NAUKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Administracja publiczna jest tą działalnością państwa, która obejmuje sfery...

A) reglamentacyjno – porządkową (np. zakazy, nakazy, zezwolenia)

B) zaspakajanie potrzeb podstawowych w skali masowej (organizowanie usług, budowa dróg publicznych, szkół)

C) zarządzanie gospodarką narodową (np. działalność przedsiębiorstw państwowych, prowadzenie rejestrów działalności...

Czym jest etyka zawodowa

- To procesy i wyniki, a nie umoralnianie

- Utworzenie właściwego ładu, a nie tylko przepisów antykorupcyjnych

- Nie wystarczą środki prawne oraz środki egzekwowania prawa

Dlaczego w pracy z dziećmi i młodzieżą niezbędna jest wiedza dotycząca indywidualnych różnic w przebiegu procesu wzrastania i dojrzewania biologicznego

Niezrozumienie i brak znajomości różnic indywidualnych rozwoju biologicznego i jego związki z rozwojem sprawności umysłowej i fizycznej często może prowadzić do nieodwracalnych zaburzeń harmonii rozwoju dzieci. Nauczyciele nieświadomi są bowiem tego, jak należy sobie radzić z tymi różnicami. Często...

Dlaczego w pracy z dziećmi i młodzieżą niezbędna jest wiedza dotycząca indywidualnych różnic w przebiegu procesu wzrastania i dojrzewania biologicznego?

Niezrozumienie i brak znajomości różnic indywidualnych rozwoju biologicznego i jego związki z rozwojem sprawności umysłowej i fizycznej często może prowadzić do nieodwracalnych zaburzeń harmonii rozwoju dzieci. Nauczyciele nieświadomi są bowiem tego, jak należy sobie radzić z tymi różnicami. Często...

Gerontologia - Co to jest geriatria i jakie są jej zadania

Geriatria to dział gerontologii, zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób występujących najczęściej u ludzi w wieku podeszłym i starczym (miażdżyca tętnic, cukrzyca, choroba nadciśnieniowa, rozedma płuc). Działalność jednostek opieki geriatrycznej opiera się na następujących zasadach:...

Gerontologia - Co to jest długotrwałość procesu starzenia się

Proces długotrwały – proces powolny kończący się śmiercią

Kolejna cecha to długotrwałość. Niektórzy przyjmują, że starzejemy się wręcz od niemowlęctwa (Birgle), ale częściej zakładamy, że początek starzenia to zmiany pojawiające się w narządach i układach ok. 40 dekady życia...

Co to jest kompensacja społeczna (podaj przykłady)

KOMPENSACJA SPOŁECZNA oznacza wyrównywanie braków środowiskowych, utrudniających pomyślny przebieg życia jednostki lub grupy.

Przykłady:

a) Rodzina zastępcza lub opiekuńcza, w której umieszczone zostało osierocone dziecko.

b) Klub młodzieży, stający się „drugim domem” młodego człowieka.

c)...

Co to jest profilaktyka społeczna podaj przykłady

Profilaktyka (zapobieganie)PROFILAKTYKA SPOŁECZNA polega na zapobieganiu tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej.

Rozwinięta i dobrze realizowana profilaktyka społeczna powinna redukować przypadki niedostosowania...

Jaka jest rola pedagogiki społecznej w realizacji potrzeb ludzkich

POTRZEBY LUDZKIE oznaczają brak czegoś, wprowadzający jednostkę w niepożądany stan, będący zwykle motywem do działania w kierunku odpowiedniej zmiany tego stanu, czyli zaspokojenia potrzeb.

Czym jest Publiczność

Inaczej: audytorium.

Zbiorowość społeczna koncentrująca uwagę na wspólnym przedmiocie zainteresowania, oczekująca odbioru podobnych bodźców. połączona łącznością psych., która nie ogranicza jednak możliwości decydowania. Ludzie łączą wspólne zainteresowania; są gotowi do podobnego reagowania i...

CZYM JEST I Z JAKICH ELEMENTÓW SKADA SIĘ SYSTEM SPOŁECZNY ZAKŁADU PRACY

SYSTEM SPOLECZNY ZAKLADU PRACY TO UKLAD JEDNOSTEK I GRUP REALIZUJACYCH ZA POMOCA OKRESLONYCH SRODKOW ISTOTNE CELE EKONOMICZNO- SPOLECZNE NA GRUNCIE MNIEJ LUB BARDZIEJ TRWALEGO LADU ORGANIZACYJNEGO , WZAJEMNYCH STOSUNKOW I ZASAD POSTEPOWANIA.

POSTAWOWE ELEMENTY SYST. SPOL. ZAKL. PRACY:

cele i zadania (...

Czym jest Woda - Energia wodna

Woda zawsze płynie z miejsca położonego wyżej do leżącego niżej. Taki jej ruch może być wykorzystany do wytwarzania energii, przy czym może to być zarówno spokojny bieg rzeki, jak i gwałtowne spadanie wody z dużej wysokości, na przykład w wodospadzie czy zaporze. Do wytwarzania energii wykorzystuje...

Czym jest Woda - Dawniej...

Najwcześniej kół wodnych używano w Grecji około 100 lat p.n.e., umieszczając je poziomo w nurcie rzeki.

Rzymianie używali pionowych kół wodnych, które napędzały młyny zbożowe. Istniały dwa główne typy takiego koła pionowego: koło nasiębierne poruszało się, gdy woda spadała na nie z góry; koło...

Czym jest Woda - Właściwości wody

- nie ma smaku

- nie ma barwy

- nie ma zapachu

- temp. krzepnięcia 0° C

- temp. wrzenia 100°C

- gęstość 1g/cm 3 w temp. 4°C

Czym jest Anichilacja

Anihilacje różnią się od rozpadów ponieważ w anihilacji cząstka materii i antymaterii anihilują tylko w energie, podczas gdy w rozpadzie cząstki tylko cześć jej masy przemienia się w energie, a reszta pozostaje jako masa nowych cząstek.

Podczas anihilacji cząstki materii i antymaterii oddziaływują...

Czym jest PROCARYOTA

Organizm bezjadrowy, jednokomórkowy, budowa kom. bardzo prosta, mimo to pozwala spelniac wszystkie czynnosci zyciowe (sinice, bakterie). Ksztalt nadaje blona kom. wnetrze osloniete blona cytoplazmatyczna i wraz z nia stanowi protoplast. Nie ma jadra kom. i organelli tj.: mitochondrium, plastydy, ER. W cytoplazmie...

Czym jest Cykl Krebsa

Cykl kwasu cytrynowego, cykl kwasów trikarboksylowych, kołowy, wieloetapowy ciąg reakcji enzymatycznych w mitochondriach, stanowiący u większości organizmów żywych podstawę tlenowego oddychania komórkowego. Utlenianiu w cyklu Krebsa ulega acetylokoenzym A (czynny kwas octowy), wytwarzany z kwasu...

Czym jest RNA

RNA kwas rybo nukleinowy.

Budowa nukleotydu RNA to kwas fosforowy cukier pentoza jedna z zasad azotowych abenina tynina guanina.RNA występuje w postaci pojedynczej nici.

Rola RNA odczytuje informacje genetyczna, bierze udział w biosyntezie białka.

Czym jest KREW

Swoista, płynna tkanka łączna krążąca w układzie krwionośnym kręgowców; złożona z płynnego osocza i krwinek: erytrocytów, leukocytów, trombocytów (u ssaków płytki krwi); dostarcza tkankom tlen, odbiera dwutlenek węgla, rozprowadza substancje odżywcze i hormony, odprowadza szkodliwe metabolity, bierze...