EVERARD JOHN

ur. ok. 1575-80, zm. po 1640 w Fulham (k. Londynu), anglik, teolog i kaznodzieja.

Kształcił się w Cambridge, 1618 został lektorem przy kościele St. Martin in the Fields w Londynie, 1626 kaznodzieją w Kensington (pod Londynem), a 1636 prob, w Fairstead (Essex); oskarżony o herezję (familizm, antynomizm...

FARQUHAR JOHN NICOL

Sharpe, John Nicol F.

FOXE JOHN

Mozley, John F.

GALSWORTHY JOHN

The Life and Letters of John G. Barker, The Man of Principle, a View of John G. John G. Dupré, John G. Palczewski, John G.

GIBSON JOHN CAMPBELL

Maclagan, John Campbell G.

GOWER JOHN

TheComplete Works of John G. Coffmann, John G. Wickert, Studien zu John G. Fisher, John G.

HEDLEY JOHN CUTHBERT OSB bp.

Imię chrzestne JohnEdward, ur.

HENNI JOHN MARTIN abp.

Johnson, Crosier on the Frontier, Life of John Martin H.

HEYWOOD JOHN

Johm-John the Husband, Tib his Wife, and SirJohn the Priest ( 1 5 3 3 ) , najbardziej znanego The Four P's (Lo1569) oraz The Play of the Weather ( 1 5 3 3 ) , w którym (w formiedysputy) porównuje niemożność dojścia do zgody wsprawie najkorzystniejszej pogody z niemożnością ustaleniastanowisk w sprawach rządów i religii; natomiast w alegor.

HOWARD JOHN

Sliwowski, John H.

BERRYMAN John (1914 - 1972)

Po jego śmierci wybitny pisarz Saul Bellow we wspomnieniach zatytułowanych:Mój przyjaciel John Berryman tak wyjaśniał ten ostateczny krok: "Był mężem,obywatelem, ojcem, właścicielem domu, odmawiał sobie alkoholu, załamywał się,wstąpił do stowarzyszenia Anonimowych Alkoholików.

FLANNAGAN John Bernard (1895 - 1942)

Odejście rzeźbiarza

Rzeźbiarz amerykański, który zyskał popularność i uznanie dzięki małymrzeźbom zwierząt, ptaków, ryb. Rozpoczynał, zgodnie z wykształceniem, jako artystamalarz, ale szybko zarzucił pędzle.

Przez pierwsze pięć lat rzeźbił wyłącznie wdrewnie. Jego wczesne prace sprawiały...

LONDON Jack (John Griffith London) (1876 - 1916)

Serwus

Pisarz amerykański. Na życie zarabiał jako marynarz, kłusownik, poszukiwaczzłota. Był samoukiem. Jego powieści zawierają wiele elementów autobiograficznych.Wyznawał kult romantycznej przygody i silnych indywidualności, równocześnie bliskiemu były ideały socjalistyczne.

W ostatnich latach przed...

"John Keynes i jego makroekonomiczny system w okresie śwaitowego kryzysu w latach 30-tych"

John Keynes (1883-1946) – syn znanego w swoim czasie metodologa-ekonomisty Johna Neville’a Keynesa – ulubiony uczeń Marshalla, był wychowankiem neoklasycznej szkoły z Cambridge, choć potem radykalnie z tą szkołą jak i z całą tradycją neoklasyczną zerwał wszelkie więzi.

Klasycy - Thomas Robert Malthus, David Ricardo i John Stuart Mill

John Stuart Mill W latach trzydziestych XIX wieku można już była zweryfikować celność teorii Malthusa i Ricarda. John Stuart Mill (1806-1873) był synem Jamesa Milla, który stworzył synowi szczególne warunki do zdobywania wykształcenia, zabierając mu, radość dzieciństwa.

John Stuart Mill

John Stuart Mill Żył w latach 1806 – 1973.

John Stuart Mill - utylitaryzm

Α) Określenie utylitaryzmu i jego odmiany Β) J. Bentham i J. Mill – poprzednicy J.S. Milla Γ) Utylitaryzm J.S. Milla: omówienie rozdziału „Co to jest utylitaryzm” Δ) Refleksje na bazie omawianego tekstu: idee etyczne J.S. Milla, zarzuty pod ich adresem A) OKREŚLENIE UTYLITARYZMU I JEGO ODMIANY I. Określenie Utylitaryzm (łac. utilitas- korzyść, pożytek, wygoda). Jest to nauka, która przyjmuje jako podstawę moralności użyteczność, czyli zasadę ...

Katolicka Wizja Małżeństwa i Rodziny w Nauczaniu Arcybiskupa Fultona Johna Sheena (1895-1979)

Katolicka Wizja Małżeństwa i Rodziny w Nauczaniu Wprowadzenie Abp Fulton Sheen ewangelizował i bronił wiary w trudnych dla Stanów Zjednoczonych czasach XX wieku. Dzięki jego nauce ludzie odzyskiwali sens życia i odkrywali znaczenie wzajemnych, osobowych relacji. Jego wykłady telewizyjne w latach 1952-1958 cieszyły się ogromną popularnością wśród Amerykanów. Obliczono, że aż 30 milionów widzów oglądało jego program, co tydzień . Ta forma ewangelizacji wzmacniała ...

John stuart Mill koncpecja państwa i władzy

Mimo, iż John Stuart był gorącym orędownikiem powszechności prawa wyborczego, zakładał on jednak pewne wyjątki od tej reguły, które były według niego nieodzowne dla dobrego sprawowania władzy.