Jatki (targ)

Jatki (targ)

Czytaj Dalej

Formy organizacyjne handlu hurtowego - Targi

Targi spełniają następujące funkcje:

doprowadzanie do zawarcia transakcji lub przygotowanie przesłanek do jejrealizacji w przyszłości. Na targach następuje bezpośrednie zetknięcie sięsprzedawcy z nabywcą - handel ma więc charakter akwizycyjny.

strategiczne działanie firm...

Die Messe (targi)

Auf den Messen aller Welt treffen sich die Kaufleute und andere Interessenten um Wirtschaftskontakte anzuknüpfen. Hier kann man Firmen vieler Branchen kennenlernen, sich mit ihrem Angebot vertraut machen, die vorbereiteten Vertrage abschließen. Für die Geschäftsleute sind aber die Messen nicht nur ein Handelsplatz...

Targi

Definicja

Targi to miejsce spotkań handlowych organizowanych regularnie, zawsze w tym samym ośrodku, w ustalonych odstępach czasu, o ograniczonym z góry czasie trwania. Ich zadaniem jest umożliwienie uczestnikom zaprezentowania oferty w celu dokonania transakcji handlowych. Targi, będące formą...

TARG

W śrdw. Polsce plac handlowy a. osada, której mieszkańcy trudnili się rzemiosłem i handlem, targowisko; miejsce i forma wymiany towarowej, odbywającej się w pewne dni tygodnia; skupisko sprzedających i kupujących, zwł. produkty rolne i drobnego rzemiosła; w l.mn. targi, wystawa eksponatów jakiejś...

Targ

Wczesnośredniow. osada półrolnicza o charakterzehandl.-rzemieślniczym, będąca ośrodkiem pewnegoregionu gosp.-geogr. lub występująca na granicydwóch regionów o różnym charakterze eksploatacjigosp.; w przeciwieństwie do podgrodzia (—> gród) t.był nieobronny.

Marketing wystawienniczy - targi

DLACZEGO WARTO BRAĆ UDZIAŁ W TARGACH? Odpowiadając na to pytanie, musimy skalkulować korzyści jakie przynoszą nam stosowane przez nas do tej pory formy promocji i sprzedaży. Jeżeli porównamy je z potencjalnymi efektami handlowymi, jakie mogą przynieść nam targi, i porównanie to okaże się korzystne dla tych ostatnich, wówczas warto spróbować. Jak wiadomo z praktyki krajowej przeciętne regionalne targi handlowe są:  doskonałym sposobem mobilizowania personelu ...

Targi jako kategoria historyczna

Historia targów Jarmarki, czyli w pojęciu współczesnym wielobranżowe targi międzynarodowe, należały do najstarszych form handlu. Odbywały się one główne w miastach położonych przy szlakach handlowych, w zabudowaniach znajdujących się w zabudowaniach znajdujących się przy rynku lub na wydzielonym miejscu handlowym. Przedmiotem umowy kupna- sprzedaży na jarmarkach był towar w jego naturalnej postaci, skąd też jarmarki (wg Polskiego nazewnictwa- targi) nazywane były ...

Rola targów turystycznych w promocji biura podróży

Promocja jest działaniem dążącym do zwiększenia popularności kogoś lub czegoś, inaczej lansowanie, upowszechnianie. Takie właśnie zadanie ma każde biuro czy hotel który wystawia stanowisko na targach turystycznych. Zadaniem pracownika obecnego na targach jest upowszechnienie produktu który promuje. W przypadku biur podróży są to wycieczki, do których zakupu zachęca się klientów. W promocji ważne jest również cena oferowanego produktu. Musi być korzystna dla klienta,

Targi

Miejsca spotkań handlowych organizowanych regularnie, zawsze w tym samymośrodku, w ustalonych odstępach czasu i o ograniczonym z góry czasie trwania.Zadaniem t. jest umożliwianie uczestnikom zaprezentowania wzorów ich wy-twórczości w celu dokonania —> transakcji handlowych. Podstawowymi funk-cjami t. są:...

TARGI JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - CZYM SĄ WSPÓŁCZESNE TARGI?

Rzeczywistość gospodarcza podlega ciągłym zmianom - zmieniają się trendy produkcyjne, znaczenie konkurencji, aostatecznie - również oczekiwania i potrzeby klienta. Dlatego podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa jest informacjao rynku, którą mogą dostarczyć targi. Sam udział w charakterze...

TARGI JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - KRYTERIA WYBORU TARGÓW

Udział w targach musi być podporządkowany średnioi długookresowym celom przedsiębiorstwa. Dlatego decyzja ouczestnictwie w imprezie targowej musi odpowiadać rozmaitym kryteriom. Są to na przykład:

- przydatność konkretnych targów do realizacji celów firmy,

- geograficzny lub branżowy zasięg...

TARGI JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - SKUTECZNOŚĆ TARGÓW

Udział w targach wiąże się z bardzo wysokimi kosztami, dlatego musi być skuteczny. Okazuje się jednak, żeponiesione koszty zwracają się, a udana prezentacja na targach daje wymierne korzyści.

Skuteczność imprez targowych potwierdzają wyniki badań, według których targi mogą osiągnąć bardzo...

TARGI JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - WIZUALNE I NIEWIZUALNE ELEMENTY STOISKA TARGOWEGO

Umiejscowienie stoiska na terenach targowych powinno być podporządkowane celom, jakie firma chce osiągnąć przezudział w targach. Jeżeli istotne jest dla niej dotarcie do jak największej liczby odbiorców, to stoisko powinno znajdować sięw pobliżu głównych przejść. Jednak lokalizacja na uboczu też ma...

TARGI JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - KONTAKTY Z MEDIAMI PODCZAS TARGÓW

Do osób odwiedzających targi należą nie tylko członkowie danej branży, specjaliści i przypadkowi widzowie, ale teżdziennikarze, którzy szukają tutaj wiedzy z interesującej ich dziedziny oraz ciekawych informacji. Dlatego wystawcapowinien wykorzystać tę szansę, by rozpropagować informacje o swojej...