Co Sokrates chciał udowodniś swoim rozmówcą?

Sokrates był człowiekiem skromnym i mądrym, choć wcale się za takiego osobnika nie uważał, o czym mogą świadczyć wypowiedziane prze niego słowa. Oskarżony o bezbożność zamiast się bronić, wygłosił wykład, w którym sformułował zasady własnej działalności filozoficznej. Nie mogąc uwierzyć w to, że jest najmądrzejszym człowiekiem wyruszył na poszukiwanie ludzi mądrzejszych. Rozmawiał z ludźmi różnego wykształcenia, zamożności i wykonywanego zawodu.

Gdybym chciała być filozofem, to jedynie na wzór… odp. uzasadnij. Zaprezentuj jak najciekawiej dowolną postać filozoficzną.

?Nie warto żyć życiem przez nas niepoznanym?, lecz jeśli chciałabym być filozofem to jedynie na wzór Sokratesa. Sokrates sam nic nie napisał, nie ma ani jednej tezy, ani jednej maksymy, o której można powiedzieć, że na pewno pochodzi od niego, a mimo to, w historii filozofii greckiej jest on centralną i przełomową postacią. Niedościgniony wzór filozofa. Nieśmiertelny dzięki dialogom Platona, wciąż stoi nam przed oczami, bez butów, łysy, stale poszukujący nowych,

Epoki historyczne, w jakiej epoce chciałbyś zyć?

kazdy może wierzyć w to co chce.

Jak słuchać, by dzieci chciały rozmawiać? Język akceptacji”-recenzja z rozdziału ksiazki o wychowaniu

Dziecko chce być zawsze wysłuchane: szczególnie jednak ważne jest, byś umiał słuchać dziecka w chwilach jego kryzysów, stresów, niepokojów. To jeden z potworów globalizacji, który chce nas pożreć.

„Na drodze do społeczeństwa obywatelskiego. Jak i dlaczego chcę zostać liderką?”

Punktem wyjścia rozważania o społeczeństwie obywatelskim jest samorealizujący się człowiek, autonomiczny, akceptujący, a także szukający aprobaty u innych. Bierze on udział w działalności ekonomicznej, kulturalnej, stowarzyszeniowej i każdej innej, która rodzi się i rozwija w środowiskach lokalnych. Te z kolei są źródłem tego rodzaju inicjatyw, nie ograniczanych naciskami władzy o charakterze państwowym. Odwrotnie jest gdy państwo nie stwarza norm prawnych dla tego ...

Co chciały zmienić pokolenia i jak oceniają te zmiany?

Nie można podważać dobrych i szczerych intencji oraz miłości i poświecenia dla ojczyzny ludzi walczących o niepodległość, ale wielu z nich, kiedyś reformujących państwo, dziś chce powrotu do czasów komunizmu. Czy od tego właśnie nie chciano odejść?

W jakiej szkole chciałbym pracować?

Moim zdaniem nie zacznę dążyć do zamierzonego celu czyli idealnej szkoły, jeżeli nie postawię przed sobą zasadniczego pytania: w jakiej szkole są zdrowe relacje pomiędzy ucznami, a nauczycielami? Szkoła, w której chciałbym pracować, powinna się znajdować w centrum miasta, ponieważ potencjalnie to właśnie w nim uczniowie jako dorośli będą stawać przed odpowiedzialnymi zadaniami w swojej pracy.Budynek szkolny musi przypominać swym wyglądem obecny styl ...

Ja (nie) chce by moje miasto było w UE

Jednak większość osób nie chce się przejść 30 metrów. Ludzie chcieliby odwiedzać Szczecin ze względu na jego wyjątkowe atrakcje.

Dlaczego diagnostyka logopedyczna jest ważna, jeżeli pacjent z afazją ma już rozpoznanie neurologa?

Potrzebę prowadzenia diagnozy logopedycznej autorka chciałaby uzasadnić z punklu widzenia teoretycznego i praktycznego.

Z punktu widzenia teorii należy przypomnieć, że słowo logopedia pochodzi z dwóch wyrazów starogreckich: logos i paideia. Ten ostatni człon, choć jcsl wiązany ze starogreckim słowem...