Jason Craig

Czytaj Dalej

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: Edward Craig i Adolf Appia

Jego skrajne postulaty nieczęsto znajdowały zdatnych czy chętnych wykonawców, Craig posuwał się bowiem w swym rewolucjonizmie teatralnym tak daleko, że przewidywał pozbycie się - aktora, którego w teatrze przyszłości miała zastąpić postać nieożywiona, z zaletą pełnego posłuszeństwa wobec woli reżysera.