Jason Robinson (bokser)

Czytaj Dalej

ROBINSON CRUSOE

Robinson, Don Kiszot i Idiota (zob. Nowy Robinson nm. Robinson szwajcarski powieść (1812-13) szwajc.

BOKSERÓW POWSTANIE

Powstanie lud. w Chinach1899-1901, zorganizowane przez tajne stow. I-ho-cüan („pięśćw imię sprawiedliwości i pokoju"), skierowane przeciwko mandżurskiejdynastii Cing, wykorzystane przez cesarzową Cy-siprzeciwko cudzoziemcom.

Powstanie wybuchło w prow. Szantung, nast. ogarnęło pn.i pn.-wsch. Chiny...

BOKSERÓW POWSTANIE 1899-1901.

Tajna organizacja zawiązana w rządzie chińskim pod nazwą Stowarzyszenie „Pięść w imię Sprawiedliwości i Pokoju" (stąd Bokserzy) kierowała powstaniem wymierzonym prze­ciwko zagranicznym misjonarzom i Chiń­czykom, którzy przeszli na stronę chrześ­cijan. Dla ochrony swych oblężonych pla­cówek...

Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików-robinson

„POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI ALKOHOLIKÓW-ROBINSON” ROZDZIAŁ I Przypadek I-I (10 lat chłopak) Wyznanie dyrektora cyrku.