Jatra (pielgrzymka)

Czytaj Dalej

Pielgrzymka

Charakterystyka

Etymologia pojęcia pielgrzymki sięga starożytności. Grecki termin per-epi-demos (dosłownie cudzoziemiec ) stosowano do określenia pielgrzyma lub przygodnego podróżnego. Łacińskie słowo peregrinus oznaczało osobę podróżującą przez obce kraje. Powstało z zespolenia słów...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

Na powstanie ruchu pielgrzymek do Częstochowy wpłynęło przekonanie o nadzwyczajnych łaskach uzyskiwanych za wstawiennictwem M.B.Cz. Pątnicy pielgrzymują indywidualnie lub zbiorowo (pieszo albo środkami lokomocji), spełniając określone praktyki rei. w duchu dziękczyn-no-błagalnym; praktykują też...

Pielgrzymka

Spowodowana pobożnością podróż do miejsc świętych - praktyka wspólna chrześcijanom i wyznawcom innych religii na świecie. Po nawróceniu się cesarza Konstantyna Wielkiego w roku 312 nasiliły się pielgrzymki do Ziemi Świętej i do grobów męczenników w Rzymie.

Najstarsza istniejąca re-lacja z...

Pielgrzymki i misteria

Za pielgrzymkę uważa się podjętą z motywów religijnych podróż do miejsca uważanego za święte aby tam spełnić określone akty religijne pobożności i pokuty. Większość pielgrzymek związana jest ze świątyniami, z których najbardziej święte określa się mianem ?sanktuarium?. Co roku w pielgrzymkach bierze udział ok. 240 mln osób, z których 150 mln to chrześcijanie (w Polsce 5-7 mln rocznie). Pielgrzymki dzielimy na: dziękczynne, błagalne, pokutne i motywne. Znaczna ...

Pielgrzymka Autokarowa 4dniowa dokładny plan wycieczki umowy WSSP

Pielgrzymka autokarowa Kraków-Kalwaria-Wadowice Oświęcim Turystyka Pielgrzymkowa Pielgrzymka - jest to podróż wędrówką piesza podejmowana zasadniczo z pobudek religijnych do miejsc uznawanych za święte celem spełnienia aktu religijnego oraz czynienia pokuty. Pielgrzymki odbywają się często do sanktuariów, także z pobudek poznawczych oraz religijno-poznawczych. Pielgrzym- jest to osoba która udaje się w podróż do miejsc powszechnie uważane za ...

Czasy nowożytne (1517 – 1914) - Pobożność, bractwa i pielgrzymki

Liturgia pociągała lud mniej treścią obrzędów, a więcej zewnętrzni oprawą: wielością szat liturgicznych,barokowym wystrojem kościołów i muzyką. Modlitwa liturgiczna w tym się gubiła, a kazania nie przybliżałyuczestnictwa w liturgii mszy. Komunię uznawano za osobistą pobożność, a nie za...

PIELGRZYMKI

Zarówno judaizm, jak pogaństwo dobrze znały tę pobożną praktykę. Świątynia jerozolimska ściągała z okazji wielkich świąt kalendarzowych, zwłaszcza Paschy, wielkie tłumy, na pewno dochodzące do dziesiątek tysięcy, przybyłe nie tylko z najodleglejszych okolic Palestyny, ale również ze...