Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII w.

Po pierwszym rozbiorze mimo utraty 30 % terytorium i 35 % ludności Rzeczpospolita Polska nadal była państwem wielkim i stosunkowo ludnym. Szlachty było ok. 700 tys. w tym 0.5 mln. szlachty drobnej ( o niskim posiadaniu ). Mieszczan było ok. 500 tys. , chłopów 6.5 mln. , Żydów 900 tysięcy. Politykę zawsze...

Szkolnictwo w drugiej Rzeczypospolitej

Drugi fakt utrudniający opis drugiej Rzeczypospolitej to zróżnicowanie, we wszystkich dziedzinach, ziem znajdujących się od około 1918 roku na mapie Europy pod nazwą Polski.

Targowica i drugi rozbiór Polski

wobec żądań prus o wyegzekwowanie od polski kosztów wojny Katarzyna II zdecydowała przeprowadzić drugi rozbiór Polski.

Walka o pozycje nad Bałtykiem od drugiej połowy XVI wieku do pierwszej połowy XVII w.

Po raz pierwszy też znaczące zwycięstwo w bitwie morskiej za Szwedami odniosła flota polska 28 listopada pod Oliwą , gdzie wojska polskie zdobyły w walce wręcz szwedzkie okręt admiralski , a drugi wysadzili w powietrze.

Wiosna Ludów w Europie - Droga Francji od II Republiki do Drugiego Cesarstwa

Wiosna ludów 1848 rok II Republika 1848 rok Cesarstwo 1852 - 1870

Powstanie lutowe ( 22 - 24 luty 1848 roku ) Rząd Tymczasowy:

-ogłasza wolność zgromadzeń i prasy tworzy warsztaty narodowe dla robotników Konstytucja - 4 listopada 1848 roku Jednoizbowy parlament.

Władza wykonawcza: prezydent wybierany na...

Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej

Oznaczało to istnienie drugiego ośrodka władzy w kraju, niezależnie od rządu w Londynie i Państwa Podziemnego.

Prace w komisjach nad projektem ustawy między pierwszym a drugim czytaniem

Po opracowaniu sprawozdania przez komisję może się odbyć drugie czytanie.

Drugie czytanie projektu ustaw

Odesłanie projektu ustawy ponownie do ponownie do komisji następuje także wówczas gdy w toku drugiego czytania zostały zgłoszone poprawki i wnioski.

Drugi kręg szyjny.

Drugi kręg szyjny jest zwany kręgiem obrotowym (axis]), ponieważ tworzy oś, dokoła której obraca się kręg szczytowy wraz z głową. Nerw rdzeniowy drugi biegnie grzbietowo od powierzchni stawowej górnej, podobnie jak nerw rdzeniowy pierwszy i tętnica kręgowa na kręgu szczytowym.

Drugi kryzys berliński i budowa muru berlińskiego

-Na konferencji Poczdamskiej trzej zwyciezcy podjeli decyzje o tym,ze Berlin będzie rzadzony przez cztery mocarstwa okupacyjne,które to również będą administrowaly calymi Niemcami.Trwalo to jednak tylko rok,w ’49 z zach stref okupacyjnych utworzono RFN ,a strefa rosyjska-NRD.Berlin nie był zescia zadnej z...

Ząb trzonowy dolny drugi

Ząb trzonowy dolny drugi ma koronę prawie kwadratową i najczęściej cztery guzki na powierzchni żucia oddzielone od siebie bruzdą w kształcie krzyża.

Jak przebiega drugi etap porodu?

Podczas drugiego etapu dochodzi do właściwego porodu.

Co to jest błąd drugiego rodzaju

Błędem II rodzaju - błąd we wnioskowaniu polegający na nie odrzuceniu hipotezy, gdy w rzeczywistości jest ona fałszywa.

LISTOPAD. Romans historyczny z drugiej połowy wieku XVIII

Romans historyczny z drugiej połowy wieku XVIII, powieść H.

ŁĄKA, drugi zbiór poezji B. Leśmiana

ŁĄKA, drugi zbiór poezji B.

DRUGI

Druga Międzynarodówka międzynar. Druga natura przyzwyczajenie. Druga Republika zob. Druga Rzesza zob. Drugi Adam zob. Drugi Daniel zob.

NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁO

Przysł. oparte na Biblii, Tobiasz, 4, 16, ale powszechne w staroż. Grecji i Rzymie, w Syrii i Arabii (Baśnie z 1001 nocy) oraz we wszystkich jęż. europejskich.

Europa w drugiej połowie 1939 roku

 

Próby pozyskania przez W. Brytanię i Francję ZSRR do udziału w sojuszu antyniemieckim (trwające od IV do VIII 1939) nie powiodły się. Podwójna gra Stalina (poufne rozmowy z państwami zach. i tajne z Niemcami) zakończyła się zawarciem (23 VIII 1939) niemiecko-radzieckiego układu (Ribbentrop-Mołotow)...

Rosja wobec Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku

 

Rosja już w pierwszej połowie XVIII w. ingerowała w wewnętrzne sprawy polskie (wielka wojna północna; „sejm niemy” - 1717; układ z Prusami w Poczdamie - 1720; traktat Loewenwolda („Trzech czarnych orłów” - 1732), chcąc uczynić z Polski swego rodzaju przedpole dla imperium rosyjskiego. Słabość...