Jeziora cyrkowe

Czytaj Dalej

Jeziora - ich klasyfikacja i ewolucja

Ze względu na różny sposób powstawania zagłębień wśród jezior polodow-cowych wyróżniamy jeziora: • cyrkowe (karowe) - niewielkie, głębokie jeziora o kolistym kształ­cie, zajmujące dno cyrku lodowcowego (dawne pola firnowe), np.

Jeziora

Fazy rozwoju i zaniku jezior: młodość: misa posiada stan pierwotny o kamienistym żwirowym lub piaszczystym dnie, ubogie we florę i faunę dojrzałość: osadzanie się mułu na dnie toni jeziornej, rozwój życia organicznego, kształt misy nieco zmodyfikowany starość: pierwotne formy misy zanikają, osady na całym dnie, rozwój flory na całej powierzchni, duże spłycenie zanik: wypełnianie głębi jeziora ...

JEZIORA i sztuczne zbiorniki wodne, ich przyrodnicza i gospodarcza rola

Rodzaje jezior: - tektoniczne; - wulkaniczne; - polodowcowe; - nadbrzeżne; - zakolowe; - krasowe; - zaporowe (sztuczne zbiorniki wodne).

Brazylia - Rzeki i jeziora

Liczne jeziora (gł.

GENETYCZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

Niektóre jeziora są pozostałościami po dawnych zbiornikach morskich - nazywa się je jeziorami reliktowymi, lecz zaliczane są do grupy jezior pochodzenia tektonicznego.

Geneza i ewolucja jezior świata

Kolejne rodzaje jezior to; jeziora kosmiczne - powstałe wskutek upadku meteorytów na powierzchnię Ziemi jeziora eoliczne - powstałe w wyniku wywiania przez wiatr piasku i tworzenia mis deflacyjnych jeziora polodowcowe - powstałe w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności lądolodów i lodowców górskich - jeziora morenowe - powstałe w wyniku wytworzenia bryły lodu w zagłębieniach moreny ...

Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

Procesy zanikania jezior - tworzenie się delt i roznoszenie materiału po całej misie jeziornej - rytmiczna sedymentacja - organiczne wypełnienie się mis jeziornych 7.

Rzeki, jeziora, lodowce

Mamry karowe - powstałe wskutek wyorania przez lodowce misy jeziornej w skalnym podłożu w górach np.

Typy jezior polskich

Jeziora polodowcowe: - nizinne - rynnowe(powstałe w zagłębieniach wyżłobionych przez rzeki polodowcowe) - Wigry, Gopło, Raduńskie, Hańcza, Miedwie - morenowo-zaporowe (powstałe między wałami moren) - Śniardwy, Mamry - wytopiskowe (powstałe z wytopienia brył martwego lodu)- "oczka" - Białe - górskie - morenowe - Toporowe Stawki - cyrkowe - Czarny Staw, Wielki Staw - inne - przybrzeżne - Łebsko, Gardno, Sarbsko - zakolowe - ...

Typy jezior na świecie

Jeziora eoliczne powstają w zagłębieniach między wydmami (jeziora wydmowe), w zagłębieniach powstałych wskutek wywiewania przez wiatr skał sypkich (jeziora deflacyjne) lub ich nawiania (jeziora akumulacyjne); są zasilane prawie wyłącznie wodami atmosferycznymi lub ograniczonym dopływem wód gruntowych.

Parki narodowe w Azji południowo-zachodniej - Jezioro Uromieh, Park Narodowy Asir

Połowa z nich poło­żona jest na terytorium Iranu, między innymi są to mokradła Parku Narodowego Jezioro Uromieh -siedlisko flamingów, pelikanów i kozarek.

Jeziora, rzeki i strumienie

Karp - ryba popularna na wigilijnym stole - występuje powszech­nie w stawach i jeziorach o cieplej wodzie i bujnej roślinności.

Czym są jeziora?

Jednak żywot jezior jest stosun­kowo krótki. Część jezior uformowała się w wyniku ruchów skorupy ziemskiej lub działalności wulkanów, inne są efektem przemieszczania się dawno nieistnieją­cych lodowców lub odcięcia zatoki od morza czy oceanu.

Co to są jeziora tektoniczne?

Potężny uskok tektoniczny, Rów Środkowoafrykański, również wypełniony jest sznurem jezior, do których należą między innymi Jezioro Alberta, Jezioro Edwarda, Tanganika oraz Niasa.

Co to są jeziora wulkaniczne?

Czasami potoki lawowe odcinają część doliny wraz ze znajdującą się w niej wodą tworząc nowe zbiorniki wodne, takie jak na przykład jezioro Kiwu w Rowie Środkowoafrykańskim, na grani­cy Zairu i Rwandy. Jednak po odcięciu ich przez potok lawy, Kiwu odprowadza wodę rzeką Ruzizi do jeziora Tanganika.

Co to są jeziora polodowcowe?

Olbrzymia większość jezior w Polsce powstała w ten właśnie sposób, podob­nie jak około 60 tysięcy jezior Finlandii oraz jeziora alpejskie.

Czym jest jezioro wapienne?

Na terenach zbudowanych z wapieni możliwe jest powstanie jezior pod powierzchnią ziemi.

Co to są słone jeziora?

Dwa wielkie słone jeziora - Morze Kaspijskie oraz Jezioro Aralskie - znajdują się w południo­wo-zachodniej Azji. Jezioro Aralskie było kiedyś czwartym pod względem powierzchni jeziorem na Ziemi.

Co to są sztuczne jeziora?

Zbudowane przez człowieka zbiorniki mogą być różnej wiel­kości, a największe z nich to Jezioro Nassera, powstałe w wyniku zatamowania Nilu na granicy Egiptu i Sudanu, oraz jezioro Mead na rzece Kolorado w Stanach Zjednoczonych.

JEZIORO BODEŃSKIE, powieść S. Dygata

JEZIORO BODEŃSKIE, powieść S. Napisana w pierwszej osobie jako wspomnienie o pobycie w obozie internowanych cudzoziemców zorganizowanym przez Niemców w latach wojny w Konstancy nad Jeziorem Bodeńskim.