GRYNIAKOW JERZY

profesor Jerzy G.

Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861)

» Tym młodym Polakiem jest syn księcia generała ziem podolskich, Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), uczestnik powstania kościuszkowskiego, późniejszy przyjaciel cesarza Aleksandra I i rosyj­ski minister spraw zagranicznych, reformator szkół polskich na Litwie i na Rusi, prezes Rządu Tymczasowego w czasie powstania roku 1831, a wreszcie emigrant zmarły na ziemi francuskiej.

Chopinowi Jerzy Duda Gracz- recenzja z wystawy

Chopinowi Jerzy Duda Gracz to wystawa składająca się z 295 obrazów.

Błogosławiony Jerzy Matulewicz

Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulaitis), zakonnik, biskup.

JERZY III (4 VI 1738 - 29 I 1820), król ang.

Walii, późniejszy Jerzy IV.

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” Jerzy Liebert. Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy.

Wybór wpisany jest w ludzkie życie. Świadomie bądź nie człowiek codziennie dokonuje selekcji, usiłując odnaleźć to, co dla niego najlepsze. Od najprostszych decyzji w co się ubrać lub co ugotować na obiad do tych szczególnie istotnych, czyli dotyczących naszego życia; każdy wybór niesie za sobą...

Jerzy Andrzejewski (1909-1983)

Prozaik i publicysta. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas okupacji brał udział w konspiracyjnym życiu kulturalnym. Od 1976 r. członek KOR-u i współredaktor wydawanego poza cenzurą pisma literackiego "Zapis".

Jego powieści przetłumaczono na ok. 30 języków. Najciekawsze to:...

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” Jerzy Liebert. Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy

Wybór wpisany jest w ludzkie życie. Świadomie bądź nie człowiek codziennie dokonuje selekcji, usiłując odnaleźć to, co dla niego najlepsze. Od najprostszych decyzji w co się ubrać lub co ugotować na obiad do tych szczególnie istotnych, czyli dotyczących naszego życia; każdy wybór niesie za sobą...

Jerzy Liebert - Lisy

Nie pomaga, nie pomaga brom,

Znów podchodzą – już są blisko – tuż za ścianą...

Znów odbiegną, i zawrócą, i przystaną.

Znowu chyłkiem podchodzą pod dom.

Kożuch wdziej, pod jodłowy wyjdź strop!

Brom nie działa – nie myśl, nie myśl o noclegu.

Schyl się nisko, szukaj pilnie, a na śniegu

Lisi...

Jerzy Liebert - Boża noc

Pokąd mnie będziesz gnębił, gniótł,

Smolisty stropie – smołą trwożył?

Rozdawco plag, szafarzu cnót,

Bezgwiezdny szpiegu boży!

Dokąd mnie wzywasz? Wołasz, skąd –

Kogucim śpiewem o północy,

Zza szyb, w świetlicy każdy kąt

Hyzopem wpływasz nocy?

Budzisz mnie, grozisz – czegóż...

Jerzy Grotowski - Święto

1. Niektóre słowa umarły, mimo że ich jeszcze używamy. Są takie, które umar-ły, nie dlatego, że należałoby je zastąpić innymi, ale dlatego, że umiera to, co ozna-czają. Tak jest przynajmniej dla  wielu z nas. Do takich słów należy: spektakl, przedstawienie, teatr, widz itd. A co jest potrzebne?

Co ...

JANOSIK Jerzy

Jura Janosik, 1688-1713, chłop słowacki z Terchowej na dolnej Orawie, od 1711 hamaś, przywódca bandy zbójeckiej, złożonej z ok. 30 osób, działającej gł. na słowackich ziemiach Liptowa, Orawy i Spiszą, a także Moraw i Śląska, ale, wbrew legendzie, nie na Podhalu.

Dokonał kilkunastu napadów...

PROĆPAK Jerzy

Chłop z Kamesznicy, wsi pod Baranią Górą, przywódca bandy zbójeckiej grasującej na Podkarpaciu, rozgromionej przez obławę wojsk austriackich w 1795.

Część powieszono, część osadzono w więzieniu, część wcielono do wojska. Opiewany przez lokalną literaturę ludową.

Nie ma nad Proćpaka tęzsego...

WASZYNGTON Jerzy

apokryficzna: sześcioletni Jerzyk dostał w upominku siekierkę, którą się zabawiał, rąbiąc nią, co popadło. Nazajutrz jego ojciec, widząc szkodę wyrządzoną swemu ulubionemu drzewu, zapytał Jerzego, czy wie, kto je zrąbał.

ALBINIUS, Albinus JERZY bp.

ur. na pocz. XVI w. w Wielkim Koźminie (Wielkopolska), zm. 10 V 1570 w Wilnie, Humanista. Studiował w Akademii Krak., w której 1531 został mgrem sztuk wyzwolonych, a nast. wykładał przez 2 lata na wydziale filoz. Listy Cycerona i Fasti Owidiusza;

1533 opuścił Akademię i przyjął święcenia kapł.; 1559...

ANCUTA JERZY KAZIMIERZ bp.

ur. w 2. poł. XVII w. na Podlasiu, zm. 16 V 1737 prawdopodobnie w Wilnie, Rodzony lub stryjeczny brat Macieja Józefa. Studiował w Akademii Wil. i na pap. uniwersytecie Sapienza w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł dra praw;

1723 został sufraganem wil.; rozgłosu przysporzyły mu dwie książki Stanisława...

BERENDT ANDRZEJ (niekiedy błędnie Jerzy) SJ

ur. 21 X 1730 na Warmii, zm. 10 I 1805 w Liwenmujzie (Inflanty), bp nominai mohylewski.

Nauki początkowe pobierał w Braniewie; do zak. wstąpił 1746w Wilnie, gdzie 1750-53 studiował filozofię, teologię zaś 1755-59w Połocku; był nauczycielem w kolegiach jez. w Mińsku, Słucku,Pińsku, Wilnie, Warszawie i...

BIAŁŁOZOR JERZY bp.

zm. 17 V 1665 w Białej Podlaskiej, Duszpasterz.

Ukończył Akademię Wil.; po przyjęciu święceńkapł. sprawował liczne funkcje duch. w kapitule wil. orazświeckie (sekretarz król. i pisarz skarbowy Wielkiego KsięstwaLitew.); 1655 podpisał w Kiejdanach w imieniu kapituły wil.akt poddania się...

BRATKOWSKI JERZY ONUFRY OSBM

ur. 10 III 1722w okolicy Przemyśla, zm. 26 II 1790 w Uniowie k. Przemyślan(Podole), Działacz zak., pisarz kościelny.

Pochodził z rodziny unickiej; początkowo kształcił się u jezuitóww Przemyślu; 1742 wstąpił do zakonu w Dobromilu;studiował retorykę w Hoszczy na Wołyniu, a filozofię i teologięw...

BRAUN JERZY

Kudliński, O Jerzym B.