy ul. Mszczonowskiej) na Woli, gdy Warszawę oblegały siły ros. pod dowództwem Iwana Paskiewicza. Na wieść, że Rząd Narodowy postanowił poddać miasto, Ordon rozkazał wysadzić prochy na...

KORNHAUSER JULIAN

KORNHAUSER JULIAN, ur.

SOREL Julian

Główny bohater najsłynniejszej obok Pustelni Parmeńskiej (zob. Kartuzi) powieści Stendhala Czerwone i czarne, Le Rouge et le Noir (1830, wyd. pol. 1899), syn cieśli, niezwykle inteligentny, wykształcony, wrażliwy i szlachetny z natury, ale ogarnięty olbrzymią ambicją, zrodzoną nie z chciwości, lecz z...

ANTONOWICZ JULIAN ks.

ur. ok. 1750, zm. 1824 w Horochowie (Wołyń), Bazylianin prow, litewskiej, pedagog. W 1783-1802 był nauczycielem w szkole bazyliańskiej we Włodzimierzu Wołyńskim i prefektem tamtejszych szkół.

Wbrew stanowisku większości zak. poparł projekt T. Czackiego zmierzający do przekształcenia bazylianów w...

BARTOSZEWICZ JULIAN

Julian, w: Wiek XIX.

BIERGBEL JULIAN

ur. 1818 w Izabelinie (k. BrześciaLitew.), zm. 27 III 1885 w Warszawie, Pastor, bibliofil.

Po studiach w Królewcu i Dorpacie był superintendentemKościoła ewangelickoreformowanego w Słucku i nauczycielemgimnazjum kalwińskiego; oddziaływał w duchu patriotycznymnie tylko na powierzoną jego opiece młodzież...

BUKOWSKI JULIAN ks.

ur. 29 XII 1837 w Krakowie,zm. 17 V 1904 tamże, Działacz społ., historyk.

Studiował teologię na UJ; po przyjęciu 1862 święceń kapł.pracował jako katecheta w szkołach krak.; 1876 został prepozytemkościoła św. Anny w Krakowie; po uzyskaniu 1878 doktoratuz teologii na Uniw. Lwowskim pracował w kurii...

CAMPOS y JULIAN JOSÉ ANTONIO OCD abp.

ur. 1727w Fresno (prow. Saragossa), zm. 27 III 1804 w Charcas (obecnieSucre, Boliwia), Kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

Do zakonu wstąpił 1742 w Saragossie; 1772-78 był prokuratoremkongregacji karmelitów hiszp. na dworze króla Karola IIIoraz kaznodzieją nadwornym; 1778 został prekonizowany nabpa diec. Córdoba...