Jason Holland

Czytaj Dalej

HOLLAND Henryk (1920 - 1961)

Skok z okna

Samobójstwo polityczne. Urodził się w Warszawie, studiował medycynę, byłochotnikiem w armii radzieckiej i I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Jakokorespondent wojenny przeszedł szlak od Lenino do Berlina. Po wojnie pracowałm.in. jako redaktor naczelny "Walki Młodych", napisał i...

Poradnictwo zawodowe- Akty prawne,John L. Holland - założenia,Anna Roe

Poradnictwo zawodowe- Zagadnienia z wykładu prowadzenie- Dr. E. Sarzyńska AKTY PRAWNE - Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r. (art. 65) – podstawowy akt prawny , z którego wynika konieczność organizowania i wspierania poradnictwa zawodowego - Ustawia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – zobowiązuje placówki oświatowe „do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”. Akty prawne obowiązujące w systemie oświaty - Rozporządzenie ...