Jean Baudrillard

Jean Baudrillard

Czytaj Dalej

JEAN BAUDRILLARD (1929 - 2007)

Intelektualista francuski, jeden z inicjatorów nurtu postmodernistycznego w teorii społecznej i radykalny krytyk współczesnego społeczeństwa i kultury. Najważniejsze dzieła to: [Społeczeństwo konsumpcyjne] (1970), [Zwierciadło produkcji] (1975), [Symulacje] (1983), [Ameryka] (1988), [Przejrzystość zła]...

DARLAN JEAN FRANCOIS (1881-1942) - admirał

Francuski oficer, jeden z twórców silnej marynarki wojennej, zajmo­wał stanowiska ministra ds. mor­skich, ministra spraw zagranicz­nych oraz wicepremiera w rządzie *Vichy. W sierpniu 1939 r. objął funkcję naczelnego dowódcy Francuskiej Marynarki Wojennej. 16 czerwca 1940 r. otrzymał stanowisko mi­nistra ds...

JEAN BART - okręt

Drugi z francuskich pancerników klasy Richelieu, zwodowany w sty­czniu 1939 r. W chwili inwazji nie­mieckiej na Francję w maju 1940 r. nadal pozostawał w stoczni. Po ka­pitulacji Francji przeszedł do Casa­blanki, gdzie pozostawał przez całą wojnę. 8 grudnia 1942 r. został ostrzelany przez Amerykanów...

LATTRE DE TASSIGNY JEAN-MARIE-GABRIEL de (1889-1952) - generał

Francuski oficer, absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr (1911), pod­czas I wojny światowej wyróżnił się jako oficer piechoty, dowodził 14 dywizją piechoty w czasie walk z Niemcami w 1940 r. Po upadku Francji pozostał w armii rządu *Vichy i od września 1941 r. do września 1942 r. dowodził wojskami...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Rousseau Jean Jacques (1712-1778)

Jeden z najwybitniejszych filozofów francuskiego oświecenia. Urodzony w Szwajcarii, w młodym wieku opuścił rodzinną Genewę i udał się na wędrówkę do Włoch i Francji. W Paryżu zaczął zdobywać wykształcenie, zajmując się literaturą, muzyką i filozofią.

Wg niego rozwój cywilizacji uczynił z...

Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783)

 Nieślubny syn arystokratycznych  rodziców, wychowywany w  środowisku ludzi ubogich, spędził  życie w Paryżu ,stając się – dzięki swym zdolnościom w dziedzinie nauk  ścisłych - w 24. roku swojego  życia członkiem Akademii Nauk.  Był, wraz z Diderotem, twórcą francuskiej Wielkiej...

Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Ontologia

 Istnieją tylko fakty obiektywne, które dane są ludziom w doświadczeniu. Trzeba je uwzględniać i powstrzymywać się od wygłaszania hipotez, zwłaszcza w poszukiwaniu „istoty bytu”, „pierwszej przyczyny”. Z nauki należy wyłączyć wszelką metafizykę. Diderot ukazywał,  że także materializm jest...

Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Gnoseologia

 Nauka powinna zawierać twierdzenia wyłącznie pewne, czyli twierdzenia o faktach obiektywnie istniejących. Faktami tymi bezpośrednio zajmują się nauki szczegółowe, filozofia zaś powinna dokonywać syntezy opracowanych faktów szczegółowych.    Nauka,  jaką tworzy człowiek, jest fragmentaryczna...

Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Antropologia

 Człowiek jest istotą cielesną, uzależnioną od tysiąca potrzeb i wrażliwą na działanie ciał zewnętrznych. Uległby szybkiemu zniszczeniu, gdyby nie zabiegał o to, by się zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem z zewnątrz. Niektóre ciała oddziałują na człowieka pozytywnie, inne nie - w ten...

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Jean Thieffry (1977 r.)

Mecenas J. Thieffry, po uzyskaniu doktoratu na wydziale prawa belgijskiego uniwersytetu, rozpoczął praktykę w Brukseli. Wydział prawa Sorbony potwierdził równoważność jego dyplomu z dyplomami francuskimi i wydał mu zaświadczenie o zdolności prawnej do podjęcia praktyki adwokackiej we Francji. Jednak...

Jean Baudillard (teoretyk francuski, był pod wpływem marksizmu)

uważa, że media elektroniczne niszczą nasz związek z przeszłością i tworzą pusty, pogrążony w chaosie świat

znaki i obrazy kształtują życie społeczne

czerpie ze strukturalizmu i odwołuje się do idei F. de Saussure’a, mówiącej, że sens wynika z relacji między słowami → J...

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: Jean Piaget

- zaczął od dokładnego obserwowania swoich własnych dzieci. Stawiał im zadania, zmieniał sytuacje i notował pojawiające się zachowania.

- Teoria Piageta opiera się na założeniu, że sposób w jaki tworzymy pojęcia i posługujemy się nimi zmienia się wraz z naszym rozwojem. Myślenie dziecka nie jest...

Biografie fizyków - Biot Jean Baptiste

(1774-1862), Fizyk i astronom francuski, pionier badań atmosfery. Zajmował się właściwościami powietrza na różnych wysokościach (1804, eksperyment balonowy wraz z J.L. Gay-Lussakiem), zagadnieniami polaryzacji światła, mechaniką ciał niebieskich i zjawiskami elektromagnetycznymi.Odkrywca wzoru...

BOURRILLY JEAN

BOURRILLY JEAN , ur.

DUBOIS DE JANCIGNY JEAN BAPTISTE

DUBOIS DE JANCIGNY JEAN BAPTISTE, ur.

FABRE JEAN

FABRE JEAN, ur.

BLANCHARD Jean Pierre

(wym. blasząr), 1753-1809, Aeronauta francuski, wykonał pierwszy w dziejach skok spadochronowy (z balonu wolnego) w 1785; przeleciał balonem kanał La Manche; w 1758 latał balonem nad Warszawą.

CALAS Jean

(wym. kaląs), 1698-1762, Kalwiński kupiec z Tuluzy, fałszywie oskarżony o zamordowanie syna za to, iż rzekomo pragnął przyjąć katolicyzm. Naprawdę zaś syn popełnił samobójstwo, co było wówczas uważane za zbrodnię.

Kiedy więc ojciec znalazł ciało syna, próbował zrazu dowodzić, że został on...

DEBURAU Jean - Baptiste Gaspard

Charles Nodier napisał dla niego scenariusz Złoty sen, czyli Arlekin i skąpiec (1828); Jean Louis Barrault sportretował go w filmie Komedianci (żob.