Jelita - Informacje ogólne

Jelito grube Jelito grube, składa się z części rozpoczynającej się ślepo poniżej ujścia jelita cienkiego, zwanej jelitem ślepym, od którego odchodzi, zwisając do miednicy małej, wyrostek robaczkowy.

Martwicze zapalenie jelit

Zaawansowane martwicze zapalenie jelita manifestuje się wzdęciami, zasinieniem ciała i tkliwością brzucha, nietolerancją pokarmu (zalegania, wymioty, brak perystaltyki jelit).

Jelito cienkie

Pomimo tej ruchomości jednak zachowany jest ogólny plan położenia jelit cienkich, a mianowicie zwykle po stronie lewej i u góry znajdują się pętle jelita czczego, po stronie prawej i u dołu pętle jelita krętego.

Jak pracują jelita?

Jelito grube jest szersze i krótsze, ma długość około 15 metra, a składa się trzech odcinków: jelita śle­pego z wyrostkiem robaczkowym, okrężnicy, od­bytnicy i odbytu.

Jelito czcze

Jelito czcze (intestinum jejuiium; jejunum = czczy) rozpoczyna się przy zgięciu dwunastniczo-jelitowym, jelito kręte, czyli krętnica (intestinum ileum; eileein= skręcać, owijać), kończy się ujściem do jelita grubego na granicy jelita ślepego i okrężnicy wstępującej.

Jelito grube

Wprawdzie w jelicie grubym nie ma kosm-ków, jednak przez jego powierzchnię w ciągu doby wchłania się około 3 1 wody, wydziela się zaś około 500 ml soku zawierającego wodę, elektrolity i śluz jelitowy.

Zmiany rozwojowe jelit

Jelito ślepe układa się teraz po stronie prawej u góry pod wątrobą; zgięcie okrężnicy lewe (flexura coli sinistra) przesuwa się w dalszym ciągu ku górze i na lewo, przy czym początkowa część końcowego odcinka jelita wchodzi w skład okrężnicy poprzecznej i tworzy jej końcowrą trzecią cześć długości.

Jakie są spotykane zaburzenia czynności jelit?

Zwolniona praca jelit jest spowodowana brakiem albo niewystarczającą ilością normalnych sygna­łów nerwowych kontrolujących aktywność mięśni jelit lub blokadą tych mięśni. W jelicie może dojść także do zapalenia uchył­ków, małych kieszeni w błonie śluzowej jelita gru­bego.

Jelito cienkie

Zaczynają pojawiać się w części zstępującej dwunastnicy, szczególnej rozbudowie ulegają w obrębie jelita czczego, natomiast stopniowo ilość i wysokość ich zmniejsza się w jelicie krętym, a od połowy tego odcinka jelita zanikają całkowicie.

ZABURZENIA ROZWOJOWE jelita cienkiego

Inne anomalie spowodowane być mogą nieprawidłową lub niepełną rotacją jelit i krezki. Znaczenie kliniczne zaburzeń rotacji i nieprawidłowości więzadeł brzusznych polega na sprzyjaniu skrętowi jelit (volvulus) lub wgłobieniu (incarceratio).

Jelito cienkie

Jelito cienkie (intestinum tenue) składa się z trzech odcinków: dwunastnicy (duodenum), jelita czczego (ieiunum) i jelita krętego (ile-um).

Jelito grube

W warunkach fizjologicznych śluz wydzielany w jelicie grubym ma działanie ochronne w odniesieniu do ściany jelita, a także allcalizujące (pH 8,0).

Jelito cienkie

Dwa ostatnie odcinki nazywa się jelitem cienkim krezkowym, ponieważ jest zawieszone na krezce, co pozwala na dużą ruchomość pętli jelit. Powierzchnię chłonną w jelicie zwiększają fałdy okrężne (brak ich w jelicie krętym i w opuszce dwunastnicy) oraz kosmki jelitowe.

Stosunek do otrzewnej, krezka i ruchomość jelita cienkiego

Poszczególne pętle poruszają się czynnie wskutek perys tal tyki ściany jelita przesuwając się między innymi pętlami, jak również biernie, przy czym mogą występować większe przemieszczenia jelit.

Co to jest zespół wrażliwego jelita?

Zmieniona przez stan zapalny błona ślu­zowa jelit produkuje nadmiar płynów, wskutek czego zwiększa się objętość masy znajdującej się w jelitach. Zapalenie jelit jest zwykle wynikiem infekcji.

Niedrożność jelit

mechaniczna, ze względu na przebieg choroby, może być ostra lub przewlekła, ze względu na poziom przeszkody - wysoka (przeszkoda w jelicie cienkim) lub niska (przeszkoda w jelicie grubym), a ze względu na przyczynę - z zatkania lub z zadzierzgnięcia. porażeń-nej zahamowanie pasażu treści jelitowej jest spowodowane zanikiem perystaltyki jelit.

Jelito cienkie

Motoryka jelita cienkiego służy transportowi papki pokarmowej w dwunastnicy, jelicie czczym i krętym z szybkością, umożliwiającą trawienie składników pokarmowych, a następnie ich wchłanianie.

Długość jelita cienkiego

Jelito cienkie dzielimy na trzy części: dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte, czyli krętnicę (zwaną dawniej jelitem biodrowym).

Jakie są objawy schorzeń jelit?

Natomiast niedrożność jelit może mieć kilka przyczyn, łącznie ze skrętem jelit, guzem albo przepukliną, czyli przedostaniem się przez włókna mięśniowe w ścianie brzucha ma­łego odcinka jelita, który zostaje zaciśnięty albo nawet zablokowany.

NIEDROŻNOŚĆ JELITA

Przyłożoną płasko dłonią można wyczuć, a czasem i zobaczyć stawianie się jelit. toksycznemegacolon przy wrzodziejącym zapaleniu jelit, w hipokalie-mii, w kwasicy, po morfinie i w wielu innych okolicznościach.