John Locke (1632 - 1704) - Państwo i prawo

W teorii państwa Locke opowiadał się za respektowaniem przez nie zasad wolności. Podstawę norm  życia społecznego miała stanowić konstytucja. Państwo zachowałoby podział władz i taką organizację, by większość miała głos decydujący.    

Uważał,  że ludzie w stanie natury są równi i wolni...

John Dewey (1859 - 1952)

W Johns Hopkins University przygotowując pracę dyplomową z filozofii, słuchał wykładów Peirce'a i heglisty George'a S.

John Dewey (1859 - 1952) - Poglądy

Uważał, że wyobrażenia ludzkie nie są poznaniem bytu, lecz narzędziem działania. Słuszne są te, które uformowały się na podłożu społecznym, bowiem to, co uchodzi za słuszne i dobre, jest wytworem myślenia zbiorowego. Wszystko rozwija się i podlega ciągłej reinterpretacji. Prawda i dobro są więc...

Ewolucja teorii władzy Johna Locke`a

Zgodnie z nim władza to nadane przez powszechną zgodę uprawnienie do rządzenia, wynik racjonalnej umowy społecznej. Władzę polityczną definiuje Lock, jako uprawnienie do tworzenia i egzekwowania praw. Kontynuatorem myśli Locke`a jest Talcott Parsons, który definiuje władzę jako uogólnioną zdolność...

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: John B. Watson

- popierał w swoich poglądach Johna Locka, czyli uczenie się przez doświadczenie - Introspekcja – Samoobserwacja, kierowanie uwagi ku własnym przeżyciom, badanie ich, analizowanie, obserwacja własnych procesów świadomości w celu poznania ich przebiegu oraz wysnucia naukowych wniosków.

John Ernst Steinbeck

John Steinbeck was born in 1902, in Salinas, California. John Steinbeck wrote a great deal, but remained pretty well unknown till he got the Pulitzer Prize in 1940, a distinction which, for the first time, drew the attention of the public to him.

Rewolucja Johna M. Keynesa

Według Keynes’a nie każdy produkt zostanie sprzedany. Gospodarka dąży do stanu równowagi.

Koncepcja wzrostu gospodarczego wg Keynes’a – popyt globalny jest podstawowym determinantem wzrostu gospodarczego.

Park Narodowy John Forrest i Zatoka Rekina

Najstarszy obszar chroniony Australii Zachodniej to położony w okolicach Perth, Park Narodowy John Forrest.

BOWRING JOHN

BOWRING JOHN, ur.

DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego do Ameryki 1859, listopada)

„Przez Oceanu ruchome płaszczyzny")i JOHN BROWN (inc. LIBERA Norwid o Johnie Brownie, w: Nowe studia o Norwidzie(zbiór.

DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego do Ameryki 1859, listopada)

„Przez Oceanu ruchome płaszczyzny")i JOHN BROWN (inc. LIBERA Norwid o Johnie Brownie, w: Nowe studia o Norwidzie(zbiór.

BASKERVILLE John

(wym. bąskerwil), 1706-75, Angielski grawer, odlewnik czcionek i drukarz, twórca pięknych i nowoczesnych krojów antykwy i kursywy. Książki jego należą do arcydzieł drukarstwa ang.; pierwszy używał do nich papieru welinowego. Jego pierwszą książką był Wergiliusz w oryginale (1757), drugą...

BROWN John

John Brown obraz (1939) Johna Steuarta Curry, Nowy Jork, Metrop.

DAVIS John

(wym. dęjwis) Żeglarz brytyjski, ok. 1550-1605. Przedsięwziął trzy wyprawy w poszukiwaniu przejścia północno-zachodniego z Atlantyku do Pacyfiku.

Mimo że celu nie osiągnął, odkrył na nowo Grenlandię, cieśninę między Grenlandią a Ziemią Baffina, nazwaną potem jego imieniem, zbadał wybrzeża...

Doktor DEE John

(wym. di:), 1527-1608, Uczony brytyjski, wybitny matematyk, faworyt królowej Elżbiety I, dla której sporządzał cenne mapy hydroi geograficzne nowo odkrytych lądów, propagator wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego do Anglii.

Wsławił się jednak z powodu innych swych zainteresowań, traktowanych jako hobby:...

FRANKLIN Sir John

Dopiero John Rae w 1853-54 i Sir Francis McClintock w 1857-59 odkryli dowody wielkiej tragedii arktycznej: stątki Franklina utkwiły w lodach między Wyspą Wiktorii i Wyspą Króla Williama.

HENRY John

Legendarny bohater murzyński ballad amerykańskich i folkloru. Zatrudniony przy budowie kolei żelaznych a. jako robotnik pokładowy na parowcach rzecznych, jest człowiekiem o niezwykłej sile.

Wg jednej z opowieści ginie, nadwerężywszy się (dla zakładu) w walce z mechaniczną wiertarką. Legenda oparta...

ROSE WILLIAM JOHN

ROSE WILLIAM JOHN, ur.

JOHN BULL

John Bull Other Island ang.