REJMER JERZY

Jeden z czołowych -> HEALERÓW polskich. Z wykształcenia filozof,poliglota, posiada wszechstronną znajomość medycyny, homeopatii,ziołolecznictwa. Współpracuje z lekarzami. Wielokrotnie poddawał siębadaniom, które potwierdziły jego wybitne zdolności bioenergetyczne.Leczy padaczkę, choroby płuc, alergie...

Jerzy Andrzejewski

Urodzony w r. 1909 w Warszawie, tam studiował polonistykę. Debiutował w r. 1932 opowiadaniem pt. Kłamstwo w dzienniku „ABC’*, w którym następnie w latach 1935—1937 był recenzentem teatralnym. Oprócz tfego prowadził dział literacki w „Prosto z mostu”. Pierwszy samodzielnie wydany ton* utworów...

CZARTORYSKI Adam Jerzy (14 I 1770 - 15 VII 1861), polityk poi., zastępca min. spr. zagr. Rosji

Ur. w Warszawie, po III rozbiorze Polski wysłany z bratem Konstantym na dwór w Petersburgu, by pozyskać łaski carycy Katarzyny II i w ten sposób ocalić rodowe majątki. Zaprzyjaźnił się z w.ks. Aleksandrem, a po jego wstąpieniu na tron został jednym z najbliższych współpracowników.

Członek tajnego...