Jastrzębia Turnia

Jastrzębia Turnia

Czytaj Dalej

Ptaki turni i wysokogórskich zarośli

Kuropatwa skalna, nieco większa niż zwykła kuro­patwa, jest ciekawie ubarwiona i ma białą pierś, obwiedzioną czarnym pasem. Żyje parami na ska­listych, słonecznych górskich stokach, porośnię­tych karłowatymi sosnami i jałowcami. Modrak i nagórnik skalny są barwnie upierzonymi ptaka­mi. Samiec...

JASTRZĘBIE

Pop. nazwa zwolenników wojowniczej polityki zagranicznej; por. Gołąb (Gołębie).

CZARNEGO JASTRZĘBIA WOJNA 1832.

Na

początku kwietnia 1832 indiańskie plemiona - Saukowie i Lisi - prowadzone przez wodza Czarnego Jastrzębia (1767-1838), przepra­wiły się przez rzekę Missisipi i weszły do Illinois, by odzyskać swe ziemie, najpraw­dopodobniej przekazane Stanom Zjedno­czonym przez Indian w traktacie z 1804. W ślad za...