Jason Becker

Jason Becker

Czytaj Dalej

Gary Becker

Becker and Gilbert Ghez, The Allocation of Time and Goods Over the Life Cycle, Columbia University Press, New York, 1975 * The Economic Approach to Human Behavior, University of Chicago Press, Chicago, 1976 * A Treatise on the Family, Harvard University Press, 1991 * Accounting for Tastes, Harvard University Press, 1996 * Gary S.

BECKER CHRISTOPH EDMUND SDS

ur. 22 X 1875 w Elsoff k. Frankfurtu n. Menem, zm. 30 III 1937 w Würzburgu, Misjonarz i misjolog.

Był 1906-15 prefektem apost. w Asam (-» Szilong—Gauhati);założył 1922 instytut medycyny mis. w Würzburgu, 1924-28 wykładałmisjologię na uniw. w Würzburgu, gdzie 1928 przyznanomu tytuł prof...