Historia wychowania-oświata w królestwie polskim w drugiej połowie XIX w

Władze carskie dążyły do rusyfikacji społeczeństwa polskiego, w głównej mierze poprzez szkolnictwo. Realizatorem tej polityki stał się kurator warszawskiego okręgu naukowego w latach 1879-1897 Aleksandr Apuchtin, który podobno marzył, żeby matki polskie śpiewały swoim dzieciom kołysanki po rosyjsku. Od roku 1873 językiem nauczania w szkołach stal się język rosyjski. Język polski był jedynie przedmiotem nadprogramowym, choć ustawowo dopiero od roku 1885 język ...

Jaki jest drugi etap badania logopedycznego dzieci z rozszczepem podniebienia?

II etap - Sformułowanie hipotez

4. Badania podstawowe

Należą do nich szczegółowe badania ekspresji i percepcji językowej dziecka, a w przypadku starszych dzieci - również badanie umiejętności czytania i pisania.

Badanie rozumienia mowy. Ponieważ u dzieci z rozszczepem podniebienia stopień...

KOŚCIÓŁ W PIERWSZYM I DRUGIM ŚWIECIE

Katolickość Polski, stale osłabiana polityką wyznaniową reżimu, nie tylko sięostała, ale Kościół przez milenium Chrztu Polski i Wielką Nowennę stał się niezwyciężoną siłą moralnąnarodu i faktycznie jedyną, dopóki nie ukształtowała się przy jego pomocy druga siła moralna narodu,Solidarność.

COLDSTREAM FOOT GUARDS, drugi pod względem starszeństwa p. gwardii ang.

Utworzony w 1650 przez gen. Moncka, stacjonował przez kilka lat w miasteczku Coldstream na granicy ang.-szkoc. i stąd jego nazwa. Odegrał główną rolę w przywróceniu monarchii i po śmierci Moncka w 1670 został włączony do gwardii królewskiej jako straż przyboczna władcy. W wojnach napoleońskich...

DOS DE MAYO, czyli „Drugi Maja”

Powstanie mieszkańców Madrytu 2 V 1808 przeciwko Francuzom. Na wiadomość, że pod pałac królewski podstawiono karety, aby zabrać stamtąd ostatnich członków dynastii burbońskiej, królową Etrurii i infanta don Francisco, ludność stolicy chwyciła za broń i zaczęła mordować żoł. franc. Centrum...

Występowanie obustronne i profilaktyczna stabilizacja drugiego stawu biodrowego

Zwiększone ryzyko wystąpienia złuszczenia w prze-ciwstronnym stawie biodrowym nie budzi dyskusji. Istnieją jednak sprzeczne doniesienia na temat częstości występowania choroby obustronnie, wahające się od 20 do 80%. Częstość obustronnego mzgku rozpoznawanego w pierwszym badaniu waha się, według...

Dzienne racje pokarmowe dla kobiety w drugiej połowie ciąży

Racje pokarmowe są tak opracowane przez specjalistów, aby zawierały wszystkie niezbędne składniki zalecane w normach fizjologicznego zapotrzebowania i zapewniały kobiecie w drugiej połowie ciąży niezależnie od pełnego pokrycia energetycznego potrzebne ilości białka, tłuszczu, węglowodanów, składników mineralnych (makro- i mikroelementów) i witamin.

Drugie śniadanie

Drugie śniadanie jest posiłkiem małym, jednak w razie niezjedze-nia pełnego pierwszego śniadania, zwiększamy śniadanie drugie do łącznej wartości 35—40% dziennego zapotrzebowania.

Rozwój noworodka w drugim miesiącu życia

W drugim miesiącu życia dziecko unosi głowę symetrycznie - w pozycji pronacyjnej i patrzy na kończynę górną po stronie twarzowej, ale nie może jej włożyć do ust.

Kompleks motoryczny podczas stymulacji drugiej fazy obrotu

Wraz ze zmianą par stymulowanych stref zmieniamy działanie pierwszego łańcucha skośnego na drugi łańcuch skośny.

Zakończenie drugiego etapu leczenia

Jeżeli drugi etap leczenia opierał się na terapii indywidualnej, zakończenie leczenia może nastąpić wtedy, gdy terapeuta i pacjent stwierdzą, iż cele leczenia drugiego etapu zostały osiągnięte - cele te są często równoważne z celami leczenia Fazy 2 i 3 dialektycznej terapii behawioralnej.