Romeo i Julia – przebieg zdarzeń

Kiedy Ojciec Laurenty orientuje się, że Romeo nie został w porę uprzedzony o intrydze i o tym, że Julia tylko śpi (brat Jan nie mógł opuścić miasta i nie dostarczył listu), udaje się na cmentarz, żeby w porę wszystko wyjaśnić.

JULIA

Julia (Juliet) zob. Panna Julia, szw. Fróken Julie, bohaterka tytułowa „tragedii naturalistycznej" (1888) Augusta Strindberga. Julia jest hrabianką, wychowaną przez matkę w pogardzie i nienawiści do mężczyzn (i do niższych klas spot.

FÀGÀRAS, Fägäras - Alba Julia

dla Rumunów unitów, w celu uniezależnienia sięod bpstwa ł a c , wznowionego 1716 w Alba Julia, przeniósłrezydencję do F . -Alba Julia i podporządkowałjej jako sufr.

Julia

Julia jednak trwa w swoim postanowieniu. Dojrzałość Julii i świadomość, że tylko Romeo stanowi sens jej życia, ułatwiają jej ostateczną decyzję. Samobójcza śmierć Julii (podobnie jak w przypadku Romea) ostatnim wyznaniem miłości.

ROMEO I JULIA

Widząc desperację Julii, franciszkanin daje jej napój, którego wypicie przynosi pozorną śmierć, trwającą 40 godzin, aby zażyła go w przeddzień ślubu; ojciec Laurenty uprzedzi Romea znajdującego się w Mantui, że Julia tylko śpi, aby mógł ją zabrać nocą z grobowca Kapuletów.

ROMEO i JULIA (postaci literackie)

U podstaw dramatu leży nieporozumienie; Romeo przekonany, iż Julia nie żyje,wypija truciznę, przebudzona Julia zaś podąża za najdroższym przebijając sięsztyletem. Julia: Co trzymasz miły, w zaciśniętej dłoni?

Romeo i Julia - Charakterystyka postaci

O wiele ciekawsze, bardziej szczegółowo nakreślone są główne postaci dramatu: Romeo, Julia i Ojciec Laurenty. Można by jeszcze wspomnieć o przyjaciołach Romea, pokojowej Julii – Marcie , a także o głowach zwaśnionych rodzin.

JULIA panna (postać literacka)

Ucieczka się nieudaje, a Julia w poczuciu utraty honoru i braku wyjścia z poniżającej sytuacji popełniasamobójstwo, podcinając sobie gardło brzytwą należącą do Jeana.

"Romeo i Julia" - streszczenie

Nowe w jego pisarstwie było i to, że wraz z rozwojem akcji zmieniały się charaktery postaci scenicznych (co widać i na przykładzie Romea oraz Julii).

JULIA I ADOLF, czyli Nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniestru

Fabułę - ujętą w listy bohaterów i dwojga ich przyjaciół - stanowią dzieje nieszczęśliwej miłości ubogiego szlachcica Adolfa i Julii, ostatniej latorośli możnego rodu Tęczyńskich, którą wola nieżyjącej matki i przesądy stanowe ojca przeznaczają na żonę „młodzieńca z bogactw i urodzenia znakomitego"; zgodnie z werterowskim wzorem prozy „czułej", Adolf, nie mogąc przenieść utraty kochanki, popełnia samobójstwo, ufny,

WOYKOWSKA JULIA, z MOLIŃSKICH

WOYKOWSKA JULIA, z MOLIŃSKICH, ur.

ZALESKA MARIA JULIA, z PERŁOWSKICH

ZALESKA MARIA JULIA, z PERŁOWSKICH, ur.

HARTWIG JULIA

HARTWIG JULIA, ur.

ALBA JULIA

Węg. Gyulafehérvâr, miasto w środk. Rumunii; od XII w. stolica łac. bpstwa Siedmiogrodu; 1932 została sufraganią Bukaresztu. Miasto A.J. powstało na miejscu staroż. Apulum, stolicy Dacji z okresu rzym. (II-III w.); za króla Stefana I (997-1038) było siedzibą komitatu (województwa).

W XVI-XVII wieku A.J...

HELENA, Flavia Julia Augusta Św.

ur. w poł. III w. wDrepanum (Bitynia) albo Niszu (Serbia), zm. ok. 328-330 wNikomedii, matka ces. Konstantyna Wielkiego.

Pochodziła prawdopodobnie z plebejskiego stanu; byłażoną (do 292) lub konkubiną ces. Konstantyna Chlorusa. Poobjęciu 306 władzy przez ces. Konstantyna otrzymała godnośćaugusty wraz z...

JULIA Domna (przed 177 - 217)

Niewdzięczność ukarana

Córka syryjskiego kapłana boga Baala, kobieta piękna, ambitna i wykształcona,druga żona cesarza Septymiusza Sewera. Matka Geta i Ka-rakalli. Patronka artystówi filozofów. Usiłowała bezskutecznie pogodzić zwaśnionych synów. Na jej oczach,przy okazji niechcący raniąc ją w rękę...