Jastrzębiec pomarańczowy

Jastrzębiec pomarańczowy

Czytaj Dalej

Kliwia pomarańczowa

Ojczyzną kliwii jest Natal w Afryce Południowej, skąd została sprowadzona do Europy na początku XIX w. Rodzaj Clivia należy do rodziny Amarylidaceae. Nazwany został imieniem lady Clive, księżnej Northumberland.

Kliwia, pochodząca z ciepłych i suchych lasów Południowej Afryki, jest niewymagającą...

Ginura pomarańczowa

Ginura należy do rodziny Compositae - złożonych. Znanych jest około 20 gatunków pochodzących z Indii i Dalekiego Wschodu. Nazwa rodzajowa pochodzi od greckich słów gyne - oznaczającego rodzaj żeński oraz oura - ogon, do którego podobne są długie, szerokie łodygi tej rośliny. W śród wielu gatunków...

Wodnicha pomarańczowa

 

Wygląd: jedna z większych i piękniejszych wodnich. Jej kapelusz rozpościera się do 20 cm średnicy; jest bardzo mięsisty. Początkowo wychodzi z ziemi jako mała półkula, w stadium dojrzałym staje się płaski ze słabym wgnieceniem w środku. Skórka wilgotna, lepka i gładka. Barwę można określić...

Gąska pomarańczowa

 

Wygląd: kapelusz o średnicy 8-12 cm; wyrasta początkowo wypukty, z czasem staje się płaski, a w końcu przyjmuje kształt wklęsły, o miąższu twardym i cienkim. W miarę dojrzewania podwinięty brzeg nabiera falistości. Skórka kapelusza jest lekko kleista, zwykle z drobnymi, ciemniejszymi...

Lejek pomarańczowy

 

Wygląd: kapelusz o średnicy 6-12 cm, początkowo wypukły, spłaszcza się w trakcie dojrzewania i tworzy wyraźny lejek. Brzeg długo pozostaje podwinięty. Błyszcząca powierzchnia z wrośniętymi włóknami może przybierać różnorodne barwy między pomarańczowożół-tą, pomarańczową i...

Lisówka pomarańczowa

 

Wygląd: Z wypukłego kapelusza o średnicy 2-4 (8) cm tworzy się stopniowo lejek o płaskim i szerokim brzegu, który długo pozostając podwinięty ma kształty regularne, a więc bardzo słabo faliste. Skórka kapelusza przeważnie zabarwiona na kolor pomarańczowożółty, czasami jednak bardziej lub mniej...

Dzieżka pomarańczowa

 

Wygląd: dojrzałe owocniki osiągają średnicę 2-10 cm, mtode są mniej lub bardziej półkuliste, później miseczkowate z brzegiem zagiętym, nieowlosionym, stare- nieregularnie płaskie lub faliście, płatowato rozpostarte.

Gładka warstwa zarodnikonośna na stronie wewnętrznej ma kolor...

Jastrzębiec leśny

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, bardzo zmienna, bogata w formy, 30-60 cm wysokości. Łodyga często bezlistna, niekiedy z 1 lub 2 małymi liśćmi. Podlugowato-lancetowate liście odziomkowe w przyziemnej rozetce grubo ząbkowane, miękkie i ciemnozielone, mniej lub bardziej ogonkowe. Żółte kwiaty (tylko...

Jastrzębiec kosmaczek

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 8-25 cm wysokości, o bardzo dużej liczbie form. Liście długoowłosione, od spodu zielono-szare, białokutnerowate, odwrotnie jajowate lub lancetowa-to-łopatkowate; liście zmniejszające się coraz bardziej wzdłuż wydłużonych, cienkich rozłogów. Jasnożółte kwiatki...

Jastrzębiec Lachenala

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 30-100 cm wysokości, niezwykle bogata w formy, bardzo często mylona z jastrzębcem leśnym. Cechą odróżniającą jest 3-5, rzadko do 8 liści łodygowych; liście te są jajowate, lub jajowato-lancetowate i grubo ząbkowane; szeroko podlugowato-lancetowate liście odziomkowe...

Jastrzębiec baldaszkowy

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, bardzo bogata w formy o łodydze 50-150 cm wysokiej, bogato ulistnionej (na jednej łodydze do 50 liści); natomiast liści odziomkowych zupełnie brak. Liście rów-nowąsko lancetowate, często na brzegu podwinięte. Okrywy koszyczka odstające, na wierzchołku odgięte (w...

WOJNA POMARAŃCZOWA 1801

Napoleon Bonaparte (1769-1821) domagał się, by Portugalia ustąpiła Francji część terytoriów i zamknęła porty przed brytyjskim handlem (patrz wojny rewolu­cyjnej francji 1792-1802). Gdy Portugalia odrzuciła jego żądania, Napoleon rozpoczął wojnę, do której niechętnie przyłączyła się Hiszpania...

JASTRZĘBIEC

JASTRZĘBIEC (Hieracium sp.) — roślina z rodzinyzłożonych ( Compositae). Jednym z najpospolitszychspośród wielu występujących w Polscegatunków jest j a s t r z ę b i e c k o s m ą c z e k(H ieracium pilosella); jest to roślina wieloletniawystępująca na użytkach zielonych; kwitnie żółto;występuje na...