John Brown

John Brown

Czytaj Dalej

Do obywatela Johna Brown

Do obywatela Johna Brown i John Brown to dwa utwory Cypriana Norwida skierowane przeciwko niespra­wiedliwości społecznej, angażujące się po stronie Murzynów wyzy­skiwanych przez białych i pozbawionych wszelkich praw.

BROWN John

Jego godna postawa, heroizm, szczera prostota i czystość intencji wykazane w czasie procesu zyskały mu wiele sympatii w kraju i w Europie, a nawet opinię męczennika; w 2 lata później, w czasie wojny domowej, stał się symbolem celów wojennych wojsk Północy, które, niosąc wolność niewolnikom, szły do walki w takt pieśni John Brown's Body („Prochy Johna Browna spoczywają w grobie, lecz duch jego ...

DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego do Ameryki 1859, listopada)

DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego doAmeryki 1859, listopada) (inc. „Przez Oceanu ruchome płaszczyzny")i JOHN BROWN (inc. LIBERA Norwid o Johnie Brownie, w: Nowe studia o Norwidzie(zbiór.

DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego do Ameryki 1859, listopada)

DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego doAmeryki 1859, listopada) (inc. „Przez Oceanu ruchome płaszczyzny")i JOHN BROWN (inc. LIBERA Norwid o Johnie Brownie, w: Nowe studia o Norwidzie(zbiór.

Relacje między jednostką a zbiorowością w wierszach C. K. Norwida (W Weronie, Fortepian Szopena, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Do obywatela Johna Brown pamięci żałobny – rapsod, Klaskaniem mając obrzękłe prawice)

Wiersz Do obywatela Johna Brown jest jednym z głosów protestu, jakie znani pisarze i poeci wysłali do Ameryki w obronie życia bojownika o prawa Murzynów, Johna Browna. Nic to jednak nie pomogło – John Brown został stracony.

HUMANIZM I DEMOKRATYZM W WIERSZU „DO OBYWATELA JOHNA BROWNA”

John Brown - działacz społeczny, który walczył o zniesienie niewolnictwa murzynów. Brown wobec śmierci jest heroiczny i nieugięty.

DILL JOHN (1881-1944) - marszałek polny

Brytyjski oficer, szef Imperialnego Sztabu Generalnego (Imperial Ge­neral Staff) od maja 1940 r. do gru­dnia 1941 r., do końca wojny był przedstawicielem Komitetu Bry­tyjskich Szefów Sztabów w Wa­szyngtonie. Dowódca I korpusu *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego (British Expeditionary Force) we Francji od...

GORT VEREKER JOHN wicehrabia Gort (1886-1946) - marszałek

Brytyjczyk, urodzony jako John Ve-reker, w wieku lat 16 odziedziczył tytuł lorda.

LUCAS JOHN (1890-1949) - generał

Amerykański oficer sztabowy, w 1943 r. był zastępcą gen. Dwighta D. *Eisenhowera, dowódcy wojsk amerykańskich na europejskim tea­trze działań wojennych. W styczniu 1944 r. dowodził operacją lądowania wojsk alianckich pod *Anzio-Nettu-no. Po opanowaniu wybrzeża zde­cydował skupić wszystkie siły na...

SLESSOR JOHN (1897-1979) - generał (Air Marshal)

Brytyjski oficer, w chwili wybuchu wojny był dyrektorem wydziału pla­nowania brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa (uczestniczył w pierwszej konferencji w Waszyngtonie 1941-42). Od kwietnia 1941 r. dowodził 5 grupą lotnictwa bombowego. W kwietniu 1942 r. objął stanowisko asystenta szefa sztabu sił...

TOVEY JOHN CRONYN (1885-1971) - admirał

Brytyjski oficer Royal Navy od 1900 r., w 1915 r. objął dowództwo niszczyciela Onslow, który prowadził do walki w czasie bitwy ju­tlandzkiej. Od 1923 r. dowodził flo­tyllą niszczycieli, a następnie pan­cernikiem Rodney. W chwili wybu­chu II wojny światowej był zastępcą dowódcy Floty Śródziemnomor­skiej...

Mahaffy — Sir John Pentland (1899—1974)

Irlandzki filolog klasyczny i profesor historii starożytnej.

Dillon John

Irlandzki mąż stanu, przywódca irlandzkiego stronnictwa narodowego w 1918 r.

Locke John

  Locke John (1632-1704), filozof angielski, czołowy przedstawiciel empiryzmu genetycznego.

Podstawowe i rozwinięte formy władzy według Johna Scotta

Stosunki panowania są w stanie zapewnić prawomocność za pomocą poszczególnych „publicznych scenariuszów” które zarazem uzasadniają i ukrywają rzeczywistość przymusu i zachęty stanowiąc fundament politycznego przywództwa. Publiczny scenariusz jest narracją lub opowieścią skonstruowaną w oparciu o...

Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza

- nieprzystosowanie poznawcze jest rezultatem dysfunkcjonalnego uczenia. Złe reakcje mogą być nabyte przez bezpośrednie doświadczenie, albo obserwacje zaburzonych modeli.

- rodzice (jako wzór) mogą mieć znaczy wpływ na rozwój psychopatologii u dzieci.

Nabyte w ten sposób zachowania utrzymują się na...

Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza - Poczucie własnej skuteczności a lęk

Ludzie z niskim poczuciem własnej skuteczności w syt. potencjalnych zagrożeń odczuwają wysokie pobudzenie związane z lękiem (stres). Nie sama sytuacja a niskie poczucie skuteczności w radzeniu sobie z nią wywołuje ten lęk. Osoba taka koncentruje się raczej na samej katastrofie i jej przyszłych...

Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza - Poczucie własnej skuteczności a depresja

Poczucie własnej nieskuteczności w odniesieniu do nagradzających wyników prowadzi do depresji.

Osoby chore na depresje stawiają sobie nader wysokie cele i standardy a kiedy ich nie osiągną obwiniają siebie. Niska ocena własnej skuteczności może także prowadzić do gorszego wykonania zadania i nie...

Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza - Poczucie własnej skuteczności a zdrowie

Silne przekonania na temat własnej skuteczności są dobre dla zdrowia (mniej chorób i szybszy powrót do zdrowia) natomiast słabe działają niekorzystnie.

Wpływ własnej skuteczności na zdrowie:

wpływ przekonań na zachowanie związane ze zdrowiem

wpływ na funkcjonowanie fizjologiczne...

John Locke (1632 - 1704)

Locke uznawany jest za pioniera liberalizmu. Studiował w Oksfordzie, pociągało go przyrodoznawstwo i medycyna. Był aktywnym współpracownikiem lorda Shaftesburego. Zajmował wysokie stanowiska państwowe, ale w 1675 r. musiał opuścić kraj. Do Anglii powrócił w 1688 r., gdy zostały obalone rządy...