Jesień

Jesień

Czytaj Dalej

"Jesień narodów". Scharakteryzuj przemiany społeczno - gospodarcze w Europie Środkowo - Wschodniej w latach 1989 - 1991

"Jesienią ludów" czy "Jesienią narodów" zwykło się określać proces rozpadu rządów komunistycznych w środkowej i południowo-wschodniej Europie, którego nasilenie przypadło na jesień 1989 roku. Wydarzenia jesieni 1989 zamknęły kilkuletni proces rozpadu porządku jałtańskiego w Europie Środkowej, zaś...

„Jesień Ludów“ w Europie Wschodniej

a) Powody:

katastrofa gospodarcza,

korupcja, tyrania i niekompetencja partii komunistycznych,

tłumione przez dekady protesty społeczne,

brak niezależności narodowej, podstawowych wolności obywatelskich,

osoba Gorbaczowa, który nie ukrywał swojej niechęci do systemu...

POLSKA JESIEŃ, powieść J.J. Szczepańskiego

POLSKA JESIEŃ, powieść J.J. Szczepańskiego, powst. 1940-49, wyd. w Warszawie 1955 (pierwszy rkps zaginął). Oparta na własnych przeżyciach autora - uczestnika wojny wrześniowej 1939, stanowi relację w formie dziennika 20-letniego podchorążego Pawła Strączyńskiego - od mobilizacji, przez kolejne...

POŻEGNANIE JESIENI, powieść S.i. Witkiewicza

POŻEGNANIE JESIENI, powieść S.i. Witkiewicza, powst. 1925, wyd. w Warszawie 1927 z przedm. autora. Podobnie jak w późniejszym —> Nienasyceniu, Witkiewicz wpisuje dojrzewanie i upadek młodego dekadenta w katastroficzną panoramę rozwoju społ. (powieść jest antycypacją przyszłości). Gnany „niepokojem...

Władysław Broniewski - Wiersze o wczesnej wiośnie pisane późną jesienią

Żyję sobie, jestem poetą,

diabli komu do tego.

Łażę,

depczę warszawski beton,

piszę wiersze – z niczego.

W oficynie na Mokotowiemieszkam,

płacę komorne,patrzę na chmury wieczorne:miedź stopiona z ołowiem.

Hoduję radość zamarłąw ciasnych szczelinach bytu,

aż przyjdzie wiosna – spazmem za...