Jastrzębie Zdrój Ruptawa

Czytaj Dalej

DUSZNIKI - ZDRÓJ

Urocze sudeckie uzdrowisko, położone na wysokości 560-950 metrów nad poziomem morza przyciąga turystów i kuracjuszy przez cały rok. Spełnia ono funkcje miejscowości uzdrowiskowo-klimatycznej. Znajdują się tu ponadto zakłady przemysłu elektrotechnicznego i huta szkła. W mieście funkcjonują liczne domy...

DUSZNIKI - ZDRÓJ

Uzdrowisko w woj. wałbrzyskim nad Bystrzycą Dusznicką, gdzie w 1826 przebywał na kuracji Fryderyk Chopin; w 1897 wystawiono mu pomnik w parku; od 1946 co rok w sierpniu odbywa się tu festiwal chopinowski.

JASTRZĘBIE

Pop. nazwa zwolenników wojowniczej polityki zagranicznej; por. Gołąb (Gołębie).

ZDRÓJ. Dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze umysłowej

ZDRÓJ. Dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze umysłowej, czasopismo, wyd. w Poznaniu 1917-22 pod nominalną red. J. Hulewicza, który wraz z bratem Witoldem (pseud. Olwid) finansował przedsięwzięcie (obaj bracia prowadzili 1916-21 spółkę wydawn. Ostoja). Czasopismo grupowe, o zmiennym składzie...

BUSKO ZDRÓJ

Parafia i dekanat w diecezji kieleckiej.

Początki B. sięgają XII w.; lokacja miasta nastąpiła 1287.Kościół par. NMP, istniejący już ok. poł. XII w., złączonoz ufundowanym 1180 przez braci bpa Wita i rycerza Dzierżkaklasztorem norbertanów, zw. prepozyturą (składającym się z konwentużeńskiego i...

CZARNEGO JASTRZĘBIA WOJNA 1832.

Na

początku kwietnia 1832 indiańskie plemiona - Saukowie i Lisi - prowadzone przez wodza Czarnego Jastrzębia (1767-1838), przepra­wiły się przez rzekę Missisipi i weszły do Illinois, by odzyskać swe ziemie, najpraw­dopodobniej przekazane Stanom Zjedno­czonym przez Indian w traktacie z 1804. W ślad za...

DUSZNIKI ZDRÓJ

Parafia w dekanacie Polanica-Zdrój w archidiecezji wrocławskiej. Dawna osada słow. prawa miejskie otrzymała w 1. poł. XIV w.

Parafię erygowano 1324 przy kościele św. Piotra i Pawła; na miejscu pierwotnego drewnianego kościoła (spłonął w XIV w.) wzniesiono nowy, murowany, z którego zachowało się...

Fontanna, wodotrysk, zdrój

Urządzenie składającesię ze zbiornika (w formie basenu, czaszy lub misy)z przelewem i trzonu z dyszą, z której tryska doprowadzanapod ciśnieniem woda.

F. ujęte w oprawęrzeźb, lub arch. stanowiły od starożytności ozdobęplaców, ogrodów i dziedzińców; mogą występowaćjako elementy wolno stojące lub...

Kredytowanie podmiotów gospodarczych na przykładzie banku BPH Busko Zdrój

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA IM.BOLESŁAWA MARKOWSKIEGO W KELCACH WYDZIAŁ: EKONOMII KIERUNEK: EKONOMIA SPECJALNOŚĆ:EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Kredytowanie Podmiotów Gospodarczych na przykładzie BPH I PBK oddział w Busku ? Zdroju MAŁGORZATA CIEŚLAK Nr. Albumu 977/2001 PRACA MAGISTERSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM Prof.Aldon Zalewski KIELCE 2003 SPIS ...

Porównanie kredytów bankowych na przykladzie BPH i PBK S.A Busko Zdrój

SPIS TREŚCI Wstęp.......................................................................................................3 Rozdział I Rola i funkcje kredytu w finansowaniu działalności gospodarczej............................................................................................6 1. System bankowy w Polsce............................................................6 2. Istota kredytu bankowego oraz pojęcie i forma umowy kredytowej??????????????????????.14 3. Podział ...

