JASYR

Tur. esir, hist. niewola tatarska a. turecka; uprowadzeni przez Tatarów a. Turków brańcy, których, jeśli nie zostali wykupieni, sprzedawano w niewolę.