ZAWIEYSKI JERZY

ZAWIEYSKI JERZY, ur.

ZIOMEK JERZY

ZIOMEK JERZY, ur.

ŻUŁAWSKI JERZY

ŻUŁAWSKI JERZY, ur.

GRZYMKOWSKI JERZY

GRZYMKOWSKI JERZY, ur.

HORDYŃSKI JERZY

HORDYŃSKI JERZY, ur.

JANICKI JERZY

JANICKI JERZY, ur.

JESIONOWSKI JERZY

JESIONOWSKI JERZY, ur.

KERN LUDWIK JERZY

KERN LUDWIK JERZY, ur.

KIERST JERZY

KIERST JERZY, ur.

LAU JERZY

LAU JERZY, ur.

Jerzy Łańcucki

Jerzy Łańcucki jest pracownikiem naukowym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie pełni wiele ważnych funkcji.

MAŃKOWSKI JERZY

MAŃKOWSKI JERZY, ur.

NIEMOJOWSKI JERZY

NIEMOJOWSKI JERZY, ur.

STARNAWSKI JERZY

STARNAWSKI JERZY, ur.

WAWRZAK JERZY

WAWRZAK JERZY, ur.

WOŁODYJOWSKI Jerzy

Michał Jerzy Wołodyjowski jedna z głównych postaci Trylogii Henryka Sienkiewicza; pewne rysy pana Michała oparł autor na historycznym Jerzym Wołodyjowskim.

Jerzy Lubomirski (1616 - 1667)

  Jerzy Lubomirski był potężnym magnatem, piastującym od 1650 roku stanowisko marszałka wielkiego koronnego, a od 1657 roku hetmana polnego koronnego.

GAUTIER JERZY ks.

Kaczyński, Ksiądz Jerzy G.

GENGELL JERZY SJ

Jareo, Jerzy G.