John Steinbeck

John Steinbeck

Czytaj Dalej

John Steinbeck

Swym życiem oraz twórczością John Steinbeck udowodnił, że najbardziej leżą mu na sercu problemy ludzi ubogich, odrzuconych i prześladowanych. Wielką radością Steinbecka byli dwaj ich synowie - Thom i John.

John Ernst Steinbeck

John Steinbeck was born in 1902, in Salinas, California. John Steinbeck wrote a great deal, but remained pretty well unknown till he got the Pulitzer Prize in 1940, a distinction which, for the first time, drew the attention of the public to him.

DILL JOHN (1881-1944) - marszałek polny

Brytyjski oficer, szef Imperialnego Sztabu Generalnego (Imperial Ge­neral Staff) od maja 1940 r. do gru­dnia 1941 r., do końca wojny był przedstawicielem Komitetu Bry­tyjskich Szefów Sztabów w Wa­szyngtonie. Dowódca I korpusu *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego (British Expeditionary Force) we Francji od...

GORT VEREKER JOHN wicehrabia Gort (1886-1946) - marszałek

Brytyjczyk, urodzony jako John Ve-reker, w wieku lat 16 odziedziczył tytuł lorda.

LUCAS JOHN (1890-1949) - generał

Amerykański oficer sztabowy, w 1943 r. był zastępcą gen. Dwighta D. *Eisenhowera, dowódcy wojsk amerykańskich na europejskim tea­trze działań wojennych. W styczniu 1944 r. dowodził operacją lądowania wojsk alianckich pod *Anzio-Nettu-no. Po opanowaniu wybrzeża zde­cydował skupić wszystkie siły na...

SLESSOR JOHN (1897-1979) - generał (Air Marshal)

Brytyjski oficer, w chwili wybuchu wojny był dyrektorem wydziału pla­nowania brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa (uczestniczył w pierwszej konferencji w Waszyngtonie 1941-42). Od kwietnia 1941 r. dowodził 5 grupą lotnictwa bombowego. W kwietniu 1942 r. objął stanowisko asystenta szefa sztabu sił...

TOVEY JOHN CRONYN (1885-1971) - admirał

Brytyjski oficer Royal Navy od 1900 r., w 1915 r. objął dowództwo niszczyciela Onslow, który prowadził do walki w czasie bitwy ju­tlandzkiej. Od 1923 r. dowodził flo­tyllą niszczycieli, a następnie pan­cernikiem Rodney. W chwili wybu­chu II wojny światowej był zastępcą dowódcy Floty Śródziemnomor­skiej...

HUMANIZM I DEMOKRATYZM W WIERSZU „DO OBYWATELA JOHNA BROWNA”

John Brown - działacz społeczny, który walczył o zniesienie niewolnictwa murzynów.

Do obywatela Johna Brown

Do obywatela Johna Brown i John Brown to dwa utwory Cypriana Norwida skierowane przeciwko niespra­wiedliwości społecznej, angażujące się po stronie Murzynów wyzy­skiwanych przez białych i pozbawionych wszelkich praw.

Mahaffy — Sir John Pentland (1899—1974)

Irlandzki filolog klasyczny i profesor historii starożytnej.

Dillon John

Irlandzki mąż stanu, przywódca irlandzkiego stronnictwa narodowego w 1918 r.

Locke John

  Locke John (1632-1704), filozof angielski, czołowy przedstawiciel empiryzmu genetycznego.

Relacje między jednostką a zbiorowością w wierszach C. K. Norwida (W Weronie, Fortepian Szopena, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Do obywatela Johna Brown pamięci żałobny – rapsod, Klaskaniem mając obrzękłe prawice)

Ponadczasowi i ponadnarodowi rzecznicy postępu to także bojownicy o wolność i sprawiedliwość, tacy jak amerykański farmer John Brown czy gen. Nic to jednak nie pomogło – John Brown został stracony.

Podstawowe i rozwinięte formy władzy według Johna Scotta

Stosunki panowania są w stanie zapewnić prawomocność za pomocą poszczególnych „publicznych scenariuszów” które zarazem uzasadniają i ukrywają rzeczywistość przymusu i zachęty stanowiąc fundament politycznego przywództwa. Publiczny scenariusz jest narracją lub opowieścią skonstruowaną w oparciu o...

Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza

- nieprzystosowanie poznawcze jest rezultatem dysfunkcjonalnego uczenia. Złe reakcje mogą być nabyte przez bezpośrednie doświadczenie, albo obserwacje zaburzonych modeli.

- rodzice (jako wzór) mogą mieć znaczy wpływ na rozwój psychopatologii u dzieci.

Nabyte w ten sposób zachowania utrzymują się na...

Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza - Poczucie własnej skuteczności a lęk

Ludzie z niskim poczuciem własnej skuteczności w syt. potencjalnych zagrożeń odczuwają wysokie pobudzenie związane z lękiem (stres). Nie sama sytuacja a niskie poczucie skuteczności w radzeniu sobie z nią wywołuje ten lęk. Osoba taka koncentruje się raczej na samej katastrofie i jej przyszłych...

Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza - Poczucie własnej skuteczności a depresja

Poczucie własnej nieskuteczności w odniesieniu do nagradzających wyników prowadzi do depresji.

Osoby chore na depresje stawiają sobie nader wysokie cele i standardy a kiedy ich nie osiągną obwiniają siebie. Niska ocena własnej skuteczności może także prowadzić do gorszego wykonania zadania i nie...

Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza - Poczucie własnej skuteczności a zdrowie

Silne przekonania na temat własnej skuteczności są dobre dla zdrowia (mniej chorób i szybszy powrót do zdrowia) natomiast słabe działają niekorzystnie.

Wpływ własnej skuteczności na zdrowie:

wpływ przekonań na zachowanie związane ze zdrowiem

wpływ na funkcjonowanie fizjologiczne...

John Locke (1632 - 1704)

Locke uznawany jest za pioniera liberalizmu. Studiował w Oksfordzie, pociągało go przyrodoznawstwo i medycyna. Był aktywnym współpracownikiem lorda Shaftesburego. Zajmował wysokie stanowiska państwowe, ale w 1675 r. musiał opuścić kraj. Do Anglii powrócił w 1688 r., gdy zostały obalone rządy...

John Locke (1632 - 1704) - Ontologia

Bóg jest bytem. Stworzył  świat harmonijny i hierarchiczny. Wszystkie stworzenia mają w nim swoje określone miejsce: od najwyższych po Bogu, do najniższych. Człowiek znajduje się pomiędzy aniołami a zwierzętami. Bóg jako stwórca decyduje o każdym stworzeniu („Człowiek jest własnością Boga")...