Jasnowłosa (album muzyczny)

Czytaj Dalej

Motywy malarskie i muzyczne w literaturze

Malarstwo i muzyka bardzo często występuję w literaturze w formie motywów literackich. Pełnią one w utworach rolę tła, dodają dziełu przestrzennego wyrazu poprzez wzbogacenie go o warstwę foniczną i wizualną. Pomagają oddać nastrój opisywanego miejsca, przybliżają odbiorcy klimat danej epoki...

Instrumenty muzyczne

Proste melodie mogą być odegrane nawet przy użyciu przedmiotów codziennego użytku, na przykład butelek. Jednak najlepsze instru­menty muzyczne wymagają skom­plikowanej technologii w celu osiągnięcia odpowiedniej jakości i skali dźwięku. Instrumenty muzyczne można podzielić na szereg podstawowych...

Co to są progi w instrumentach muzycznych?

Gitara, bandżo, mandolina, lutnia, bałałajka i po­dobne instrumenty charakteryzują się tym, że ich podstrunnica poprzedzielana jest metalowymi progami. Progi pomagają we właściwym umieszczeniu palca na gryfie i otrzymaniu pożądane­go dźwięku. Wystarczy tylko przycisnąć strunę w dowolnym miejscu na...

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze polskiej

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejomi literaturze polskiej, almanach, wyd. w Warszawie 1848-49 (t.1-2) przez K.W. Wójcickiego. Obok prachist. J. Bartoszewicza,S. Lisowskiego, W.A. Maciejowskiego, kilku szkiców Wójcickiegozawiera utwory lit., m. in. T. Lenartowicza (scena dram.Simara), J...

FLAMANDZKA SZKOŁA MUZYCZNA

Zespół cechgłównego nurtu polifonicznej muzyki zach.eur., przede wszyst k im k o ś c , występujących w okresie renesansu od 2. poł.XV do końca XVI w. (od Johannesa Okeghema do Orlandadi Lasso); w obrębie tego czasu i twórczości wyróżnia sięfazy korespondujące z dawniejszymi szkołami, np. szkołą—>...

Album

W staroż. Rzymie bielona tablica lub fragmentmuru, na którym podawano do wiadomościogłoszenia; w uniwersytetach w okresie późnegośredniowiecza księga, w której rejestrowano nazwiskaprofesorów, studentów, znakomitych gości; przezanalogię książeczka studencka zw. album amicorum,zawierająca prócz tekstu...

Chór muzyczny, chór śpiewaczy

(empora organowa,trybuna organowa, trybuna śpiewacza), w budowlikość. pomieszczenie na instrumenty muz. (najczęściejorgany) i dla chóru śpiewaczego.

W bazylikachwczesnochrześc. i bizant., w kościołach rom. i wczesnogot.stanowił na ogół wydzieloną balustradą lubażurową przegrodą przestrzeń...

Formy wychowania muzycznego w przedszkolu.

W procesie umuzykalniania przedszkolaków szczególnie często wykorzystuje się elementy współczesnych systemów wychowania muzycznego. Celem form stosowanych w procesie umuzykalniania dzieci przedszkolnych jest: „wychowanie dla muzyki i przez muzykę.” Wielu twórców w swoich programach pracy zwraca uwagę na np.: wyeksponowanie ruchu, twórczą aktywność dzieci, przyjemność, którą powinna dawać im muzyka, satysfakcję płynącą z wykonania choćby najłatwiejszych zadań ...

Omów środki dydaktyczne pomocne w procesie kształcenia muzycznego dzieci

Najważniejszy okres umuzykalnienia dziecka to okres przedszkolny. Umuzykalnienie to nie tylko rozwój słuchu muzycznego, ale cały szereg zdolności i umiejętności wspomagający pełny rozwój dziecka. Umuzykalnienie to wrażliwość na dźwięk, poczucie rytmu, rozróżnianie nastrojów w muzyce, wrażliwość na tekst. Zajęcia są pretekstem do spotkań towarzyskich oraz miłego i twórczego spędzania wolnego czasu. Małe dzieci bardzo chętnie wykonują wszystkie polecenia i ...

Analiza dzieła muzycznego - Fryderyk Chopin Nokturn c – moll op. 48 nr 1

Fryderyk Chopin Nokturn c – moll op. 48 nr 1 Nokturn, to utwór o charakterze miniatury instrumentalnej, głównie fortepianowej. Formę tę kontynuował w swej twórczości Fryderyk Chopin, który jest twórcą 19 nokturnów. Większość tego rodzaju utworów opiera się na formie ABA, a więc analizowany przeze mnie Nokturn c –moll również posiada podobną budowę, którą można przedstawić za pomocą następującego schematu: A,B,A1,coda. Część A obejmuje 24 takty, a w ...

Analiza dzieła muzycznego - Fryderyk Chopin Mazurek D – dur op. 33 nr 2

Fryderyk Chopin Mazurek D – dur op. 33 nr 2 Fryderyk Chopin jako romantyk a zarazem przedstawiciel polskiej szkoły narodowej, w swojej twórczości sięga do kultury ludowej, którą zachwyca się od młodzieńczych lat. Analizowany utwór, jest znakomitym tego przykładem. Mazurek to taniec stylizowany, oparty na tańcach ludowych posiadających trójdzielne metrum (kujawiak, mazur, oberek). Większość mazurków Chopina posiada formę ABA, co wskazuje na to, że skrajne części ...

