Jasność temperaturowa

Czytaj Dalej

Teoria decyzyjna - Niejasność

Najważniejszym pojęciem dla wyjaśnienia ograniczeń racjonalności decyzji z punktu widzenia logiki kontekstu jest pojęcie niejasności.

niejasność oznacza brak jednoznaczności czy spójności w interpretacji rzeczywistości, przyczynowości i intencjonalności

niejasne sytuacje i cele...

Skale temperaturowe

) Ponieważ temperatura należy do wartości, które mierzymy metodą pośrednią - mierząc inne wielkości zależne od temperatury, określenie jednostki temperaturowej wynika z przyjętej zależności pomiędzy wybraną własnością określonego ciała i temperaturą.

Filtry o barwach chromatycznych i filtr jasności

Barwne filtry używane w densytometrach są dostosowane do absorpcji farb cyjanowej, purpurowej i żółtej.

Normy, takie jak DIN 16 536 i ISO/ANSI 5/3, definiują widmowe zakresy przenikalności wraz z położeniami maksimów transmisji. Ze zdefiniowanych w tych normach filtrów o barwach chromatycznych z wąskimi i...