Jatki miejskie w Koninie

Czytaj Dalej

Uczenie się jako funkcja miejska w szeregu i objętości materiału

Zapamiętywanie czyli uczenie się jest również, funkcją miejsca w szeregu. Jeśli uczymy się jakiegoś, długiego tekstu, to zastanawiamy się co lepiej pamiętamy, jakie elementy tego szeregu są lepiej pamiętane. W pierwszej kolejności zapamiętywane są dosyć dobrze te początkowe elementy, gorzej...

ŻRÓDŁA POWSTANIA I ROZWOJU MIAST. UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI MIAST. ŻRÓDŁA WZROSTU LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

Rozwojem miasta można by nazwać taki wzrost powiązań pomiędzy elementami, który pełni pozytywną rolę w zakresie funkcjonowania organizmu miejskiego oraz poziomu i jakości życia jego mieszkańców.

KRYZYS MIAST I POLITYKA ODNOWY (ŚWIAT, EUROPA, POLSKA). POLITYKA MIEJSKA

Formy realizacji programu - przygotowanie zawodowe ludzi młodych z niższych warstw ludności miejskiej, powszechny system zabezpieczeń emerytalnych z centralnego funduszu ubezpieczeń społecznych.

STRUKTURY PRZESTRZENNE WEWNĄTRZ MIAST: CENTRA I INNE STREFY. TYPY PRZESTRZENI MIEJSKICH WG. CASTELSA

Z kolei funkcje ogólnomieskie rozwijają się przede wszystkim na obszarach uprzywilejowanych pod względem swego srtategiczno-komunikacyjnego położenia w miejskim organizmie.

RESTAURACJA I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH (USA, EUROPA, POLSKA)

Kolejna inicjatywa polityki miejskiej - GENTRYFIKACJA, czyli uszlachetnianie domów poprzez remont i zmianę funkcji - tzw rewitalizacja osiedli.

TYPOLOGICZNA SZKOŁA KONTINUUM MIEJSKO - WIEJSKIEGO. MIASTO JAKO STYL ŻYCIA (WIRTH, SOROKON, RADFIELD, ZIMMERMAN, RIESMAN)

Cechy te generują miejski styl życia,kt. Miejski i wiejski styl życia oddziałują wzajemnie na siebie ale z czasem styl miejski zdominuje wiejski.

LUDNOŚĆ MIEJSKA i WIEJSKA w poszczególnych krajach - procentowy udział i czynniki które o tym zadecydowały

Obecnie ludność miejska stanowi ponad połowę mieszkańców Ziemi. Wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego kraju, udział ludności miejskiej będzie wzrastał.

Ludność wiejska i miejska w Polsce

Na ziemiach zachodnich i północnych natomiast, które przed wojną były znacznie silniej zurbanizowane, nastąpił przejściowy znaczny spadek ludności miejskiej do około 37%.

Zmiana liczby ludności miejskiej. Procesy Urbanizacji

miejskiego zycia. Aglomeracja miejska to skupienie zabudowy, ktore charaktreryzuje wiele zgrupowan miejsc pracy i glownych osrodkow uslugowych, z ktorych np.

Rozbicie dzielnicowe - Rozwój miast i życia miejskiego

Temu celowi służyły powstające mury miejskie. W życiu miejskim dużą rolę odgrywała organizacja rzemiosła.

Służebności gruntowe wiejskie i miejskie

Miejskie natomiast to: oparcie budynku na ścianie sąsiada(servitus oneris ferendi), prawo okapu(servitus stillicidii), ograniczenie co do wysokości sąsiedniego budynku(servitus altius non tollendi), prawo wysunięcia części budynku nad nieruchomością sąsiada(servitus protegendi) i prawo otwarcia okna nad gruntem sąsiada(servitus luminum).

ZORZA. Pismo ilustrowane tygodniowe dla ludu wiejskiego i miejskiego

Pismo ilustrowane tygodniowe dla ludu wiejskiego i miejskiego, tygodnik, wyd.

Turystyka miejska

Rozwój Turystyka miejska jako zagadnienie różnorodne , złożone i dynamiczne wymyka się ścisłym definicjom i analizom, dlatego niektórzy badacze wola posługiwać się węższym pojęciem turystyki wielkomiejskiej.

Odbudowa i rozwój życia miejskiego w Europie od schyłku X do końca XIII wieku

-  niewiele miast pozostało ze starożytności -  większość wytworzyła się z grodów obronnych, ośrodków władzy, ośrodków kościelnych, dworów, targów -  czynniki miastotwórcze *  kupiectwo *  rzemiosło *  planowa działalność władzy -  osada wyróżniająca się pod względem zajęć ludności i roli ekonomicznej od otaczających ją wsi, skupiająca znaczną liczbę ludności nierolniczej ...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ODRADZANIE SIĘ ŻYCIA MIEJSKIEGO

 

Pod wpływem takiego podziału pracy, osady, które w czasach antycznych były miastami, a później nie różniły się niczym od osiedli wiejskich, zaczęły przekształcać się ponownie w ośrodki życia rzemieślniczego i handlowego.

Odradzały się więc zamarłe miasta rzymskie; obok nich powstawały też...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - EMANCYPACJA LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

Na południu zaś, a zwłaszcza we Włoszech, gdzie po wyzwoleniu się spod władzy episkopatu obszarem miasta władało kilku lub nawet kilkunastu feudałów, posiadających w jego obrębie ufortyfikowane siedziby, władza w drodze kompromisu była sprawowana wspólnie przez patrycjat miejski i zainteresowanych feudałów.

Straż miejska

W swojej pracy starałam się jak najdokładniej opisać funkcjonowanie straży miejskiej pod względem prawnym, opisałam zadania i obowiązki funkcjonariuszy straży miejskiej oraz uprawnienia jakie mają pracownicy straży miejskiej.

Śieć miejska LAN

Wiele dużych sieci rozpoczęło swoją działalność jako sieci miejskie. W Polsce, przykładem jest sieć POL-34 (będąca podstawą rządowego projektu PIONIER), która powstała w celu umożliwienia szybkiej komunikacji pomiędzy akademickimi sieciami miejskimi.

Urząd miejski w Nowej Rudzie

Wreszcie, postanowieniem w sprawie wdrożenia systemu zarządzania jakością, Burmistrz Miasta zdecydował o podjęciu działań, które w efekcie finalnym mają wprowadzić w Urzędzie system zarządzania jakością, a w następnie, po pomyślnym przejściu przez procedury certyfikacyjne, mają w sposób ciągły systematycznie ten system doskonalić, przy zachowaniu już osiągniętych standardów, co z kolei przełożyć się powinno na stały wzrost zadowolenia Klientów, tak, aby Urząd ...

Konin

Nowy Konin na prawym brzegu Warty. od miasta czynne odkrywki kopalni węgla brunatnego „Konin". części duża elektrownia „Konin" zbud.