Judaizm

Judaizm

Czytaj Dalej

Judaizm

Z wielu prądów w judaizmie na początku naszej ery przetrwał tylko judaizm rabiniczny (chrześcijaństwo rozwinęło się w odrębną religię), stając się podstawą wszystkich późniejszych kierunków w judaizmie.

PAWEŁ I JUDAIZM HELLENISTYCZNY

Synteza, którą zamierzył Filon, nigdy nie została zrealizowana w sposób doskonały i mogłaby się dokonać tylko wtedy, gdyby judaizm zaparł się się samego siebie. I jeśli nawet Apostoł skłania się tutaj do dualizmu gnostyckiego, to jednak nie może ulec mu, gdyż fundamentem jego myśli jest judaizm.

Judaizm - Święta i uroczystości

Drugą wielką religią naszego kręgu kulturowego jest judaizm.

Czym jest Judaizm?

Judaizm, religia Żydów, uważany jest za najstarszą z obecnie istniejących religii monoteistycznych. Za początek judaizmu, i równocześnie narodu ży­dowskiego, uznaje się moment, w którym Mojżesz zawarł przymierze z Bogiem i otrzymał tablice z przykazaniami.

Judaizm

Wyrażenie Spatjudentum (późny judaizm), używane przez historyków niemieckich, oznacza ściślej okres od wprowadzenia na tron dynastii machabejskiej, czyli hasmonejskiej, aż do zburzenia Jerozolimy i zupełnego rozbicia państwa palestyńskiego w roku 70.

Judaizm

Religijną i kulturalną tożsamość judaizmu pod-trzymywała Biblia hebrajska, zachowywanie szabatu, obrzezanie i wierne zachowywanie Prawa Mojżeszowego oraz tradycyjnego nauczania.

Filozofia wczesnochrześcijańska, patrystyka - Judaizm w interpretacji „chrzcicieli”

U schyłku republiki rzymskiej pojawiały się nad Jordanem nie zawsze prawowierne odłamy mozaizmu (łac. Moses - Mojżesz, hebr. Mosze - religia Mojżeszowa). Był wśród nich ruch „chrzcicieli”, którego ideą przewodnią stało się wyzwolenie ludzi z nędzy i ucisku za pośrednictwem bożego...