Uzdrowisko Busko Zdrój

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 4 1.3. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI 4 2. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 5 2.1 NAZWA I ADRES SPÓŁKI 5 2.2. HISTORIA SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM FAKTÓW, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OBECNY KSZTAŁT I SYTUACJE SPÓŁKI 5 2.3. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA SPÓŁKI 7 2.4. WŁADZE SPÓŁKI 9 2.5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 9 2.6. OBIEKTY SPÓŁKI 12 2.7. ZATRUDNIENIE 14 2.8. OPIEKA ZDROWOTNA I ZAGROŻENIA NA ...

Historia o Busku Zdroju

Mam przyjemność zaprezentować Państwu walory uzdrowiskowe i turystyczne Buska ? Zdroju, oraz okolicznych miejscowości. W naszej gminie znajdą Państwo spokój, czyste powietrze i urocze zakątki. Gmina Busko - Zdrój przyciąga pięknym krajobrazem, licznymi zbytkami i rezerwatami przyrody, a szczególności unikatowymi walorami leczniczymi. To u nas w Busku- Zdroju, znajdują się najlepsze w Europie wody siarczkowe, mające właściwości leczenia wielu chorób reumatycznych,

Duszniki Zdrój

Uzdrowisko w obniżeniu między górami Stołowymi i Orlickimi (Sudety Środkowe), przy drodze Kłodzko-Praga. 5 tys. stałych mieszkańców. Stara osada przy szlaku bursztynowym. Miasto istniało przed 1324. W 1823 był tu Feliks Mendelssohn-Bartholdy; wśród wielu Polaków Fryderyk Chopin w 1826. Obecnie ośrodek...

Kudawa zdrój

Uzdrowisko i ośrodek wypoczynkowo-turystyczny u podnóża Gór Stołowych, przy przejściu granicznym na drodze Kłodzko -Praga. 10 tys. stałych mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1477. Rozwój od końca XVIII w. dzięki wodom mineralnym. Prawa miejskie od 1963. Przy ul. Słonecznej siedziba dyrekcji PN Gór...

Polanica zdrój

Miasto u wylotu Bystrzycy Dusznickiej spomiędzy Gór Stołowych i Bystrzyckich, przy drodze Praga-Kłodzko. 7 tys. stałych mieszkańców.  Pierwsza wzmianka z 1347, prawa miej­skie od 1945. Rozwój od początku XIX w. jako uzdrowiska. W 1997 dotkliwie znisz­czona przez powódź. Obecnie popularny ośrodek...

Iwonicz Zdrój

Miasto w dolinie Iwonickiego Potoku, na pn. krawędzi Beskidu Niskiego, na pd. od wsi Iwonicz. 2 tys. mieszkańców. Uzdrowisko w zacisznej dolinie, ma czy­ste powietrze z dużą zawartością jodu i bro­mu. Tutejsze źródła mineralne (szczawy) opisał już Wojciech Oczko, nadworny lekarz Stefana Batorego...

Rymanów Zdrój

Położone w dolinie Taboru dopływu Wi­słoka, w otoczeniu zalesionych wzniesień Beskidu Niskiego, w tzw. klimatycznej kra­iny zaciszy śródgórskich. Powietrze nasyco­ne jodem i solą ma cechy klimatu górskie­go i zarazem morskiego. Uzdrowisko założone w 1876 r. przez Annę z Działyńskich Potocką i...

Busko Zdrój

Miasto powiatowe pomiędzy Niecką Solecką a Garbem Pińczowskim, 48 km na pd. od Kielc, 18 tys. mieszkańców. W 1166 był już w Busku kościół św. Leonarda. Klasztor i kościół Norbertanek fundował rycerz Dersław na przełomie XII i XIII w. W 1252 Bolesław Wstydliwy wystawił klasztorowi pozwolenie na...