Józefa

Czytaj Dalej

Maria Józefa

 

- jedyna żona Augusta III

Maria Józefa urodziła się w 1699 roku. Była córką cesarza Józefa I Habsburga i księżniczki Wilhelminy Amalii Hanowerskiej.

Do 18 roku życia Maria Józefa była następczynią tronu. Wtedy to Karol VI pozbawił ją praw spadkowych na rzecz swoich córek. Wychowana w absolutnym...

Pogrzeb Józefa Piłsudskiego

Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego Niewiele dziś mamy znaczących postaci, które zachowały status bohatera narodowego, a jednocześnie wciąż budzą tyle kontrowersji i emocji, co Józef Piłsudski. Co zrozumiałe śmierć człowieka uważanego, za głównego twórcę niepodległego Państwa Polskiego, za życia owianego legendą: białą przez ludzi, którzy go podziwiali i czarną, tworzoną przez ,,endecką'' i później komunistyczną opozycję, wywołało wstrząs i liczne ...

Józefa Franciszka Joteyko

Józefa Franciszka Joteyko urodziła się w 1866 roku w Poczujach koło Kijowa, a od roku 1873 mieszkała w Warszawie. Dwa lata po ukończeniu szkoły średniej wyjechała do Genewy gdzie uzyskała maturę w zakresie nauk fizycznych i przyrodniczych. W roku 1889 rozpoczęła studia w Brukseli, a po ukończeniu 3...

ŻYWOT JÓZEFA z pokolenia żydowskiego, syna Jakubowego

ŻYWOT JÓZEFA z pokolenia żydowskiego, syna Jakubowego, rozdzielony w rozmowach person, który w sobie wiele cnót i obyczajów zamyka, wierszowany dialog M. Reja, liczący 6000 w., wyd. w Krakowie 1545. Temat, oparty na zawartej w bibl. Księdze Rodzaju opowieści o niezwykłej karierze żyd. chłopca, który stał...

Józefa Joteyko

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Kierunek : Pedagogika ogólna, niestacjonarne, magisterskie JÓZEFA JOTEYKO ŻYCIORYS Józefa Joteyko urodziła się 29 stycznia 1866 roku w Poczujkach koło Kijowa. Była wybitnym psychologiem i pedagogiem, fizjologiem po studiach medycznych.. Ukończyła naukę w zakresie szkoły średnie. W 1888 roku uzyskała bakalaureat z zakresu nauk fizycznych i przyrodniczych, następnie powróciła do rodziny w Warszawie.

Administracja centralna i terytorialna w Austrii, za rządów Marii Teresy i Józefa II

Wprowadzenie jednolitej organizacji władz państwowych – kolegialnych i opartych na podziale resortowym miało miejsce za panowania cesarzowej Marii Teresy  oraz jej syna Józefa II w latach 1740-1790. Przeprowadzone reformy określa się w związku tym mianem reform terezjańsko- józefińskich .Administracja...

BRACIA św. JÓZEFA, Bracia św. Józefa III Zakonu Regularnego św. ojca Franciszka

Congregatio fratrum patrocini!S. Joseph III Ordinis regularis sancti patris Francisci, laickiezgromadzenie franciszkańskie (od 1969 przyjmuje także kandydatówna kapłanów), oparte na III regule św. Franciszka z Asyżu,zał. 1928 w Kobryniu (Polesie) w celach charytatywnych,zwł. w celu wychowywania i...

Twarz w filozofii dramatu Józefa Tischnera

„Dla filozofii dramatu oczywiste jest, że ludzie maja twarze, a rzeczy- wyglądy” - twarz w „filozofii dramatu” Józefa Tischnera Spotykając drugiego człowieka, stając naprzeciw niego widzimy jego twarz, czasami nie jest ona w zupełności ujawniona, bywa, że skrywa ją zasłona, czasem całkowicie niewidoczna znajduje się pod maską. Aby ukrywać swoje twarze ludzie maja zazwyczaj konkretne powody, te i wiele innych rozważań na temat twarzy zawarł Józef Tischner w ...

Polityczna biografia Józefa Piłsudskiego

Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku Żułowie na Litwie. Jego rodzina należała do najstarszych rodów szlachty litewskiej, od wieków już spolonizowanej. Była również zaangażowana czynnie w powstaniu styczniowym, Piłsudski wychował się więc w atmosferze postaw patriotycznych. Ukończył gimnazjum w Wilnie i w 1885 roku zapisał się na wydział medyczny uniwersytetu charkowskiego. Wybrał ów uniwersytet gdyż rodzina jego w wyniku nowatorskich, aczkolwiek ...

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego W kontekście bezpieczeństwa Polski w II Rzeczypospolitej

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego W kontekście bezpieczeństwa Polski w II Rzeczypospolitej Stosunki międzynarodowe Marszałek Józef Piłsudski za uzupełnienie Traktatu Wersalskiego uważał podpisany 18 marca 1921 roku układ ryski, stanowiący zabezpieczenie Polski przed wojną z Rosją Sowiecką. Piłsudski do końca życia obawiał się ewentualnej wojny na dwa fronty: z Rosją i Niemcami. Toteż położenie geopolityczne Polski determinowało myśl polityczną II ...

Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” – odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tischnera.

Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” – odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tischnera.

 

Człowiek, popełniając poważny błąd, najczęściej stara się zracjonalizować swoje zachowanie, tak aby ewentualną winę...

Zamach majowy na Józefa Piłsudskiego 12 - 14.5.1926 r.

I Przyczyny zamachu.

1. Problemy wynikające z niemożności wyłonienia stabilnej większości rządowej z uwagi na duże rozbicie polityczne. W ciągu 8 lat niepodległel Polski kraj nasz miał 13 rządów. Ministrowie zmieniali się jeszcze częściej.

2. Wojna celna z Niemcami podjęta w 1925 r. przez Niemcy...

BĄKOWSKA JÓZEFA

BĄKOWSKA JÓZEFA, z CYBULSKICH, pseud. Szczęsna,ur. 15II1861 we Wrocławiu, zm. 24II1933 w Warszawie, córkaWojciecha, poetka. W 1822-83 studiowała literaturę niem.i estetykę w Dreźnie. Do 1895 mieszkała we Lwowie, potemw Warszawie, współpracowała z czasopismami warsz., 1897-1901 red. —» „Bluszczu", 1903-05...

KASA IM. MIANOWSKIEGO, Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr. Józefa Mianowskiego

KASA IM. MIANOWSKIEGO, Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr. Józefa Mianowskiego, instytucja nauk., zał. 1881 w Warszawie dla uczczenia pamięci J. Mianowskiego, rektora —> Szkoły Gł. 1862-69. Powstała z inicjatywy byłych profesorów i wychowanków Szkoły; starania ich, rozpoczęte 1879...

KISIELNICKA JÓZEFA, ze SKÓRZEWSKICH, pseud. Esteja

KISIELNICKA JÓZEFA, ze SKÓRZEWSKICH, pseud. Esteja, ur. 1859 w Broniszewicach pod Kaliszem, zm. 22 VI 1941 w Warszawie, powieściopisarka. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Pracowała jako nauczycielka prywatna, prowadziła działalność oświatową. W 1905 uczestniczyła w demonstracjach patriot., podczas I...

SAWICKA Józefa

SAWICKA Józefa, pseud. Ostoja, ur. 1859 w Łopociu (Wileńszczyzna), zm. 23 XII 1920 w Warszawie, nowelistka, publicystka. tłumaczka. Zaprzyjaźniona z E. Orzeszkową. Była nauczvcieiką literatury na warsz. pensjach żeńskich i współorganizatorką tajnego nauczania. W 1881 debiutowała w „prawdzie"...

ŚMIGIELSKA JÓZEFA, zamężna DOBIESZEWSKA

ŚMIGIELSKA JÓZEFA, zamężna DOBIESZEWSKA, ur. 15 X 1820 w Warszawie, zm. 22IX1899 w Marienbadzie (Mariańskich Łaźniach), publicystka, powieściopisarka, redaktorka. Jedna z wybitniejszych bojowniczek o prawo kobiet do wykształcenia, tej kwestii poświęciła znaczną część swej działalności jako...

Walka o władzę w Polsce po śmierci Józefa Piłsudskiego

 

Ostatnim dokumentem jaki dano do wglądu i zatwierdzenia Marszałkowi Piłsudskiemu była konstytucja, nazwana później kwietniową, gdyż prezydent Mościcki podpisał ją 23 IV 1935.

Marszałek zmarł 12 V 1935 i mimo sprzeciwu arcybiskupa Sapiehy został pochowany na Wawelu, w krypcie św. Leonarda. Po...

Opis Obrazu "Dziwny Ogród" Józefa Mehoffera !!!

Obraz pt „Dziwny Ogród” namalowany został przez Józefa Mehoffera . Ukazuje on niezwykle barwny i żywy ogród pełen kwiatów , owadów. Na planie pierwszym znajduje się nagi chłopiec . Padają na niego intensywne promienie słońca . W rękach trzyma ogromne kwiaty nasycone intensywną czerwienią . Obok , w cieniu rozłożystych drzew owocowych stoi dostojna dama , prawdobodobnie jego matka . Ubrana jest w bardzo strojną , szafirową suknię . Uśmiechnięta zbiera dojrzałe owoce ...

CLARY Julie (1771 - 1845), żona Józefa Bonapartego, królowa Neapolu i Hiszpanii, siostra Desiree

Ur. w Marsylii w rodzinie bogatego kupca, w 1794 poślubiła Józefa Bonapartego i w ten sposób weszła do rodziny przyszłego cesarza. W 1806 została królową Neapolu, a 1808 królową Hiszpanii.

Nie lubiła jednak życia dworskiego, dlatego też, jak mogła, unikała obowiązków monarchini, starając się...