Wał gładki

W. w postaci ciężkiego gładkiego walca o dużej średnicy, służący do wyrównywania pow. pola pod zasiew nasion drobnych, płytko wysiewanych oraz zagęszczania roli po siewie w okresie suszy glebowej w celu lepszego podsiąkania wody, a także do wałowania łąk.

Zamroczek gładki

Crypticus quisquilius (L.), rodzina Tenebrionidae — czamuchowate. Długość ciała 6—7 mm. Występuje na suchych stanowiskach od nizin aż do wyżej położonych rejonów.

MIĘŚNIE GŁADKIE

Typ tkanki mięśniowej, zbudowanej z kurczliwych, podłużnych, wrzecionowatych, ostro zakończonych komórek, zawierających jedno, centralnie umiejscowione jądro. Mięśnie gładkie pracują w sposób niezależny od woli, kurczą się powoli, ale mogą przez dłuższy czas pozostawać w stanie skurczu...

Budowa komórek mięśni gładkich

Tkanka mięśniowa gładka zbudowana jest z komórek mięśniowych (miocytów) o kształcie wrzecionowatym. W najgrubszej, środkowej części komórki położone jest jądro komórkowe, którego kształt zależy od stanu czynnościowego komórki. W czasie skurczu jądro może się zwijać i fałdować. Długość...

Odrębności skurczu mięśni gładkich

Istnieją dwa mechanizmy wyzwalania skurczu mięśni gładkich. Jeden wiąże się ze zwiększeniem stężenia jonów Ca²+ w cytozolu (podobnie jak w komórkach mięśni poprzecznie prążkowanych), a drugi zachodzi przy niezmiennym stężeniu jonów wapnia.

Pierwszy z mechanizmów skurczu jest podobny do mechanizmu...

Elektrostymulacja mięśni gładkich

Mięśnie gładkie znajduje się w narządac h trzewnych, takich jak jelila, pęcherz, macica, naczynia krwionośne. Narządy te lezą w głębi tkanek, przykryte zwykle warstwami mięśni prążkowanych. Napięcie skierowane do trzewi musi pokonać ich opói elektryczny. Mięśnie gładkie wyka/ują małą...

Mięsień gładki

smooth muscle); mięsień zbudowany z wrzecionowatych komórek zawierających ułożone równolegle nitki białek kurczliwych: miozyny i aktyny. Nie mają one sarkomerów i nie wytwarzają prążkowania poprzecznego. Mechanizm skurczu jest podobny jak w mięśniach szkieletowych i polega na wsuwaniu cząsteczek aktyny...

Tkanka mięśniowa gładka

Mięśnie gładkie różnią się od mięśni poprzecznie prążkowanych przede wszystkim brakiem widocznego prążkowania. Ponadto czynność mięśni gładkich nie podlega woli i jest sterowana przede wszystkim przez układ nerwowy autonomiczny. W skład tkanki mięśniowej gładkiej wchodzą włókna mięśniowe...