Koncepcje jaźni

Jaźnie społeczne są to sposoby przewidywania samego siebie, identyfikacja własnej tożsamości.

Podgórecki wyróżnia 4 rodzaje jaźni:

1. Pierwiastkowa (osobisty, wewnętrzny pogląd na siebie samego)

2. Fasadowa – identyfikacja naszej tożsamości dla innych (to, co reklamujemy, prezentujemy dla innych)...

JAŹŃ

 

JAŹŃ odpowiedniki w innych językach: ang. selfi fr. ~ moiite (termin zaproponowa­ny przez E. Claparde'a jako tłumaczenie nm. Ichheit); nm. ~ Ichheit

Termin wprowadzony do polskiego sło­wnictwa filozoficznego i psychologiczne­go przez B. Trentowskiego, oznaczający pod­miot poznania w przeciwstawieniu do...

SUPEREGO (nadjaźń)

 

SUPEREGO (nadjaźń) (te. super = ponad + ego — ja) ang. superego; fr. sur-moi, surmoi; nm. ilber-Ich

W psychoanalizie — jedna z warstw psy­chiki ludzkiej (obok -^ ego i -> id), będąca instancją moralną ukształtowaną poprzez wzory i normy moralne przejęte w okresie dzieciństwa, głównie od rodziców...