JONASZ

, piąta z ksiąg proroków mniejszych, opowiada, jak Jonasz, wysłany przez Boga do Niniwy, aby przepowiedzieć miastu karę bożą, wbrew poleceniu wsiada na okręt jadący do Tarsis.

SZLICHTYNG, Schlichting, JONASZ

SZLICHTYNG, Schlichting, JONASZ, ur.

Jonasz

Już samo powtarzanie się tych samych motywów wskazuje na typiczny sens, który ukazują słowa Zbawiciela: „Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi” (Mt 12,40).