Jastrzębie Pomorskie

Jastrzębie Pomorskie

Czytaj Dalej

Wiciokrzew pomorski

Wygląd: Krzew wijący się, do 4 lub 6 m wysokości. Liście naprzeciwległe; na pędach kwitnących najwyższa para liści jest u nasady tarczowato zrośnięta. Żółtawo-białe, często czerwonawo nabiegłe kwiaty zebrane są w główkowate okółki, każdy z nich jest podparty listkiem podsadkowym. Lśniąco...

GRYF KASZUBSKI. Pismo dla ludu pomorskiego

Pismo dla ludu pomorskiego, miesięcznik lit.

MESTWIN, dodatek regionalny „Słowa Pomorskiego"

MESTWIN, dodatek regionalny „Słowa Pomorskiego", pismo nauk. pomorskiego Mestwina II (Mściwoja). " dodatek naukowo-literacki „Słowa Pomorskiego" 1925-1934.

JASTRZĘBIE

Pop. nazwa zwolenników wojowniczej polityki zagranicznej; por. Gołąb (Gołębie).

TEKA POMORSKA, czasopismo regionalne

TEKA POMORSKA, czasopismo regionalne, poświęcone zagadnieniom kultury i sztuki, wyd. szacie graficznej i starannym doborze ilustracji, zajęło czołowe miejsce wśród periodyków pomorskich okresu międzywojennego i zdobyło czytelników w całym kraju.

ZABORY, dodatek regionalny do „Dziennika Pomorskiego" i „Ludu Pomorskiego"

ZABORY, dodatek regionalny do „Dziennika Pomorskiego" i „Ludu Pomorskiego", wyd.

CZARNEGO JASTRZĘBIA WOJNA 1832.

Na

początku kwietnia 1832 indiańskie plemiona - Saukowie i Lisi - prowadzone przez wodza Czarnego Jastrzębia (1767-1838), przepra­wiły się przez rzekę Missisipi i weszły do Illinois, by odzyskać swe ziemie, najpraw­dopodobniej przekazane Stanom Zjedno­czonym przez Indian w traktacie z 1804. W ślad za...

DRAWSKO POMORSKIE

Parafia i dekanat w diecezji koszalińsko-kołobizeskiej. Gród z ok. X w. otrzymał prawa miejskie przed 1297.

Kościół par. pod wezw. NMP, 3-nawowy z 5-bocznie zamkniętym prezbiterium, wzniesiony na przełomie XIV i XV w. (od 1945 pod wezw. Zmartwychwstania Pańskiego), jest późno-got. 6-przęsłową halą o...

GARDZIEC nad ODRĄ, Gardziec Pomorski

dotarł bp —* Otton z Bambergi podczasswojej pierwszej misji pomorskiej; po chrzcie mieszkańcówgrodu i najbliższej okolicy poleci!

Województwo Zachodnio-Pomorskie

Spośród 695 gatunków roślin do najcenniejszych należą: tojad mocny, wawrzynek wilczełyko, rosiczka, widlak, wiciokrzew pomorski i reliktowe: lobelia jeziorna i grążel żółty. V UZDROWISKA  Uzdrowisko Kamień Pomorski Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp.

Dokonaj analizy rynku hotelarskiego i gastronomicznego województwa pomorskiego. Scharakteryzuj jeden ze znanych hoteli gdańskich jego otoczenie i ofertę.

Województwo pomorskie widziane jako kompleksowy produkt turystyczny wymaga analizy jego bliższego otoczenia, na które składają sie m.

Województwo Kujawsko- Pomorskie

Swym zasięgiem obejmuje fragmenty Pojezierzy Pomorskich- Południowo-pomorskie, Chełmińsko-Dobrzyńskie oraz Pojezierzy Wielkopolskich- Wielkopolsko-Kujawskie, pradolinę Toruńsko- Eberswaldzką oraz Dolinę Dolnej Wisły.

Województwo kujawsko pomorskie

Głównym celem przyjazdu turystów zagranicznych w obszary kujawsko – pomorskie jest w 30% wypoczynek w mniejszym stopniu odwiedziny krewnych ,interesy czy zakupy.

POmeranie - region pomorski

ALENTOURS DE KOŁOBRZEG Villes monumentales, des campagne de pêcheurs Le dcrit territoire se trouve au nord – ouest partie de Pologne, sur la Pomranie d’Ouest. Ici se trouvent les villes monumentales, l’glise et les palais du XIX siecle et l’unique en Pologne campagne de pêcheurset Kołobrzeg – un vraie ville balneire. Il est impossible d’oublier de sableuses plages et dllicieu poissons. Le mieux arriver ici du juin du septembre. Pourtant au plus tard automne, ou au tt ...

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Dzieli je pradolina Wisły, stanowiąca zarazem północną granicę Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej oraz południową Pojezierzy: Pomorskiego i Mazurskiego.

Województwo pomorskie

pomorskim są dwa parki narodowe, 106 rezerwatów i prawie 2000 pomników przyrody. pomorskie jest ważnym ogniwem w gospodarce kraju dzięki portom, turystyce, prze­mysłowi okrętowemu, rybołówstwu, przetwórstwu rybnemu.

Kamień pomorski

Od 1176 siedziba biskupstwa pomorskiego.

Zamek Książąt Pomorskich

Maksymiliana Kolbe, kaplica ze szczątkami książąt zachodnio­pomorskich.