Jastrun właściwy

Jastrun właściwy

Czytaj Dalej

Złocień (Jastrun) właściwy

 

Wygląd: Roślina wieloletnia wys. 20-80 cm. Liście u nasady łodygi na ogonkach, ku górze siedzące, podługowato- lancetowate, piłkowane; liście środkowe obejmują łodygę do połowy. Koszyczki kwiatowe do 6 cm średnicy, kwiatki rurkowate żółte, języczkowate białe, listki okrywy zielone z brązowym...

Czy właściwie jest nazwanie wieków średnich „mrokami średniowiecza”?

W rozwoju kultury europejskiej epoce średniowiecza przypadła rola kształtowania postaw nowożytnej kultury, tworzenia jej trwałych wartości w zakresie sztuki, piśmiennictwa, oświaty i uniwersyteckiej myśli naukowej. Średniowiecze w Polsce oznacza przede wszystkim wprowadzenie kultury polskiej w krąg...

Zbrodniarz ofiarą własnej zbrodni. Powołaj się na właściwe utwory literackie.

Za pierwszą literacką ofiarę własnej zbrodni należy uznać Kreona, króla Teb z "Antygony". Zbrodnią było wydanie nakazu sprzecznego z wielowiekową tradycją religijną, do której zaleceń i tak będą stosować się jednostki, bynajmniej nie mające na celu obalenia państwa. Okrutny władca zdawał...

Kordian, Cezary Baryka, Zenon Ziembiewicz - czy dokonali właściwego wyboru w życiu.

"Sytuacja tragiczna ma miejsce wówczas, gdy bohater stoi przed koniecznością dokonania wyboru między dwiema racjami, które są równorzędne, lecz każda decyzja będzie zła - przyniesie negatywne skutki". Kordian, Cezary Baryka, Zenon Ziembiewicz - każdy z nich, na swój sposób, znalazł...

Podstawowe nieporozumienia i uproszczenia wynikające z niewłaściwego rozumienia „funkcji prawa"

1) Funkcje zastępuje się wiarą w omnipotencję, prawo rozumiemy globalnie, zglobalizowane przekonanie o funkcjonalności prawa, przekonanie, że każda regulacja doprowadzi do jakiś skutków(„jak uregulujemy nie będzie problemu”).

2) Funkcje mylą z celem – socjologowie przez funkcję rozumieją realne...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Voltaire, Wolter, właściwie François Marie Arouet (1694–1778)

Francuski publicysta, filozof, dramaturg, poeta, historyk i prozaik. Wychowanek kolegium jezuickiego, szybko zyskał sławę jako tragediopisarz oraz dowcipny poeta satyryczny. Czołowa postać oświecenia, członek Akademii Francuskiej. Umysł niezależny, dwukrotnie naraził się władzy: pod zarzutem autorstwa...

Co jest właściwe dla systemu parlamentarno – gabinetowego (cechy)

a) rząd pochodzi z woli Parlamentu i jest przed Parlamentem odpowiedzialny. Rząd działa na tyle na ile pozwoli mu Parlament.

b) całość lub niemal całość władzy wykonawczej skupia się w rękach rządu (całość władzy wykonawczej skupiona jest w rękach rządu).

c) są bardzo ograniczone uprawnienia...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy wewnętrzne - Minister właściwy do spraw gospodarki

obrót towarami i usługami z zagranicą regulowany jest w przepisach prawa i umowach m.;

uprawnienia ministra właściwego ds. gosp. – koordynacja działań w zakresie współpracy gosp. z zagranicą, kontrola obrotu z zagranica towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami...

PR w kampanii wyborczej - Stadium „strategii właściwej”

Kiedy określone zostaną już: cel kampanii (nie zawsze musi nim być zdobycie mandatu, może to być np. popularyzacja osoby lokalnego działacza), kluczowe cechy lokalnego rynku, mocne i słabe strony kandydata oraz, o ile to możliwe, jego przeciwników, okres trwania kampanii i najważniejsze kwestie, na...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Niewłaściwy system nagradzania

Dzieci uczą się reagowania na to, za co są nagradzane lub karcone. Przykład: jeśli w czasie depresji dziecko jest nagradzane możliwością zostania w domu i niepójścia do szkoły oraz dodatkową uwagą, będzie miało skłonności do reagowania depresją w swym zachowaniu. Jest niewłaściwie nagradzane za...

