BIDDLE JOHN

ur. 14 I 1615 w Wotton, zm. 22 IX 1662w Londynie, Działacz unitariański.

Od 1634 studiował w Oksfordzie, gdzie 1638 otrzymał bakalaureatartium; 1641 jako magister artium powołany został nastanowisko kierownika szkoły w Gloucester; do 1644 głosił ->antytrynitaryzm, za co został uwięziony, a nast. wezwany...

BOLJNGBROKE HENRY JOHN

ur. 10 X 1678 w Battersca(Londyn), zm. 12 XII 1751 w Londynie, Polityk i filozof.

Ukończył 1700 kolegium w Eton; wkrótce został członkiemparlamentu ang., reprezentując stronnictwo -Morysów; 1704--08 był ministrem wojny, od 1710 ministrem spraw zagr.;oskarżony 1715 o zdradę stanu, wyemigrował do Francji...

BULL JOHN

Henry,John B„ Lo 1937; D. Dickinson, JohnB. Meilers,John B. Noske, John B.

BUNYAN JOHN

Sharrock, John B„ Lo 1954; A. Winslow, John B„ N Y 1961 (bibliogr. Smith, Publication of John B. Greaves, John B. Greaves, John B.

CAIRD JOHN

ur. 15 XII 1820 w Greenock (Szkocja), zm.30 VII 1898 tamże, Brat Edwarda, filozof, teolog i kaznodzieja.

W 1845 został duchownym prezbiteriańskim; od 1862 byłprof, teologii na uniw. w Glasgow. W głównym dziele Introductionto the Philosophy of Religion (Gl 1880, NY 1970), opierającsię na zasadach heglowskiej...

CAMERON JOHN

Swinne, John C.

CARROLL JOHN SJ abp.

Guilday, The Life and Times of John C, Archbishop of Baltimore, 1735-1815, We 1954; A. Melville, John C. Lomask, John C. Weber, John C. Daly, Archbishop John C.

CHAPMAN JOHN USB

Notes on the Early History of the Vulgate Gospels (Ox 1908), John the Presbyter and the Fourth Gospel (Ox 1911), historii Kościoła, m.

COLET JOHN

John C. Lupton, A Life of John C, Lo 1909. Marriot, 77ie Life of John C, Lo 1933; G. Miles, John C. Jayne, John C.

COLGAN JOHN OFMObs

O'Briain, DHGE XIII 247; The „Acta Sanctorum Hi-berniae" of John C, Db 1948; C.

DALTON JOHN

Henry, Memoirs of the Life and Scientific Researches of John D. Smith, Memoir of John D. Greenaway, John D. Smyth, John D„ 1766-1844. Cardweel, John D. C Patterson, John D.

DAVENANT JOHN

ur. 1576 w Londynie, zm. 20 IV 1641 w Salisbury, Bp anglik., kaznodzieja, teolog.

Kształcił się w Cambridge, gdzie 1609 uzyskał doktorat, a nast. był prof, teologii; 1618 wraz z bpem G. Carletonem (zm. 1628), S. Wardem (zm. 1643) i J. Hallem (zm. 1656) brał udział w Dordrechckim Synodzie w sprawie sporu...

DEWEY JOHN

Manferdini, L'io e l'esperienza religiosa in John D„ Boi 1963; T. Mortland, 7Vie Metaphysics of William James and John D. Götz, John D. Mataix, La norma moral en John D. Pietig, John D.

DONNE, Dun, Dunne JOHN

Walton, The Lives of John D. Sanders, John D. Altizer, Self and Symbolism in the Poetry of Michelangelo, John D. Häublein, King Imagery in the Poetry of John D.

DRYDEN JOHN

Benson, John D. „Religio Laici" and Roman Catholic Apologetics, PMLA 80(1965) 190-198; Essential Articles for the Study of John D. Swedenberg, John D. Barbeau, 77ie Intellectual Design of John D.

DUCASSE CURT JOHN

, PF 43-44(1947-48) 198-217; A Symposium in Honor of Curt John D. Essays in Honor of Curt John D. Chisbolm, Curt John D. John Curt D. An Examination of the Philosophy of Curt John D.

DUNSTABLE JOHN

Stahura, A Stylistic Study of the Works of John D„ Bloomington 1969.

DURIE, Dury, Duraeus JOHN

Batton, John D.

ELIOT JOHN

John E. Beats, John E. Winslow, John E.

ERVINE JOHN GREER

ur. 28 XII 1883 w Belfaście, zm. 24 I 1971 w Fitzhall Iping (West Sussex), dramaturg, powie-ściopisarz i krytyk teatralny.

Po studiach na uniw. w Saint Andrews (Szkocja) został 1915 kierownikiem teatru Abbey Theatre w Dublinie, a 1933-36 był prof, historii literatury dramatycznej na uniw. w Dublinie...