Jastrzębiec alpejski

Jastrzębiec alpejski

Czytaj Dalej

Orogeneza hercynska i alpejska

Europy: platforma wschodnio-europejska, obszar fałdowań paleozoicznych, obszar fałdowań alpejskich. główna faza orogenezy alpejskiej.

Porzeczka alpejska

Okres kwitnienia: Maj i czerwiec.  

Rozmnażanie: Za pomocą nasion. Godny uwagi jest mechanizm zapylania kwiatów: jeśli pełzający po kwiecie owad dotknie rozpostartych, bardzo wrażliwych na dotyk, nitek pręcików, to zaginają się one z trzaskiem do szyjki słupka, a równocześnie pylniki pękają. Zarówno...

Szczaw alpejski

Wygląd: Wieloletnia roślina zielna, może na żyznej glebie osiągać wysokość dorosłego mężczyzny. Dolne, serco-wate liście dochodzą do 50 cm długości i do 25 cm szerokości; długie ogonki liściowe wyrastają z papierowatych pochew liściowych; skrętoległe liście łodygowe są lancetowate, ogonki...

Bodziszek alpejski

Bodziszek alpejski pochodzi z odsłoniętych, nasłonecznionych zboczów Pirenejów.

Powojnik alpejski

Powojnik alpejski (Clematis alpina) wytwarza w ciągu roku przyrosty długości 1-1,5 m.

Fiołek alpejski

Fiołek alpejski jest jedną z najbardziej znanych i najpiękniejszych roślin doniczkowych kwitnących zimą.

Mirka alpejska

Wygląd: długość 1,5-3 cm. Jeden z licznych prostoskrzydłych krótkoczułkich, reprezentujący rodzinę grechotkowatych (Catantopidae), który żyje w wysokich górach, gdzie niemal ciągle wieją silne wiatry. Gatunek ten wykształcił osobliwą cechę - musiał zrezygnować z latania (fruwające grechotki łatwo...

Nadobnica alpejska

Wygląd: długość 1,5—3,8 cm. Jeden z najpiękniejszych chrząszczy europejskich. Nie można jej pomylić z żadnym innym chrząszczem z uwagi na jasnoniebieskie włoski i niebiesko-czarny rysunek na pokrywach i przed-pleczu. Czułki samca są dłuższe od ciała, samicy niemal dorównują długością ciału...

Płoć alpejska

Wygląd: mniej lub bardziej wygrzbiecone, bocznie spłaszczone ciało. Linia brzucha między płetwami brzusznymi a odbytem zaokrąglona. Początek płetwy grzbietowej nad (lub tylko nieznacznie za) nasadą płetw brzusznych. Wąski otwór gębowy ustawiony prawie poziomo. Tęczówka oka czerwona (w odróżnieniu od...

Czym są kozy alpejskie?

Najważniejsze odmiany kóz alpejskich to koza toggenburska i saaneńska. Większość kóz w Wielkiej Brytanii to krzyżów­ki rodzimych ras, angielskich, szkockich, walij­skich i irlandzkich, z kozami alpejskimi.

Orogeneza alpejska

Pod koniec ery kenozoicznej potężne ruchy górotwórcze spowodowały wypiętrzenie się najmłodszych łańcuchów górskich, a tym samym, ukształtowanie dzisiejszego układu kontynentów. Na początku epoki oligoceńskiej nastąpiła radykalna zmiana warunków klimatycz­nych na świecie. Ciepły klimat...

Klejek alpejski

Możliwość popełnienia pomyłki: u klejka alpejskiego wyróżniono 2 podgatunki (subspecies).

Jastrzębiec leśny

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, bardzo zmienna, bogata w formy, 30-60 cm wysokości. Łodyga często bezlistna, niekiedy z 1 lub 2 małymi liśćmi. Podlugowato-lancetowate liście odziomkowe w przyziemnej rozetce grubo ząbkowane, miękkie i ciemnozielone, mniej lub bardziej ogonkowe. Żółte kwiaty (tylko...

Jastrzębiec kosmaczek

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 8-25 cm wysokości, o bardzo dużej liczbie form. Liście długoowłosione, od spodu zielono-szare, białokutnerowate, odwrotnie jajowate lub lancetowa-to-łopatkowate; liście zmniejszające się coraz bardziej wzdłuż wydłużonych, cienkich rozłogów. Jasnożółte kwiatki...

Jastrzębiec Lachenala

Siedlisko: Lasy, zarośla, wrzosowiska, skały, ubogie murawy, chętnie na glebach ubogich w wapń, do piętra alpejskiego.

Jastrzębiec baldaszkowy

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, bardzo bogata w formy o łodydze 50-150 cm wysokiej, bogato ulistnionej (na jednej łodydze do 50 liści); natomiast liści odziomkowych zupełnie brak. Liście rów-nowąsko lancetowate, często na brzegu podwinięte. Okrywy koszyczka odstające, na wierzchołku odgięte (w...

Powojnik alpejski

Uwagi ogólne: Powojnik alpejski jest jedyną lianą w łańcuchu Alp.

Porzeczka alpejska

Uwagi ogólne: Porzeczka alpejska jest stosunkowo niewrażliwa na zanieczyszczenia powietrza i dlatego nadaje się na żywopłoty i zakrzewienia w obszarach przemysłowych.

Róża alpejska

Siedlisko: W lasach i zaroślach liściastych i szpilkowych w górach, w ziołoroślach i alpejskich halach.

Złotokap alpejski

 

Wygląd: Prosto wzniesiony krzew 1,5—6 m (w uprawie do 10 m) wysokości, albo drzewo z gładką, zielonobrunatną korą. Gałęzie wzniesione, szarozielone, nagie, młode niekiedy owłosione.

Liście skrę-toległe, skupione w pęczki na krótkopędach, z nagimi lub odstająco owłosionymi ogonkami długości...