Architektura neoklasyczna - Robert Adam, John Nash, John Soane i inni.

John Nash i kierunek „malowniczy" Budowle Johna Nasha (1752-1835), który projektował dla ówczesnego księcia regenta, a późniejszego króla Jerzego IV, są zwykle zaliczane do tak zwanego stylu regencji.

DEWEY JOHN

Manferdini, L'io e l'esperienza religiosa in John D„ Boi 1963; T. Mortland, 7Vie Metaphysics of William James and John D. Götz, John D. Mataix, La norma moral en John D. Pietig, John D.

John Stuart Mill

John Stuart Mill Biografia – syn swojego ojca Kluczem do poprawnej analizy twórczości filozoficznej Johna Stuarta Milla i zrozumienia ewolucji procesu myślowego, która zaszła w poglądach angielskiego filozofa, jest wychowanie i lata młodości, które wyraźnie wpłynęły na ukształtowanie się jego postawy.

BUNYAN JOHN

Sharrock, John B„ Lo 1954; A. Winslow, John B„ N Y 1961 (bibliogr. Smith, Publication of John B. Greaves, John B. Greaves, John B.

John Steinbeck

Wielką radością Steinbecka byli dwaj ich synowie - Thom i John. Pewnego październikowego ranka w roku 1962, John dowiedział się z telewizji, że został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

DONNE, Dun, Dunne JOHN

Walton, The Lives of John D. Sanders, John D. Altizer, Self and Symbolism in the Poetry of Michelangelo, John D. Häublein, King Imagery in the Poetry of John D.

BROWN John

John Brown obraz (1939) Johna Steuarta Curry, Nowy Jork, Metrop.

DUCASSE CURT JOHN

, PF 43-44(1947-48) 198-217; A Symposium in Honor of Curt John D. Essays in Honor of Curt John D. Chisbolm, Curt John D. John Curt D. An Examination of the Philosophy of Curt John D.

HEYWOOD JOHN

Johm-John the Husband, Tib his Wife, and SirJohn the Priest ( 1 5 3 3 ) , najbardziej znanego The Four P's (Lo1569) oraz The Play of the Weather ( 1 5 3 3 ) , w którym (w formiedysputy) porównuje niemożność dojścia do zgody wsprawie najkorzystniejszej pogody z niemożnością ustaleniastanowisk w sprawach rządów i religii; natomiast w alegor.

Do obywatela Johna Brown

Do obywatela Johna Brown i John Brown to dwa utwory Cypriana Norwida skierowane przeciwko niespra­wiedliwości społecznej, angażujące się po stronie Murzynów wyzy­skiwanych przez białych i pozbawionych wszelkich praw.

JOHN BULL

John Bull Other Island ang.

Angielscy pejzażyści - Thomas Gainsborough, William Turner, John Constable i inni

Poszukiwanie prawdy Kilkanaście kilometrów od rodzinnej miejscowości Gainsborougha, w wiosce East Bergholt w hrabstwie Suffolk, w roku 1776 przyszedł na świat John Constable.

John Ronald Reuel Tolkien (J.R.R. Tolkien)

Mały John uczył się więc języków, doskonalił rysunek i kaligrafię. Wojenna zawierucha Pod koniec studiów John ustatkował się.

DALTON JOHN

Henry, Memoirs of the Life and Scientific Researches of John D. Smith, Memoir of John D. Greenaway, John D. Smyth, John D„ 1766-1844. Cardweel, John D. C Patterson, John D.

CARROLL JOHN SJ abp.

Guilday, The Life and Times of John C, Archbishop of Baltimore, 1735-1815, We 1954; A. Melville, John C. Lomask, John C. Weber, John C. Daly, Archbishop John C.

COLET JOHN

John C. Lupton, A Life of John C, Lo 1909. Marriot, 77ie Life of John C, Lo 1933; G. Miles, John C. Jayne, John C.

DRYDEN JOHN

Benson, John D. „Religio Laici" and Roman Catholic Apologetics, PMLA 80(1965) 190-198; Essential Articles for the Study of John D. Swedenberg, John D. Barbeau, 77ie Intellectual Design of John D.

GALSWORTHY JOHN

The Life and Letters of John G. Barker, The Man of Principle, a View of John G. John G. Dupré, John G. Palczewski, John G.

Relacje między jednostką a zbiorowością w wierszach C. K. Norwida (W Weronie, Fortepian Szopena, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Do obywatela Johna Brown pamięci żałobny – rapsod, Klaskaniem mając obrzękłe prawice)

Ponadczasowi i ponadnarodowi rzecznicy postępu to także bojownicy o wolność i sprawiedliwość, tacy jak amerykański farmer John Brown czy gen. Nic to jednak nie pomogło – John Brown został stracony.

DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego do Ameryki 1859, listopada)

„Przez Oceanu ruchome płaszczyzny")i JOHN BROWN (inc. LIBERA Norwid o Johnie Brownie, w: Nowe studia o Norwidzie(zbiór.