Jestem Europejką, mój autoportret.

I chyba nie jestem osamotniona, ponieważ jestem taka sama, jak wielu innych szarych, przeciętnych Polaków, którzy niewiele innych obchodzą. I wiem, że nie jestem sama w tym twierdzeniu.

Dlaczego nie jestem przestępcą?

Ja nie jestem przestępcą i nie mam zamiaru nim zostać. Trzeba żyć godnie, bo być może dla świata jestem tylko człowiekiem, ale dla niektórych całym światem.

Czy jestem osobą przygotowaną do życia i pracy w XXI w.?

Reasumując, myślę, że mimo moich cech, odważnego postępowania, konsekwentnego dążenia do celu, nie jestem osobowością w pełni przygotowaną do życia i pracy w XXI wieku.

Jestem globalistą

Ja jestem odmiennego zdania i nie uważam by ten proces był zagrożeniem. Jestem globalistą, bo uczestniczę w życiu społecznym na skalę globalną.

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Jestem Europejką...

To, że jestem Europejką znaczy dla mnie bardzo dużo.

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego „jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Żeromski był twórcą, który bardzo zaangażował się w sprawy kraju. Interesowało go to, co się działo na terenach Polski, był sumieniem narodu prowadząc go i wskazując mu drogę. W swoich opowiadaniach, powieściach często komentował aktualne wydarzenia. Był on twórcą młodopolskim, lecz poglądami...

Wprowadzenie podatku liniowego rozrusza gospodarkę. Jestem za, czy przeciw.

Wprowadzenie podatku liniowego jest dobrym pomysłem na rozruszanie gospodarki. Rozwój ekonomiczny Polski jest uzależniony od rozwoju przedsiębiorstw. Natomiast rozwój przedsiębiorstw uzależniony jest od wielu czynników, między innymi od podatku dochodowego. Jeżeli podatek jest zbyt wysoki ogranicza to rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego należy dążyć do obniżenia podatków dochodowych. Takim podatkiem jest podatek liniowy (19%). Od 1 stycznia 2004 r. przedsiębiorcy opodatkowani ...

Kupuję więc jestem. Konsumpcja jako rdzeń życia indywidualnego i społecznego

Nowe stulecie przyniosło nam wiele istotnych zmian społecznych i kulturowych rzutujących na nasze codzienne zachowania. Za jeden z wielu może tu posłużyć przykład stopniowo kształtowanego już wcześniej, jednak widocznego obecnie szczególnie wyraźnie, niepohamowanego pędu do konsumpcji. Współczesna rzeczywistość zdominowana przez ciągły pośpiech, media agresywnie próbujące wywierać wpływ na nasze poglądy, władzę wielkich koncernów, przez rynek i co za tym idzie ...

Jestem kobietą

Krytyczny ogląd własnej pozycji społecznej, miejsca w świecie, i wskazanie grup przynależności, a także rozważania, które z owych grup korelują ze sobą, a które są zantagonizowane - wywołujące po psychologicznemu rozterki moralne i przymus dokonywania rezygnacji z poszczególnych przynależności - jest tyleż poprawny socjologicznie, co sztuczny, więc jak zwykle nie dam rady utrzymać swojego rozważania w wyznaczonych ramach (zadanych), jeżeli mam napisać coś ...

„Buntuję się, więc jestem” - Dżuma

Zanim jednak zło dosięgnie ofiar, muszą one znaleźć nowy sposób bycia, szerzej — nową etykę, udzielić sobie odpowiedzi, jak żyć wobec zła, klęski, nieszczęścia, jak pozostać człowiekiem w warunkach nieludzkich.