Jason Alexander

Jason Alexander

Czytaj Dalej

ALEXANDER HAROL (1891-1969) - marszałek polny

Zaufanie, jakie zdobył w czasie walk w Afryce i we Włoszech, spra­wiło, że Eisenhower zdecydował zatrzymać Alexandra przy sobie w czasie przygotowań do inwazji na Francję, na co nie zgodził się pre­mier Churchill.

CHERWELL Frederick Alexander Lindemann lord Cherwell (1886-1957) - naukowiec

Brytyjski uczony - nazwisko rodowe Frederick Alexander Lindemann -jako naukowy doradca premiera Winstona Churchilla i jego przyjaciel (od 1921 r.

LÓHR ALEXANDER (1885-1947) - generał

Austriacki oficer, głównodowodzącylotnictwem Austrii do czasu *Anschlussu w 1938 r. Dowodził 4 flotą powietrzną (Luftflotte) w wojnie z Polską we wrześniu 1939 r. W cza­sie kampanii bałkańskiej 1941 r. je­mu podlegały jednostki lotnicze i spadochronowe, które przeprowa­dziły zwycięską operację...

PATCH ALEXANDER (1889-1945) - generał

Amerykański oficer, absolwent Aka­demii Wojskowej West Point (1913), uczestnik I wojny światowej, od gru­dnia 1942 r. dowodził amerykańskimi oddziałami desantowymi na *Gu-adalcanalu. Po krótkim okresie kiero­wania ośrodkiem szkolenia oddzia­łów pustynnych (Desert Training Center) objął dowództwo...

VANDEGRIFT ALEXANDER (1887-1973) - generał

Alexandra *Patcha; w lipcu 1943 r.

Jak Alexander Fleming odkrył penicylinę?

Stan leczonego penicyliną pacjenta, 43-letniego policjanta nazwiskiem Albert Alexander, umierającego z powodu rozległych ostrych infek­cji gronkowcowych, przez cztery dni ulegał zde­cydowanej poprawie - gdy wyczerpała się mała ilość penicyliny i nieszczęsny pacjent zmarł. Alexander Fleming został uhonorowany wieloma nagrodami.

von HUMBOLDT Alexander

1769-1859, Syn magnackiej, pruskiej rodziny obszarniczej, baron, brat Wilhelma, uczonego i polityka, przyrodnik, podróżnik, twórca (obok Karla Rittera) geografii nowożytnej.

Wraz z botanikiem fr. Aime Bonplandem odbył w 1799-1804 wyprawę badawczą do krajów podzwrotnikowych Ameryki Płd., dotarł niemal do...

MACKENZIE Sir Alexander

(wym. mekęnzy), ok. 1764-1820, Kanadyjski kupiec futrzany i podróżnik-badacz; ur. Szkocji, w 1774 przyjechał z rodzicami do Nowego Jorku; w Montrealu ok. 1779 zatrudniony w przedsiębiorstwie handlu futrami; w 1788, jako wspólnik futrzarskiej North West Company, zarządzał ważnym okręgiem futrzarskim...

SELKIRK Alexander

(wym. sęlko:k), 1676-1721, Syn szewca z hrabstwa Fife (we wsch. Szkocji), zaciągnął się na wyprawę Williama Dampiera (zob.) na M. Południowe w 1703.

Pokłóciwszy się ze swym kapitanem, Thomasem Stradlingiem, został na własną prośbę pozostawiony na bezludnej wyspie Mas a Tierra w archipelagu Juan...

ALEKSANDER SEWER, Marcus Aurelius Severus Alexander

ur. 1 X 208 w Arka Cezarea (Fenicja), zm. 18 III 235 pod Moguncją, Ces. rzymski od 222. Rządy A., na które wielki wpływ wywierała jego matka Julia Mammaea, cechuje przywrócenie harmonijnej współpracy z senatem, prześladowanym przez poprzednich cesarzy, nawrót do starorzym. tradycji i — w stosunku do...

ALEKSANDER z HALES, Alexander Halensis OFM

ur. ok. 1180 w Hales (prawdopodobnie obecne Halesowen w hrabstwie Shropshire, Anglia), zm. 21 VIII 1245 w Paryżu, Filozof i teolog, współtwórca metody scholast., zw. doctor irre-fragabilis.

I. ŻYCIE — A. pochodził z bogatej rodziny chłopskiej ; studiował w Paryżu, gdzie też przed 1210 został wykładowcą...

BAUMGARTEN ALEXANDER GOTTLIEB

Die Begründung der deutschen Ästhetik durch Alexander Gottlieb B. Riemann, Die Ästhetik Alexander Gottlieb B. Petters, Die Ästhetik Alexander Gottlieb B.

CAMPBELL ALEXANDER

Richardson, Memoirs of Alexander C. Kellems,Alexander C. West, Alexander C. Eames, The Philosophy of Alexander C, Bethany 1966; R. Morrison, Alexander C.

DUFF ALEXANDER

Smith, Life of Alexander D. Patón, Alexander D.

HORVÁTH ALEXANDER OP

Häfele, Pater Sadoc Szabó OP - Pater Alexander H.

KEITH Alexander (1830 - 1875)

Koniec pirotechnika - mordercy

Urodził się w Kanadzie i od młodości przejawiał wielkie, ale i bardzo niezdrowezainteresowanie materiałami wybuchowymi. W 1857 roku pracował w magazynieprochu w mieście Halifax. Wkrótce magazyn wyleciał w powietrze. Wiele podróżowałpo świecie, zazwyczaj pod fałszywymi...

DICKSON Alexander (1777 - 1840), gen. ang.

Ofic. art., 1800 dowodził działami ang. podczas oblężenia La Valetty na Malcie. Uczestniczył w wyprawie do Buenos Aires w 1807. Dowodził art. pod Oporto, od 1811 podlegała mu cała art. armii Wellingtona. Bił się pod Vitorią i Waterloo.

FRASER Alexander Mackenzie (1756 - 1809), gen. ang.

Od 1778 w służbie wojsk., 1794-1796 walczył w Holandii. 1802 gen. bryg., brał udział w odwrocie gen. Moore’a do La Coruni i dowodził dyw. Uczestniczył w ekspedycji na wyspę Walcheren, gdzie zm. na febrę.

GORDON Alexander (1786 - 1815), ofic. ang.

Służbę wojsk, rozpoczął w 1806 na Przylądku Dobrej Nadziei. Brał udział w bombardowaniu Kopenhagi, od 1808 w Portugalii i Hiszpanii. Był ulubionym adiutantem Wellingtona i jego powiernikiem. Śmiertelnie ranny pod Waterloo. Zm. w kwaterze Wellingtona.