Johann Strauss

Czytaj Dalej

BURCKHARDT Johann Ludwig

1776-1817, Szwajcarski badacz Bliskiego Wschodu. Skończywszy studia w Cambridge udaje się do Nubii, gdzie uchodzi za hinduskiego muzułmanina.

Podróżuje w towarzystwie trzech służących i dwóch wielbłądów; wędrując przez pustynie dociera do M. Czerwonego i odbywa pielgrzymkę do Mekki. Jako pierwszy...

GUTENBERG Johann

Johannes Gensfleisch zum Gutenberg, ok. Nie mając wystarczających kapitałów, zapożyczył się u lichwiarza Johanna Fusta w 1450 i został przymuszony do wejścia z nim w spółkę.

Johann Plenge

Johann Plenge (1874-1963) to jeden z prekursorów nauki organizacji i zarządzania.

Czasy Goethego - Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller

Goethe Prawdziwym uosobieniem ideału epoki - Huma-nitat, czyli człowieka wszechstronnego, o wyobraźni poety a zarazem dociekliwości myśliciela - był niewątpliwie najwybitniejszy twórca tamtych czasów, Johann Wolfgang von Goethe.

Od Brahmsa do Mahlera - Johannes Brahms, Anton Bruckner, Richard Strauss, Gustav Mahler

Johannes Brahms Do grupy kompozytorów „konserwatywnych" należał Johannes Brahms (1833-1897), którego nazywano „tradycjonalistą z duszą romantyka".

Claude Levi-Strauss

Levi-Strauss połączył idee właściwe teorii komunikowania się i logice matematycznej, budując sposób analizy zwany struk-turalizmem, który miał przynieść mu sławę.

ACHTERFELDT JOHANN HEINRICH ks.

ur. 1 VI 1788 w Wesel, zm. 11 V 1877 w Bonn, Teolog katolicki. Studiował w Kolonii i w Münster, gdzie poznał G. Hermesa; 1813 przyjął święcenia kapł.; 1817-26 był prof, teologii mor. i dogm. w Liceum Hosianum w Braniewie, którym przez pewien czas kierował; 1826 przeniósł się do Bonn, gdzie wykładał...

ALBRECHTSBERGER JOHANN GEORG

Weissenbäck, Johann Georg A. Weissenbäck, Thematischer Katalog der Kirchenwerke Johann Georg A.

ALSTED, Alstedius JOHANN HEINRICH

ur. 1588 w Ballersbach k. Herbom, zm. 8 XI 1638 w Weissenburgu (Alba Julia w Rumunii), Kalwiński teolog, filozof i pedagog. Studiował na uniw. kalwińskim w Herbom; 1608 został tam pierwszym prof, pedagogiki, 1610 prof, filozofii i filologii, a 1619 prof, teologii; na synodzie w Dordrecht 1618-19 reprezentował...

ALZOG JOHANN BAPTIST

Kraus, Gedächtnissrede auf Johannes A.

ANDREA JOHANN VALENTIN

Glöbcker, Johann Valentin A.

ANZER JOHANN BAPTIST von SVD

ur. 16 V 1851 w Weinried (Bawaria), zm. 24 XI 1903 w Rzymie, Założyciel misji werbistów w Chinach.

Od 1875 współpracował z A. Janssenem przy zakładaniu fundacji werbistów w Steyl; 1879 wyjechał do Chin, gdzie 1885 został wikariuszem apost. pd. Szantungu; szczególnie troszczył się o kształcenie kleru...

ARNDT JOHANN

Die Funktion des Emblems in Johann A. Weber, Johann A, Vier Bücher vom wahren Christentum als Beitrag zur protestantischen Irenik des 17.

AUGUSTI JOHANN CHRISTIAN WILHELM

ur. 27 X 1772 w Eschenberge, zm. 28 IV 1841 w Koblencji, Niem. teolog ewang. i archeolog. Studiował na uniw. w Jenie, gdzie 1800 został prof, języków wsch.; 1812 podjął wykłady z teologii we Wrocławiu, 1819 na uniw. w Bonn, którego dwukrotnie był rektorem; 1835 został radcą konsyst. w Koblencji; wraz z W...

BACH JOHANN SEBASTIAN

Schweitzer, Johann Sebastian B. Gurlitt, Johann Sebastian B. Werke von Johann Sebastian B. Zavarský, Bach, Bratislava 1971 (Johann Sebastian B.

BARTHEL JOHANN KASPAR ks.

ur. 10 VI 1697 w Kitzingenn. Menem, zm. 8 IV 1771 w Würzburgu, Kanonista.

W 1709-15 uczył się w kolegium jez. w Würzburgu, gdzie 1715wstąpił do seminarium duch.; 1721 przyjął święcenia kapł.;1725-27 studiował prawo kan. w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat;1727 rozpoczął wykłady prawa kan. na uniw. w...

BASEDOW JOHANN BERNHARD

Jacobi, Lohn und Strafe bei Johann Bernhard B. Basedow, Johann Bernhard B. Rammelt, Johann Bernhard B. Ulbricht, Johann Bernhard B. Meiers, Johann Bernhard B.

BAUMGARTNER JOHANN WOLFGANG OFMCap

Imię zak. Norbert, ur. 19 VI 1710 w Wiedniu, zm. 29 IX 1773 tamże,malarz.

Studiował w ces. Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu orazwe Włoszech (wysłany tam przez ces. Karola VI); 1736 wstąpiłdo zakonu w Palanzana k. Viterbo; ok. 1742 przyjął święceniakapł.; 1745 na żądanie cesarzowej Marii Teresy...

BENGEL JOHANN ALBRECHT

Benz, Johann Albrecht B. Ein Beitrag zur Biographie und Theologie des würtembergischen Theologen Johann Albrecht B„ Wit 1968; tenże, Johann Albrecht B.

BENGER JOHANN MICHAEL CSSR

ur. 17 VIII 1822 w Verberg k. Krefeld, zm. 27 II 1870 w Vilsbiburg (Bawaria), Teolog pastoralista.

Po studiach filoz.-teol. w Bonn i Kolonii przyjął 1845 święceniakapł.; 1848-54 był prof, teologii pastoralnej w seminariumduch. w Kolonii; 1854 wstąpił do zakonu w Altötting, gdzie1855-67 wykładał również...