Jesiotry

Czytaj Dalej

Jesiotr

■ Z pęcherzy pławnych jesiotrów otrzymać można żelową substancję służącą do klaro­wania wina. W XIX wieku wielkie zapotrze­bowanie na ten produkt doprowadziło do znacznego spadku liczby jesiotrów.

Jesiotr rosyjski

Krępe, wrzecionowate ciało tego jesiotra jest znacznie wyższe niż u pozostałych gatunków z rodzaju jesiotr (Acipenser), a pysk jest krótki i szeroki.

Jesiotr zachodni

Po 1-2 latach młode jesiotry powracają do morza.

Jesiotr adriatycki

Uwagi: jesiotr adriatycki był od dawna bardzo cenioną rybą konsumpcyjną, jednak obecnie jego populacje są poważnie zagrożone - prawie nie obserwuje się już ciągów rozrodczych.

Jesiotr rosyjski

Należy do najczęściej łowionych jesiotrów.

Jesiotr zachodni

, rodzina Acipenseridae — jesiotrowate.