Jason Robards, Sr.

Czytaj Dalej

Przyczyny procesu demokratyzacji w krajach Europy Śr i Wsch

L. Morlino definiuje przejście do demokratyzacji jako okres pośredni między ustrojem niedemokratycznym a utrwaleniem demokracji. Jest to okres instytucjonalnych fluktuacji i niepewności, w czasie które nastepuje konfrontacja interesow, programów, i politycznych strategii rozżnych aktorow politycznych...