Dramat muzyczny Wagnera

Dramat muzyczny Wagnera Ryszard Wagner (ur. 22 maja 1813 w Lipsku; zm. 13 lutego 1883 w Wenecji), niemiecki kompozytor. Pochodził z amatorskiej rodziny aktorskiej. W dzieciństwie uczyła się gry na skrzypcach i fortepianie, ale nie został nigdy wirtuozem. Pociągała go twórczość literacka i kompozytorska, a także teatr muzyczny, który z czasem stał się największą fascynacją jego życia. Edukacja muzyczna Wagnera, w zakresie teorii i kompozycji, opierała się w ...

Korelacja form wychowania muzycznego

Problematyką wychowania muzycznego zajmowało się i zajmuje wielu wybitnych muzyków pedagogów. Powstało wiele interesujących koncepcji i systemów i form wychowania muzycznego. Największa popularność na świecie zdobyli: Emil Jaques-Dalcroze, Carl Orff i Zoltan Kodaly. Uznano je za najpełniejsze i najdojrzalsze pod względem artystycznym i pedagogicznym. Formy te nazwano "współczesnymi", ponieważ są one współcześnie stosowane w tych krajach, w których uznano je za ważne dla ...

Kształcenie słuchu dla szkół muzycznych I stopnia

27 RODZAJE TRÓJDZWIĘKÓW TRÓJDZWIĘK DUROWY-zbudowany jest z tercji wielkiej i małej 3 3. TRÓJDZWIĘK MOLOWY-zbudowany jest z tercji małej i wielkiej 3 3. TRÓJDZWIĘK ZWIĘKSZONY-zbudowany jest z dwóch tercji wielkich +5 RODZAJ TRÓJDZWIĘKU ZALEŻY OD WIELKOŚCI TERCJI I ROZMIESZCZENIA TYCH TERCJI W ZWIĄZKU DO SIEBIE. TRÓJDZWIĘK OPARTY NA TERCJI-zaczyna się od trzeciego stopnia gamy zbudowany jest z tercji oraz z kwarty. /sekstowy TRÓJDZWIĘK OPARTY NA ...

Rola zajęć muzycznych i plastycznych w kształtowaniu wrażliwości i wartości estetycznych dzieci w klasie pierwszej

SPIS TREŚCI str. 1. Wstęp 2. Rozdział I Analiza tematu jako problemu- objaśnienia terminologiczne w ujęciu różnych autorów. 3. Rozdział II Wpływ zajęć muzycznych i plastycznych na rozwój dziecka w kl.1 4.Rozdział III Rodzaje i przykłady gier i zabaw muzycznych w kształtowaniu wartości estetycznych. 5.Rozdział IV Twórcza aktywność dzieci 6.Rozdział V Plastyka źródłem komunikacji w życiu dziecka 8. Zakończenie 9. Bibliografia ...

Akcent muzyczny

Mocniejsze wydobywanie dźwięku; rozróżniasię: a k c e n t m e t r y c z n y - naturalny akcent przypadającyna mocną część t a k tu (np. w metrum 2/4 i 3/4 akcentowana jest pierwsza ćwierćnuta, w metrum 4\4 akcentowana jest pierwsza i trzecia ćwierćnuta) oraz a k c e n t  d y n a m i c z n y,oznaczany...

Dramat muzyczny

Muzyczny utwór sceniczny, w którym tekst odgrywa pierwszoplanową rolę, a muzyka go dopełnia; w dramacie muzycznym - w przeciwieństwie do opery - nie ma arii,recytatywów, scen itp.; mistrzem dramatu muzycznego był Ryszard Wagner.

Grecja - Instrumenty muzyczne

Grecy stworzyli bogów na miarę człowieka i obdarzyli ich atrybutami ludzkimi. Postawa taka tłumaczy istnienie w Grecji instrumentów kul­towych. Były nimi kithara i aulo s. Kithara związana była z kultem Apollina, natomiast aulos — z kultem Dionizosa.

Muzyka stanowiła dyscyplinę olimpijską, w związku z...

Grecja - Zabytki muzyczne

Liczba zachowanych utworów nie przekracza kilkunastu. Wśród nich znajdują się m.in. zapisany na papirusie fragment chóru z tragedii Eurypidesa Orestes z V wieku p.n.e., dwa hymny ku czci Apollina wyryte na ścianie skarbca w Delfach około połowy II wieku p.n.e., skolion Seikilosa z II lub I wieku p.n.e., hymn...

Grecja - Kultura muzyczna w innych ośrodkach

Rozważania dotyczące kultury muzycznej w starożytności ogranicza się tradycyjnie do zjawisk występujących w antycznej Grecji i Rzymie. Usprawiedliwieniem takiego uproszczenia jest fakt, że właśnie te dwa ośrodki odegrały w kulturze starożytności rolę największą. Dodatkowo jeszcze na tym terenie...