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Sztuka właściwego (etycznego) administrowania

To sztuka podejmowania takich działań, które są najbardziej uzasadnione w danym przypadku oraz najbardziej przekonywująco można je usprawiedliwić przed sobą i innymi

Skutki prawne wniesienia podania do organu niewłaściwego w sprawie

Organ niewłaściwy powinien przekazać podanie organowi właściwemu, zawiadamiając wnoszącego podanie-nie ma to ujemnych konsekwencji. Gdy podanie dotyczy kilku spraw właściwych różnym organom, organ w którym wniesiono podanie rozpatruje właściwą sobie sprawę i informuje stronę o potrzebie wniesienia...

Wyznaczanie ciepła właściwego aluminium

Opis przyrządów:

1. Kalorymetr wodny z wyposażeniem składającym się z mieszadła i termometru oraz piecyka do podgrzewania badanego ciała wraz z układem zasilającym, służy do pomiaru ilości ciepła pobranego lub oddawanego przez ciało albo układ ciał; służy m.in. do wyznaczania ciepła...

Charakterystyka chwastów - Perz właściwy

Agropyron repens (L.) P. B,

Trawa wieloletnia rozłogowa, do 150 cm wys. Źdźbła nagie, gładkie. Liście płaskie o stronie górnej szorstkiej żywozielone, sinozielone lub szarozielone; pochwy liściowe za młodu owłosione. Języczek liściowy krótki, delikatnie ząbkowany zwykle rdzawy. Nasada blaszki...

Osteoporoza - Właściwe odżywianie

Niemożliwe jest zarówno zapobieganie osteoporozie, jak i skuteczne leczenie bez gruntownej zmiany w sposobie odżywiania się. Należy jeść mniej i bardziej urozmaicone pokarmy. Niektórzy wegetarianie odrzucają nie tylko mięso, ale również produkty pochodzenia zwierzęcego takie jak: mleko, jego przetwory...

Związki organiczne - Tłuszcze obojętne (właściwe)

Powszechne lipidy w organizmach, są najekonomiczniejszą formą zapasową paliwa energetycznego. Spalenie 1 g tłuszczu daje 2x więcej energii, niż ze spalenia 1 g węglowodanów. Sacharydy i białka mogą zostać przekształcone w tłuszcze i zmagazynowane w takowej tkance.

Cząsteczka tłuszczu obojętnego...

Poczet cesarzy rzymskich - Oktawian August (właściwie Gaius Octavius)

ur. 29 września 63 r. p.n.e.

zm. 19 sierpnia 14 r. n.e.

- od 44 r. p.n.e. nazywa się Gaius Iulius Caesar ( Octavianus )

- po śmierci zaliczony do grona bogów jako Divus Augustus

- panował do 16 stycznia 27 r. p.n.e.

Był on siostrzeńcem Gajusza Juliusza Cezara i dziedzicem jego majątku. W 43 r...

Warunki niewłaściwe

Warunki niewłaściwe: - konieczny, niemożliwy oraz sprzeczny z prawem (contra leges) lub dobrymi obyczajami (contra bonos mores);

warunek konieczny -teraźniejsze lub przeszłe zdarzenie wiadome, że nastąpi (brak niepewności), strony miały sprawdzić czy zdarzenie nastąpiło, jeśli nie to...

Organy właściwe w sprawach paszportowych

Paszport wydaje się na wniosek- organem właściwym jest wojewoda.

Paszporty dyplomatyczne i służbowe wydaje, wznawia i dokonuje w nich zmian minister właściwy do spraw zagranicznych.

Paszporty tymczasowe wydaje konsul obywatelom polskim nieposiadającym paszportu wydanego w Polsce, w celu umożliwienia im...

Jaka struktura sterująca byłaby właściwa do przejrzenia tablicy dwuwymiarowej?

Odpowiednią do tego zadania strukturą sterującą jest iteracja zagnieżdżona. Iteracja zewnętrzna odpowiada za przeglądanie kolumn a iteracja wewnętrzna za przegląd wierszy.