Jasność gwiazd

Czytaj Dalej

Teoria decyzyjna - Niejasność

Najważniejszym pojęciem dla wyjaśnienia ograniczeń racjonalności decyzji z punktu widzenia logiki kontekstu jest pojęcie niejasności.

niejasność oznacza brak jednoznaczności czy spójności w interpretacji rzeczywistości, przyczynowości i intencjonalności

niejasne sytuacje i cele...

EWOLUCJA GWIAZD

Skale czasowe zależą bardzo silnie od masy gwiazdy: dla gwiazd najmasywniejszych są najkrótsze, dla gwiazd o bardzo małych masach - najdłuższe.

EWOLUCJA GWIAZD - NARODZINY GWIAZDY I PROTOGWIAZDA

Pod wpływem własnej grawitacji obszar podwyższonej gęstości zapada się, staje się coraz gęstszy i gorętszy, by ostatecznie, po zapoczątkowaniu reakcji termojądrowych przeobrazić się w jedną lub więcej gwiazd: protogwiazdę/-zdy.

EWOLUCJA GWIAZD - STARZENIE SIĘ GWIAZD

Proces ten nazywany jest nukleosyntezą, utrzymuje gwiazdę przy życiu poprzez wytwarzanie dostatecznych ilości energii, która w postaci promieniowania elektromagnetycznego uchodzi z jej jądra, zapobiegając zapadaniu się warstw zewnętrznych.

EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

90% gwiazd przypada na szerokie pasmo ciągu głównego.

EWOLUCJA GWIAZD - CZERWONY OLBRZYM

Jest to koniec ewolucji gwiazd o małej masie.

EWOLUCJA GWIAZD - NADOLBRZYM

Gwiazda ciągu głównego o masie co najmniej dziesięciu mas Słońca, staje się w końcu nadolbrzymem. Natomiast temperatura na powierzchni gwiazdy waha się od 3 500 do 50 000 oC, czemu odpowiada duża rozpiętość barw: od czerwonej do błękitnej.

EWOLUCJA GWIAZD - SUPERNOWA

Przez pewien czas można ją oglądać z Ziemi, jako nową, bardzo jasną gwiazdę. Jeśli po wybuchu powstanie jądro o masie pomiędzy 1,4 a 3 masy Słońca, to kurczy się ono, tworząc gwiazdę neutronową.

EWOLUCJA GWIAZD - PULSAR I GWIAZDA NEUTRONOWA

10 km, to gwiazda wówczas przestaje się zapadać. Niektóre gwiazdy neutronowe obserwujemy jako pulsary, które wysyłają dwie wiązki promieniowania świetlnego.

EWOLUCJA GWIAZD - CZARNA DZIURA

Po gwieździe, która wybuchła jako supernowa, pozostaje zapadające się jądro. Jeśli jego masa przekracza trzy masy Słońca, to siła grawitacji jest w stanie przezwyciężyć wszelki opór materii. Teoria przewiduje, że jądro zapada się do punktu o zerowej objętości, lecz nieskończonej masie, czyli też...

Jakie są rodzaje gwiazd?

Największe z gwiazd to tzw. Naj­większa liczba widzialnych gwiazd, ze Słońcem włącznie, jest zaliczana do gwiazd ciągu głów­nego, czyli o średnich rozmiarach.

Czym są układy gwiazd?

Obliczono, że średnio na sto gwiazd, około trzydziestu, to gwiazdy pojedyncze, czterdzieści siedem gwiazdy podwójne, natomiast dwadzieścia trzy - wielokrotne. Mizar i Alkor są przykładami układu gwiazd podwójnych, doskonale widocznego nieuzbrojonym okiem.

GWIAZD i PLANET BÓSTWA

Egipt); GwiazdęPolarną, wyobrażaną jako pałac, zamieszkiwało bóstwo sintoizmu(—> Amenominakanushi); w Indiach Gwiazda Polarna,zw.

Odległości gwiazd

Z bliskich gwiazd największą jasność absolutną ma Rigel (beta Oriona), najmniejszą zaś-gwiazda iWolf 359 (słaba gwiazda położona na pograniczu gwiazdozbiorów Lwa i Sekstansu).

Narodziny gwiazd

Z asocjacjami spokrewnione są otwarte gromady gwiazd, które powoli się rozlatują pod wpływem oddziaływania grawitacyjnego innych gwiazd galaktyki.

Filtry o barwach chromatycznych i filtr jasności

Barwne filtry używane w densytometrach są dostosowane do absorpcji farb cyjanowej, purpurowej i żółtej.

Normy, takie jak DIN 16 536 i ISO/ANSI 5/3, definiują widmowe zakresy przenikalności wraz z położeniami maksimów transmisji. Ze zdefiniowanych w tych normach filtrów o barwach chromatycznych z wąskimi i...