JEROZOLIMA

W Jerozolimie działał pierwszy Kościół lokalny i odbył się tzw.

Utrata Jerozolimy

Po klęsce, wróg zagarnął zamki, których nie miał ktobronić, z wyjątkiem Tyru, i przystąpił do oblężenia Jerozolimy.

Anglopruskie biskupstwo w Jerozolimie

1841) przybył do Jerozolimy z rodziną i grupą duchownych anglikańskich. Po śmierci Alexandra (1845) król pruski wyznaczył na biskupstwo w Jerozolimie Samuela Gobata (ur.

Jerozolima

Pogańskie miasto Aelia Capitolina, zbudowane na miejscu Jerozolimy zburzonej doszczętnie podczas drugiej wojny żydowskiej, zbudował Hadrian. Konstantyn kazał wznieść w Jerozolimie wiele kościołów, zwłaszcza bazylikę Grobu Świętego i Zmartwychwstania.

Świątynia w Jerozolimie

Druga świątynia, zbudowana po powrocie z niewoli na miejscu świątyni Salomona, została znacznie powiększona, a nawet przetworzona przez Heroda. Mamy o niej dość dokładne pojęcie dzięki opisowi, jaki pozostawił Józef Flawiusz. Wznosiła się na górze Moria, gdzie podobno odbyło się ofiarowanie Izaaka...