Jugosławia

Jugosławia

Czytaj Dalej

Przejmowanie władzy przez komunistów w Polsce i Jugosławii - porównanie do roku 1956

Od roku 1943 wojska radzieckie znajdowały się w kontrofensywie na całej długości frontu wschodniego. Kwestią czasu stało się wtedy, gdy dotrą one do dawnych granic ZSRR, a później wejdą na terytoria innych państw okupowanych przez III Rzeszę. Na terenach zajętych przez Sowietów wprowadzano ustrój komunistyczny. Po części odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosiły mocarstwa zachodnie, które godziły się na podział Europy i świata na 2 obozy. W obozie komunistycznym ...

Rozpad Jugosławii

Jednym z najbardziej wstrząsających wydarzeń początku lat 90. był rozpad Jugosławii. Dezintegracji państwa towarzyszyła wojna domowa, w czasie której miały miejsce zbrodnie przeciwko ludzkości, czystki etniczne i masowa migracja ludności na skalę niespotykaną w Europie od czasów II wojny...

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Jugosławia 1945 - 1948. Plan federacji bałkańskiej

 

Wyzwolenie Jugosławii dokonało się głównie własnymi siłami. Belgrad zdo­byty został we wrześniu 1944 r. przez Armię Radziecką i oddziały gen. Peko Dapcevicia.

Później wojska radzieckie, rumuńskie i bułgarskie prowadziły działania w peryferyjnych regionach kraju. Do końca wojny trwały walki z...

Demontaż struktur państwa federalnego (Jugosławia)

Tranzycja w wyniku wojny dotyczy głównie państw powstałych w wyniku rozpadu Jugosławii,

Jugosławia, państwo federacyjne składające się z 6 republik o pewnej autonomii, pod przywództwem J.B. Tito należała do państw niezależnych od imperium radzieckiego,

Zmiany systemowe zaczęły się...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Nowa Jugosławia

 

W maju 1992 r. dotychczasowa federacja jugosłowiańska przestała istnieć. Na czele nowej Jugosławii stanął prezydent Dobrica Ćosic, jej premierem został Milan Panic (amerykański milioner).

Składa się ona z Serbii (rządzonej nadal autorytarnie przez przywódcę Serbskiej Partii Socjalistycznej...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Kres ery Tito w Jugosławii

 

W Jugosławii ostatnie lata rządów marszałka Tito (zmarł w maju 1980 roku) przyniosły stopniową erozję systemu. Mimo ostrych represji wobec opozycji (głównie nacjonalistów chorwackich oraz ludności albańskiej Kosowa) dojrzewał upadek titoizmu.

Rola partii komunistycznej zmalała niemal do zera...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Rozpad Jugosławii. Wojna serbsko - chorwacka i serbsko - bośniacka

 

W 1991 roku doszło do rozpadu Jugosławii. 25 czerwca 1991 r. Słowenia i Chorwacja proklamowały niepodległość. Władzę w Słowenii przejęły umiar­kowane siły nacjonalistyczne z Milanem Kucanem na czele. Mały ten kraj zwrócił się niezwłocznie w stronę Austrii i Niemiec, wiążąc się z nimi bardzo...

ALBA MARITIMA (Biograd w Jugosławii)

Bpstwo istniejące od XI w. do 1126 w metropolii Salona (Split) ; obecnie bpstwo tytularne; 1960-72 bpem tytularnym A. był Ignacy Jeż, sufragan z Gorzowa Wielkopolskiego.

ARBA (Rab w Jugosławii)

Bpstwo od VI w. w metropolii Salona (Split) w rzym. prowincji Dalmacja Dolna; 1828 bpstwo A. złączono z bpstwem Veglia (-» Krk); bpi znani od 530 (lub 532) do XIX w.; obecnie bpstwo tytularne.