Jatki Bielskie

Czytaj Dalej

BIELSKI JAN

BIELSKI JAN, ur.

BIELSKI JOACHIM

BIELSKI JOACHIM, ur. Kronikapolska Marcina Bielskiego, nowo przez Joachima Bielskiego,syna jego, wydana (Kr.

BIELSKI MARCIN

BIELSKI MARCIN, pierwotnie nazw.

BIELSKO-BIAŁA i literatura

Kontakty z bielskimi instytucjami kult. Pisarze bielscy są m. , Kalendarzbeskidzki 1978, Bielsko-Biała 1977; Bielska bibliografia regionalna.

BIELSKI Marcin

ok. 1495-1575, Pierwszy historyk piszący po polsku i pierwszy polski zawodowy literat; zob. Kronika (wszytkiego świata).

BIELSKI KONRAD

BIELSKI KONRAD, ur.

BIELSKI JAN SJ

ur. 8 III 1714 w Wielkopolsce, zm. 10 XII1768 w Poznaniu, Kaznodzieja, pedagog i dramatopisarz.

Do zakonu wstąpił 1730; uczył się 1732-33 w Jarosławiuw kolegium przygotowującym nauczycieli do szkół jez.; 1733-36studiował filozofię, a po praktyce pedagog. 1739-43 teologięw Lublinie; 1742 przyjął...

BIELSKI MARCIN

Pierwotne nazwisko Wolski, ur. ok.1495 w Białej (k. Sieradza), zm. 18 XII 1575 tamże, kronikarz,poeta, tłumacz.

Prawdopodobnie samouk; wiedzę zdobywał na dworach —najpierw Janusza III, księcia mazowieckiego, nast. Piotra Kmity,wojewody krak., gdzie zetknął się z reformacją. W 1524 i 1534brał udział w...

BIELSKI SZYMON SchP

Imię chrzestne Mateusz, ur. 15 IX1745 w Jazowsku (k. Nowego Sącza), zm. 4 I 1826 w Warszawie,nauczyciel, wydawca, historyk.

Kształcił się w kolegium pijarów w Podolińcu na Spiszu;do zakonu wstąpił 1766, śluby zak. złożył 1768; studia filoz.odbył w Międzyrzeczu Koreckim, a teol. w Krakowie;...

BIELSKO - BIAŁA

Dopiero1630 powrócił tu prob, katolicki (Maciej Czelustka); dekanatbielski powstał 1654. w Brzeszczu i Oświęcimiu, Salmopolu, WęgierskiejGórce) oraz w Starym Bielsku (ze stacjami kazn. Stanisława w Starym Bielsku.

Marcin Bielski

Było tu co czytać: opowiedział Bielski historię narodów starożytnych od początku świata, a więc Żydów, Asyryjczyków, Babiloń-czyków, Persów, Greków, Rzymian; historię średniowieczną, zarówno kościelną, jak świecką; dzieje nowsze Europy zachodniej w epoce reformacji (której Bielski był gorliwym zwolennikiem); nie dosyć na tym: osobne rozdziały poświęcił historii Turcji, Czech, Węgier, Rusi; ...

Bielsko-Biała

II wojna światowa przyniosła kres wiekowej tradycji współ­życia wielu narodów Bielska i Białej. bielskiego, aktualnie siedziba pow.

Bielskie Gorodishche (miasto Gelon)

Ranga Bielskiego Gorodishcha i jego charakter pozwalają przypuszczać, iż jest to wspomniane przez Herodota miasto Gelon.